Fen Bilimleri 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Dinamometrelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kuvvet değerini ölçmede kullanılır.
 • Ölçülen değer Newton birimi ile ifade edilir.
 • Eşit kollu terazi bir tür dinamometredir.
 • Yayların esneklik özelliğinden yararlanarak yapılır.
Soru 2

Sürtünme kuvvetinin ihmal edildiği yatay zeminde bulunan kutuya, aynı doğrultuda zıt yönlü kuvvetler etki etmektedir.
Kutunun dengede kalması için hangi yönde kaç N’luk kuvvetin daha uygulanması gerekir?

Soru 3

Şekildeki yansıma olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Gelme açısı 40° dir.
 • I. ışın, gelen ışındır.
 • I. ve II. ışın arasındaki açı 90° dir.
 • II. ışın ile ayna arasındaki açı 50° dir.
Soru 4

I. Üzerine gelen paralel ışınları geniş alanlara yansıtır.
II. Mağazalarda güvenlik amaçlı kullanılır.
III. Oluşturduğu görüntü ters ve büyüktür.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri tümsek aynanın özelliklerindendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Ses ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • En hızlı gazlarda yayılır.
 • Dalgalar hâlinde yayılır.
 • Titreşim sonucu oluşur.
 • Bir enerji türüdür.
REKLAM
Soru 6

Elektrik enerjisi iletimi sırasında maddelerin elektrik enerjisinin üzerlerinden geçişine karşı gösterdikleri etkiye _________ denir.
Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • elektrik akımı
 • elektriksel direnç
 • akım şiddeti
 • gerilim değeri
Soru 7

Aşağıdaki tabloda K ve L maddelerinin elektriği iletme durumları “” ile işaretlenmiştir.
Buna göre K ve L maddeleri hangisinde verilenler olabilir?
K <-----> L

 • Kâğıt <-----> Cam bardak
 • Bakır tel <-----> Kâğıt
 • Silgi <-----> Karton
 • Plastik tel <-----> Demir çivi
Soru 8

• Yumuşak ve koyu renklidir.
• Tarım için elverişlidir.
• Bitki ve hayvan kalıntıları bulundurur.
Özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Killi
 • Humuslu
 • Kireçli
 • Kumlu
Soru 9

Bir miktar suyun içine tuz atılıp karıştırılarak tuzlu su çözeltisi elde ediliyor.
Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 • Çözeltiyi oluşturan maddelerin özellikleri aynı kalır.
 • Sadece kimyasal yollarla çözeltiden tuz ve su elde edilir.
 • Tuzun suda çözünmesi ile kimyasal değişim olur.
 • Kimyasal değişim ile yeni bir madde oluşur.
Soru 10

Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri yalnızca titreşim hareketi yapar?

 • Zeytinyağı
 • Oksijen gazı
 • Hava
 • Demir çubuk
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi karışım modelinin gösterimi olabilir?

Soru 12

Şekilde verilen bir maddedeki hâl değişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 • Taneciklerinin hızı azalmıştır.
 • Tanecikleri birbirine yaklaşmıştır.
 • Sıcaklığı aynı kalmıştır.
 • Taneciklerinin enerjisi artmıştır.
Soru 13

Metal bir çubuğun ucunu ateşe tuttuktan bir süre sonra elimizle tuttuğumuz kısmın da ısındığını hissederiz.
Ateşe değen kısmından yayılan ısının elimize ulaşması,
I. iletim,
II. konveksiyon,
III. ışıma
yollarından hangileri ile gerçekleşmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 14

Bitki hücrelerinde fotosentez olayının gerçekleştiği organel aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kloroplast
 • Koful
 • Çekirdek
 • Sitoplazma
Soru 15

Çiçekli bitkilerde tozlaşma olayında polenlerin dişi üreme organına yerleştiği (tutunduğu) kısım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dişicik borusu
 • Yumurtalık
 • Tohum taslağı
 • Tepecik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi insanda üreme hücrelerinden biri olan sperme ait bir özelliktir?

 • Dişi üreme hücresidir.
 • Yumurtadan daha büyüktür.
 • Hareketsizdir.
 • Testislerde (er bezlerinde) meydana gelir.
Soru 17

• Embriyo gelişimi ana canlının vücudunda gerçekleşir.
• Yavrusunu doğumla dünyaya getirir.
• Yavrusunu sütle besler.
Verilen özellikler aşağıdaki hayvanlardan hangisinde görülür?

 • Tavuk
 • Keçi
 • Alabalık
 • Kertenkele
Soru 18

• Solunum sisteminde havanın dışarıdan girdiği ilk kısımdır.
• Alınan havayı nemlendirir ve ısıtır.
• İçindeki kıllar havadaki toz parçacıklarını tutar.
Verilen bu özellikler solunum sistemimizdeki yapılardan hangisine aittir?

 • Burun
 • Yutak
 • Gırtlak
 • Soluk borusu
Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisi iskelet kaslarının özelliklerindendir?

 • İsteğimiz dışında çalışır.
 • Düz kaslardan daha yavaş çalışır.
 • Kol ve bacakların hareketini sağlar.
 • Mide, bağırsak gibi iç organların yapısında bulunur.
Soru 20

Atardamarlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • Kanı kalpten vücut kısımlarına götürür.
 • Akciğer atardamarı oksijence fakir kan taşır.
 • Oksijence fakir kanı organlardan kalbe getirir.
 • Oksijen ve besin maddelerini vücudun çeşitli bölgelerine taşır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCBABDBADCDAADDBACC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?