Fen Bilimleri 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekilde merdiven basamaklarında numaralanmış eşit kütleli sandıklar bulunmaktadır.
Bu sandıklardan hangisinin yere göre çekim potansiyel enerjisi en büyüktür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 2

Bir kutu sürtünmenin ihmal edildiği yüzeyde şekildeki gibi 1N’luk kuvvet uygulanarak K noktasından L noktasına getiriliyor.
Bu olayda yapılan iş kaç Joule’dür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 3

Şekilde verilen basit makine örneklerinden hangilerinde destek noktasının yeri yanlış gösterilmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 4

Plastik tarak, yün kazağa sürtülüp kâğıt parçacıklarına yaklaştırıldığında kâğıt parçacıklarını çektiği gözleniyor.
Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Plastik tarak negatif (-) yükle yüklenmiştir.
 • Yün kazak pozitif (+) yükle yüklenmiştir.
 • Plastik tarak ve kâğıt parçacıkları aynı yükle yüklüdür.
 • Plastik tarak yün kazaktan negatif yük almıştır.
Soru 5

Şekilde bir elektrik devresi verilmiştir.
Buna göre devrenin eş değer direnci kaç ohm’dur?

 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
REKLAM
Soru 6

• Canlılarda D vitamini oluşumunu hızlandırır.
• Yaz aylarında öğle vakti Güneş çarpmalarına neden olur.
• Bakterilerin yok edilmesinde kullanılır.
Verilen özellikler aşağıdaki ışık türlerinden hangisine aittir?

 • Mor ötesi ışınlar
 • Gama ışınları
 • X-ışınları
 • Kızıl ötesi ışınlar
Soru 7

I ışınının K, L ve M ortamlarından geçişi şekilde verilmiştir.
Buna göre ortamların kırıcılığı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • K > L > M
 • L > M > K
 • M > L > K
 • K > M > L
Soru 8

Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kutuplardan basık küre şeklindedir.
 • Güneş’e en yakın gezegendir.
 • Kendi ekseni etrafında döner.
 • Tek doğal uydusu vardır.
Soru 9

Aşağıda verilen elementlerden hangisi “Ca” sembolü ile gösterilir?

 • Kalsiyum
 • Potasyum
 • Magnezyum
 • Hidrojen
Soru 10

Nötr hâldeki sodyum elementinin atom modeli verilmiştir.
Son katmanındaki elektronunu veren sodyum elementi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Son katmanında 8 elektron kalmıştır.
 • +1 yüklü iyon hâline gelmiştir.
 • Kararlı yapıya ulaşmıştır.
 • Proton sayısı azalmıştır.
Soru 11

Yukarıdaki kartta bazı iyonlar verilmiştir.
Bunlardan kaç tanesi tek atomlu iyondur?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 12

Sofra tuzunun seyreltik sulu çözeltisi ile ilgili,
I. İçindeki sofra tuzunun kütlesi suyun kütlesinden azdır.
II. Biraz daha sofra tuzu ilave edilirse çözünen miktarı artar.
III. Kaynatılırsa daha seyreltik bir çözelti elde edilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I ve III.
Soru 13

Aşağıda verilen maddelerden hangisi heterojen bir karışımdır?

 • Gazoz
 • Maden suyu
 • Kolonya
 • Zeytinyağlı su
REKLAM
Soru 14

İnsan sindirim sisteminde,
____▲_____ yağların kimyasal sindirimi için gerekli olan safra salgısını üretir.
____◕_____ protein, karbonhidrat ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler üretir.
Buna göre ▲ ve ◕ ile belirtilen organlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
▲ <-----> ◕

 • Pankreas <-----> Mide
 • Karaciğer <-----> Pankreas
 • Mide <-----> Karaciğer
 • Mide <-----> Pankreas
Soru 15

Vücudun çeşitli faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddeleri kandan süzerek uzaklaştırma işlemi hangi organ tarafından gerçekleştirilir?

 • Deri
 • Akciğer
 • Böbrek
 • Karaciğer
Soru 16

Sinir sisteminde, istemli hareketleri kontrol eden organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Beyin
 • Beyincik
 • Omurilik
 • Omurilik soğanı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi insanda derinin görevlerinden biri değildir?

 • Vücuda suyun alınmasını sağlama
 • Boşaltıma yardımcı olma
 • Uyarıların alınmasını sağlama
 • Mikropların vücuda girmesini önleme
Soru 18

Aşağıdaki canlı topluluklarından hangisi bir populasyon örneğidir?

 • Uludağ’daki ağaçlar
 • Karadeniz hamsileri
 • Afrika’daki hayvanlar
 • Toros Dağlarındaki canlılar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde bulunan canlı faktörlerdendir?

 • Işık
 • Sıcaklık
 • Mineraller
 • Bitkiler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemek için yapılan uygulamalardan değildir?

 • Mera ve ormanlık alanların korunması
 • Sanayi atıklarının arıtılarak geri dönüşümünün sağlanması
 • Tarım ilaçlarının bilinçli ve yeterli düzeyde kullanılması
 • Evsel ve endüstriyel atıkların kentlerin dışına bırakılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBCBACBADACDBCAABDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?