Matematik 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

4.2-3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 2-6
 • 2-5
 • 2-1
 • 2
Soru 2

0,000384 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 0,384 x 10-3
 • 3,84 x 10-4
 • 38,4 x 10-5
 • 384 x 10-6
Soru 3

işleminin sonucu kaçtır?

 • 2√2
 • 7√2
 • 13√2
 • 19√2
Soru 4

işleminin sonucu kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 2√2
 • 3√2
Soru 5

Şekildeki ABC üçgeninde |BC| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 5
 • 6
 • 10
 • 15
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki sayılardan hangisi bir irrasyonel sayı değildir?

 • √7
 • √15
 • √23
 • √36
Soru 7

Bir dik koni tepe noktasından geçen tabanına dik bir düzlemle kesilirse ara kesit aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Kare
 • Daire
 • Dikdörtgen
 • Üçgen
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kareli kâğıtta verilen ABC ’nin yüksekliklerinden biridir?

 • [AB]
 • [AD]
 • [AE]
 • [AC]
Soru 9

Köşelerinin koordinatları K(1, 4), L(3, 2) ve M(5, 3) olan KLM’nin y eksenine göre yansıması olan üçgen çiziliyor.
Aşağıdakilerden hangisi çizilen bu üçgenin köşelerinden birinin koordinatlarıdır?

 • (-3, 2)
 • (2, 3)
 • (-1, -4)
 • (5, -3)
Soru 10

Ali Usta 10 m uzunluğundaki bir merdiveni dik üçgen oluşturacak biçimde şekildeki gibi duvara yaslıyor.
Merdivenin yere değdiği noktanın duvara olan uzaklığı 8 m olduğuna göre duvara değdiği noktanın yüksekliği kaç metredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 11

Şekilde [PR] ⊥ [RS] tir.
|RS| = 3 cm ve |PS| = 5 cm olduğuna göre sin(RPS) kaçtır?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 3x2 + 11x + 6 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir?

 • 3x + 2
 • 2x + 3
 • x + 2
 • x + 5
Soru 13

Şekildeki kare piramidin bir taban ayrıtının uzunluğu 10 cm ve yüksekliği 6 cm’dir.
Bu piramidin hacmi kaç santimetreküptür?

 • 60
 • 150
 • 200
 • 600
REKLAM
Soru 14

Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 3 yeşil ve 4 kırmızı renkli bilye vardır.
Buna göre içine geri atılmamak şartıyla torbadan art arda rastgele çekilen iki bilyeden birincinin yeşil, ikincinin kırmızı renkli olma olasılığı kaçtır?

Soru 15

C(5, 0) + C(5, 5) işleminin sonucu kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
Soru 16

Şekilde verilen dik üçgen dik prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 108
 • 96
 • 80
 • 64
Soru 17

ifadesi aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

 • 2a
 • 2b
Soru 18

denklemini sağlayan x kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 19

Toplamları 62, farkları 22 olan iki sayıdan büyük olanı kaçtır?

 • 44
 • 42
 • 40
 • 38
Soru 20

“y’nin alabileceği en küçük değer 3’tür.” ifadesinin belirttiği eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • y < 3
 • y ≤ 3
 • y > 3
 • y ≥ 3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCDDBACBACCBADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?