Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Atatürk’ün, “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” sözü doğrultusunda faaliyet gösteren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
 • Sümerbank
 • Halkevleri
Soru 2

Kişinin doğuştan sahip olduğu haklar _________ tarafından güvence altına alınmıştır.
Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 • yasalar
 • hakimler
 • sendikalar
 • Birleşmiş Milletler
Soru 3

Dünyamızı tam ortadan ikiye ayıran paralele ne ad verilir?

 • Küre
 • Geoide
 • Meridyen
 • Ekvator
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisini siyasi haritalardan öğrenemeyiz?

 • Ülkeleri
 • Kentleri
 • Nehirleri
 • Devlet sınırlarını
Soru 5

Çatalhöyük’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Çorum il sınırları içerisindedir.
 • 9000-10000 yıl öncesi döneme aittir.
 • Anadolu’daki ilk yerleşmelerden biridir.
 • Burada taş aletler ve obsidyen aynalar bulunmuştur.
REKLAM
Soru 6

Gordion (Polatlı), aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin başkentidir?

 • Urartu
 • Frigya
 • Hitit
 • Lidya 9
Soru 7

Kadeş Antlaşması hangi iki devlet arasında imzalanmıştır?

 • Sümerler - Hititler
 • Hititler - Mısırlılar
 • İyonlar - Urartular
 • Lidyalılar - Fenikeliler
Soru 8

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Babillerle ilgili değildir?

 • MÖ 539’da yıkılmışlardır.
 • Güneş saatini bulmuşlardır.
 • Başkentleri Ninova’dır.
 • Hammurabi Kanunlarını hazırlamışlardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin, Karadenizin kuzeyinden batıya doğru hareketleri Kavimler Göçü’ne neden olmuştur?

 • Harzemşahlar
 • Ostrogotlar
 • Uygurlar
 • Hunlar
Soru 10

Hz. Muhammed (sav) İslam devletinin temellerini nerede atmıştır?

 • Medine
 • Mekke
 • Taif
 • Şam
Soru 11

Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap hâline getirilmiştir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
Soru 12

Müslüman Türk hükümdarları içinde sultan unvanını ilk o kullanmıştır. Yaptığı seferlerle Hindistan’da İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Firdevsî, ünlü Şehname’sini O’na takdim etmiştir.
Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ertuğrul Gazi
 • Gazneli Mahmut
 • Kutluk Kağan
 • Alparslan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk devletlerinde görülen eğitim kurumudur?

 • Türbe
 • Kümbet
 • Medrese
 • Saray
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlılar dönemine aittir?

 • Ayşe Bibi Türbesi
 • Sultan Sencer Türbesi
 • Damgan Minaresi
 • Isfahan Mescid-i Cuma’sı
Soru 15

Sıcak iklim bitkisidir. Dokuma sanayisinin temel hammaddesidir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak üretilir.
Özellikleri verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pamuk
 • Mısır
 • Tütün
 • Fındık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “Dünyanın akciğerleri” olarak adlandırılır?

 • Dağlar
 • Nehirler
 • Barajlar
 • Ormanlar
Soru 17

Dünyada nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • İklim
 • Toprak
 • Yüzey şekilleri
 • Su kaynakları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerden biri değildir?

 • Bor
 • Ayakkabı
 • Petrol
 • Çimento
Soru 19

Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim şekline ne ad verilir?

 • Monarşi
 • Teokrasi
 • Oligarşi
 • Cumhuriyet
Soru 20

Bilim _________ ile, teknoloji _________ ile elde edilir.
Cümlede boş bırakılan yerlerin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?

 • bilim - eğitim
 • eğitim - bilim
 • düşünce - teknoloji
 • eğitim - çalışma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCABBCDABBCAADACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?