Fen Bilimleri 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş ve Dünya’nın ortak özelliklerindendir?

 • Katmanlı yapıda olma
 • Atmosfere sahip olma
 • Isı ve ışık kaynağı olma
 • Canlıların yaşamasına uygun olma
Soru 2

Ay’da rüzgâr ve yağmur gibi hava olayları görülmez.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yüzeyinin toz tabakası ile kaplı olması
 • Yüzeyinde vadi ve yüksek dağların olması
 • Atmosferinin çok ince bir tabaka hâlinde olması
 • Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok olması 6
Soru 3

Şekilde Ay’ın evreleri verilmiştir.
I numara ile gösterilen konumda Ay hangi evresindedir?

 • İlk dördün
 • Hilal
 • Son dördün
 • Dolunay
Soru 4

I. Yerleşim yerleri akarsu ve dere yataklarına yapılmalı
II. Çevredeki yeşil alanlar artırılmalı
III. Eğimli yamaçlara teraslama ve ağaçlandırma yapılmalı
Sel tehlikesi olan bir bölgede yukarıdakilerden hangileri sel öncesinde alınacak önlemlerdendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Özdeş oyuncak arabalar aynı yükseklikteki beton duvarlar üzerinde durmaktadır. Arabalar aynı kuvvetle itildiğinde son durumları şekildeki gibi oluyor.
Bu olayda sürtünme kuvvetinin aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğu gözlenmiştir?

 • Yüzeyin cinsine
 • Yüzeyin büyüklüğüne
 • Cismin süratine
 • Cismin ağırlığına
REKLAM
Soru 6

Kutu içindeki bir yüzeye paralel olarak gönderilen ışık ışınlarının farklı yönlerde yansıması verilmiştir.
Buna göre kutu içindeki yüzey aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Kumaş
 • Düz ayna
 • Fon kartonu
 • Buruşuk alüminyum folyo
Soru 7

Tabloda numaralandırılmış kutucuklarda çeşitli maddeler verilmiştir.
Bu maddelerden hangileri opak (saydam olmayan) maddedir?

 • 1 ve 5
 • 2 ve 4
 • 1, 3 ve 5
 • 3, 5 ve 6
Soru 8

Şekilde ışık kaynağı önüne konulan topun gölgesi ekran üzerinde oluşturulmuştur.
El feneri ve perdenin yeri değiştirilmeden top hangi noktaya konulursa gölge boyu en küçük olur?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 9

Basit bir elektrik devresinde ____▲_____ , devreye enerji sağlar ____◕____, devredeki enerjiyi tüketir.
Verilen cümledeki ▲ ve ◕ yerine aşağıdakilerin hangisinde verilenler yazılırsa cümle doğru tamamlanmış olur?
▲ <-----> ◕

 • pil <-----> ampul
 • ampul <-----> pil
 • anahtar iletken <-----> kablo
 • iletken kablo <-----> anahtar
Soru 10

Aşağıdaki devrelerden hangisindeki ampul ışık verir? + –

Soru 11

Aşağıda erime sıcaklıkları verilen maddelerden hangisi 500 °C’ta sıvı hâldedir?
Madde <-----> Erime sıcaklığı (°C)

 • Demir <-----> 1535
 • Bakır <-----> 1083
 • Kalsiyum <-----> 839
 • Çinko <-----> 420
Soru 12

Buharlaşma olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Sıvının her yerinde olur.
 • Her sıcaklıkta gerçekleşir.
 • Madde dışarıya ısı verir.
 • Sıcaklık arttıkça buharlaşma azalır.
Soru 13

Saf katı bir maddenin ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre bu madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 4. dakikada katı hâldedir.
 • 6. dakikada erimeye başlamıştır.
 • Erime sıcaklığı 30 °C’tur.
 • 10. dakikada tamamen gaz hâlindedir.
REKLAM
Soru 14

Aynı maddeden yapılmış, sıcaklıkları farklı K ve L cisimleri şekildeki gibi temas ettiriliyor.
Bir süre bekletilen bu cisimlerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi söylenemez?

 • Aralarında ısı alışverişi gerçekleşir.
 • Isı akışı K’den L’ye doğrudur.
 • Sıcaklıkları eşitlendikten sonra ısı aktarımı devam eder.
 • Sıcaklıklar eşitlenene kadar K’nin sıcaklığı azalırken L’nin artar.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi maddenin büzülmesi olayına örnek olarak verilebilir?

 • Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması
 • Şişirilmiş balonun hacminin soğuk ortamda azalması
 • Sıcak su içinde bekletilen kavanoz kapağının kolayca açılması
 • Ortam sıcaklığı arttıkça termometredeki civa seviyesinin yükselmesi
Soru 16

Şeffaf poşet içinde bir süre bekletilen ekmeğin üzerinin yeşil-gri pamuksu bir yapıyla kaplandığı görülüyor.
Ekmek üzerinde oluşan bu yapıya neden olan canlı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küf mantarı
 • Amip
 • Öglena
 • Terliksi hayvan
Soru 17

Kartta bir bitkinin bazı özellikleri verilmiştir.
Bu bitki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Papatya
 • Su yosunu
 • Leylak
 • Elma ağacı
Soru 18

• Omurgaya sahiptir.
• Yumurta ile ürer.
• Vücudu tüylerle kaplıdır.
Özellikleri verilen hayvan aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Tavuk
 • Arı
 • Timsah
 • Alabalık
Soru 19

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ülkemizdeki biyoçeşitliliği tehdit eder?

 • Sulak alanların kurutulması
 • Organik tarımın tercih edilmesi
 • Doğal yaşam alanlarının korunması
 • Tarım ilaçlarının kullanımı konusunda insanların bilinçlendirilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir?

 • Nükleer atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde depolanması
 • Fabrika bacalarından çıkan gazlar için filtre kullanılması
 • Sanayi tesislerinden çıkan atık suların denize bırakılması
 • Doğal bitki örtüsünün korunması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDCABBDACDBDCBABAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?