Matematik 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

[(-5) .4] : (-10) işleminin sonucu kaçtır?

 • -4
 • -2
 • 2
 • 4
Soru 2

sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

işleminin sonucu kaçtır?

 • 5
 • 1
Soru 4

Aynı iş gücüne sahip 3 traktör bir tarlayı 12 saatte sürebilmektedir.
Bu traktörlerden 2’si aynı tarlayı kaç saatte sürebilir?

 • 4
 • 8
 • 18
 • 36
Soru 5

Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi ABC üçgeninin bir dış açısıdır?

 • ABC
 • ACD
 • BCA
 • BAC
REKLAM
Soru 6

1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak rakamları farklı olan beş basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?

 • 5
 • 20
 • 100
 • 120
Soru 7

%23 zam yapıldıktan sonra 246 liraya satılan bir ürünün zam yapılmadan önceki fiyatı kaç liradır?

 • 146
 • 186
 • 200
 • 223
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şeklin E noktası etrafında döndürülmesiyle elde edilemez?

Soru 9

Verilen şekilde t doğrusu birbirine paralel olan p ve r doğrularını kesmektedir. Bu doğruların oluşturduğu açılar harflerle adlandırılmıştır.
Buna göre aşağıdaki hangi iki açı yöndeştir?

 • k ile b
 • a ile c
 • b ile l
 • n ile b
Soru 10

Düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü 120° olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 11

70, 72, 74, 76, 76, 76, 78
Yukarıdaki veri grubunun tepe değeri kaçtır?

 • 70
 • 74
 • 76
 • 78
Soru 12

Yarıçapının uzunluğu 8 cm olan bir dairenin alanı kaç santimetrekaredir?
(π’yi 3 alınız.)

 • 64
 • 128
 • 192
 • 256
Soru 13

Verilen O merkezli çemberde m(AOB) = 120° ve |OA| = 6 cm’dir.
Buna göre AKB yayının uzunluğu kaç santimetredir? (r’yi 3 alınız.)

 • 12
 • 18
 • 24
 • 36
REKLAM
Soru 14

Verilen O merkezli çembere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinin değeri bir negatif tam sayıdır?

 • 13
 • 25
 • (-1)2
 • (-2)3
Soru 16

Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan şekildeki dik dairesel silindirin yanal alanı kaç santimetrekaredir?
(π’yi 3 alınız.)

 • 300
 • 200
 • 100
 • 50
Soru 17

Hacmi 144 cm3 olan bir dik dairesel silindirin taban yarıçapının uzunluğu 4 cm’dir.
Buna göre bu silindirin yüksekliği kaç santimetredir?
(π’yi 3 alınız.)

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 18

Şekildeki ABCD paralelkenarında |BC| = 10 cm ve |HC| = 5 cm’dir.
Buna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç santimetrekaredir?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
Soru 19

(2x - 5) + (3x + 7) toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 5x + 12
 • 5x + 2
 • x + 12
 • x + 2
Soru 20

denklemini sağlayan x kaçtır?

 • 50
 • 40
 • 30
 • 15
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAACBDCDCBCCAADABDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?