Fen Bilimleri 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki gibi sıvı içinde bulunan bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti, sıvının hangi özelliğine bağlıdır?

 • Yoğunluğuna
 • Hacmine
 • Miktarına
 • Derinliğine
Soru 2

Bir pet şişenin içindeki hava pipet yardımıyla çekildiğinde şekildeki durum ortaya çıkmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Katı maddelerin bulunduğu yüzeye basınç yapması
 • Sıvı maddelerin basıncı her yöne iletmesi
 • Açık hava basıncının madde üzerindeki etkisi
 • Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması
Soru 3

Elif dinlediği bir şarkıda, aynı kalınlık ve şiddetteki sesler arasında bazı farklılıkların birden fazla müzik aleti kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyor.
Elif’in bu düşüncesi sesin hangi özelliği ile açıklanır?

 • Frekans
 • Genlik
 • Tını
 • Hız
Soru 4

Aşağıdaki ses dalgalarından hangisi düşük şiddette ince bir sese aitti

Soru 5

Şekildeki gibi demir tozları üzerine tutulan mıknatısın uç kısımlarında, kenarlarına göre daha çok demir tozu birikmektedir.
Bu durum mıknatısın hangi özelliği ile açıklanır?

 • Bazı metalleri çekmesi
 • Çekme özelliğinin diğer kısımlarda da olması
 • Çekme özelliğinin uç kısımlarında en kuvvetli olması
 • Parçalansa da çekme özelliğini koruması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini bilinçli kullanan bir tüketicinin davranışlarından biri olamaz?

 • Elektrikli araçları kullanma talimatlarına uygun kullanma
 • Kullanımı bittiğinde elektrikli aracın fişini prizden çıkarma
 • Buzdolabının kapağını gerektiğinde açıp kapama
 • Evden ayrılırken evin ışıklarını açık bırakma
Soru 7

Depremleri kaydeden, şiddetini ve uzaklığını gösteren alete ne ad verilir?

 • Sismograf
 • Barometre
 • Termometre
 • Higrometre
Soru 8

Güneş ışınlarının Dünya’da dik ya da dike yakın geldiği bölgede sıcaklık fazla olur.
Buna göre, Güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye en dik geldiğinde hangi mevsim yaşanmaktadır?

 • Sonbahar
 • Yaz
 • İlkbahar
 • Kış
Soru 9

3. periyot 1A grubunda yer alan elemente ait elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Bir kimyasal tepkimenin oluşumu ile ilgili verilen modele bakılarak hangisi söylenemez?

 • Tepkime sonucunda 2 molekül oluşmuştur.
 • 6 adet atom tepkimeye girmiştir.
 • Kütle korunmuştur.
 • Atom sayısı azalmıştır.
Soru 11

İki mavi turnusol kağıdından biri K çözeltisine, diğeri L çözeltisine batırılıyor. K’de turnusol kağıdı kırmızı renge dönüşürken, L’deki turnusol kağıdının rengi değişmiyor.
Buna göre K ve L çözeltilerinin asitlik – bazlık durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
K <-----> L

 • Asit <-----> Asit
 • Asit <-----> Baz
 • Baz <-----> Baz
 • Baz <-----> Asit
Soru 12

Sıcaklığı 20 °C’tan 40 °C’a çıkarılan bir miktar su için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Moleküllerinin hızı artar.
 • Ortama ısı verir.
 • Moleküllerinin hareket enerjisi azalır.
 • Molekülleri arasındaki mesafe azalır.
Soru 13

Sıcaklık – zaman grafiği verilen saf katı bir madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İki kez hâl değiştirmiştir.
 • 10. dakikada gaz hâlindedir.
 • Kaynama noktası 80 °C’tur.
 • Erime noktası 0 °C’tur.
REKLAM
Soru 14

Bir miktar suyun su buharı hâline gelmesi için gerekli ısı miktarı kütle ve buharlaşma ısısının (Lb’nin) çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre 100 °C’ta kütlesi 10 g olan suyu 100 °C’ta su buharı hâline getirmek için gereken ısı miktarı kaç joule’dür?
(Lb= 2257,2 J/g)

 • 22572
 • 2257
 • 1000
 • 100
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün özelliklerinden biri değildir?

 • Kendini eşleyebilir.
 • Daima tek zincirli yapıdadır.
 • Nükleotidlerden oluşur.
 • Sarmal yapıdadır.
Soru 16

Bezelye bitkisinin çiçek rengi ile ilgili yapılan çaprazlamada elde edilen bireylerin özellikleri tablodaki gibidir.
Buna göre çaprazlanan bezelye bitkilerinin genotipleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bb x bb
 • bb x bb
 • Bb x Bb
 • BB x BB
Soru 17

Güvercin ve soğanın kromozom sayıları aynı iken eğrelti otununki bunlardan farklıdır.
Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Bitki ve hayvanların kromozom sayıları aynıdır.
 • Farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir.
 • Canlıların gelişmişlik düzeyi kromozom sayısına bağlıdır.
 • Aynı türe ait canlıların kromozom sayısı her zaman birbirinden farklıdır.
Soru 18

Aşağıdaki kalıtsal hastalıklardan hangisi kromozom sayısının farklı olmasından kaynaklanır?

 • Orak hücreli anemi
 • Albinoluk
 • Hemofili
 • Down sendromu
Soru 19

K, L, M ve N ile gösterilen canlıların oluşturduğu besin ağı şemadaki gibidir.
Bu besin ağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • K canlısı üreticidir.
 • M canlısı ayrıştırıcıdır.
 • L ve M kendi besinini üretir.
 • N canlısı fotosentez yapar.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydalarından biridir?

 • Açığa çıkan çöp miktarını artırır.
 • Fosil yakıtların oluşumunu sağlar.
 • Doğal kaynak kullanımını artırır.
 • Enerji tasarrufu sağlar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCBCDABCDBADABCBDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?