Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan biridir?

 • Sınıfımızı temiz tutmak
 • Trafik kurallarına uymak
 • Düşüncelerimizi ifade etmek
 • Derslere zamanında girip çıkmak
Soru 2

İçinde yer aldığımız ilk grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aile
 • Okul
 • Futbol takımı
 • Satranç kulübü
Soru 3

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun kısaltması, aşağıdakilerden hangisidir?

 • FAO
 • UNESCO
 • UNICEF
 • WHO
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan devletlerden biri değildir?

 • Babiller
 • Asurlar
 • Hititler
 • Sümerler
Soru 5

Yazının kullanılmasından sonraki dönemlere _______ adı verilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • tarih öncesi devirler
 • tarihî devirler
 • milat
 • çağ
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da doğup yetişen bilim insanlarından biri değildir?

 • Tales
 • Sokrat
 • Hipokrat
 • Hekataios
Soru 7

Zeybek, hangi bölgemize özgü bir halk oyunudur?

 • Ege
 • Karadeniz
 • İç Anadolu
 • Doğu Anadolu
Soru 8

Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulara ne ad verilir?

 • Vadi
 • Plato
 • Göl
 • Ova
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özellikleri arasında yer almaz?

 • Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.
 • Her mevsim yağışlı ve ılımandır.
 • Bitki örtüsü genellikle ormandır.
 • Çay üretimi için uygundur.
Soru 10

Eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin aşağı akarak büyümesiyle oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sel
 • Çığ
 • Erozyon
 • Heyelan
Soru 11

Dağ, ova, ırmak gibi coğrafi şekilleri hangi haritalarda görebiliriz?

 • İklim haritaları
 • İdari haritalar
 • Yol haritaları
 • Fiziki haritalar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda bulunan tarihî eserlere örnek gösterilebilir?

 • Van Gölü
 • Tortum Şelalesi
 • Topkapı Sarayı
 • Peribacaları
Soru 13

Günümüzde bilgiye ulaşmada en çok kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telefon
 • İnternet
 • Televizyon
 • Kitap
REKLAM
Soru 14

Newton’un bilime yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mikropların hastalıklara neden olduğunu bulmuştur.
 • Sosyoloji biliminin kurucusudur.
 • Yerçekimi yasasını bulmuştur.
 • Pusulayı icat etmiştir.
Soru 15

İnternetten indirilen dosyalarda _________ tehlikesi olabilir.
Cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur.

 • virüs
 • mikrop
 • hastalık
 • hatalı ürün
Soru 16

Verimli topraklara ve uygun iklime sahip, sulama imkânları da olan yerler, hangi ekonomik etkinlik için daha uygundur?

 • Ticaret
 • Tarım
 • Turizm
 • Madencilik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet göstermez?

 • Tüketici Mahkemeleri
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü
 • 175 Alo Tüketici hattı
 • Tüketici Bilgi Sistemi (www.tuketici.gov.tr)
Soru 18

Tereyağının hammaddesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şeker
 • Süt
 • Çavdar
 • Pancar
Soru 19

Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi çevreyle ilgilidir?

 • Tohum Otizm Vakfı
 • İtfaiye
 • TEMA
 • Darüşşafaka
Soru 20

Toplumsal ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını aşağıdaki kurumlardan hangisi sağlar?

 • İçişleri Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACCBBACABDCBCABBBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?