Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Anayasamızın kişilerin özel hayatının gizliliğini güvence altına alan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 20.
 • 22.
 • 24.
 • 25.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sürecinde faaliyet gösteren kitle iletişim araçlarından biri değildir?

 • İradeimilliye
 • Ankara Radyosu
 • Hakimiyetimilliye
 • Anadolu Ajansı
Soru 3

Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

 • İznik
 • Erzurum
 • Konya
 • Bursa
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçları arasında gösterilemez?

 • Trafik sorunu
 • İşsizlik
 • Konut yetersizliği
 • Genç nüfusun artması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biridir?

 • Karesioğulları
 • Karamanoğulları
 • Danişmentliler
 • Ramazanoğulları
REKLAM
Soru 6

• Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümitleri yok oldu.
• Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kanıtlandı.
Verilen özellikler hangi savaşın sonuçlarıyla ilgilidir?

 • Kösedağ
 • Pasinler
 • Malazgirt
 • Miryokefalon
Soru 7

Aşağıdaki illerimizden hangisinde nüfus yoğunluğunun artmasında en büyük pay turizme aittir?

 • Antalya
 • Bursa
 • Ankara
 • Kocaeli
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dinî nedenlerinden biridir?

 • Bizans’ın Türklere karşı Haçlıları yardıma çağırması
 • Papa II. Urban’ın Haçlı Seferleri’ne katılacakların günahlarının affolunacağını söylemesi
 • Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’yu fetheden Türklerin Balkanlara geçmesinin önlenmek istenmesi
 • XI. Yüzyılda Avrupa’nın yoksulluk ve sefalet içinde olmasına karşılık İslam dünyasının ileri ve zengin durumda olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferi’nin sebebini oluşturur?

 • Haçlıların İstanbul’u işgal etmek istemeleri
 • Papa’nın yeni bir sefer düzenlenmesini istemesi
 • Türkiye Selçuklularının zayıf durumda bulunmaları
 • Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılardan geri alması
Soru 10

Türkiye Selçuklularına ait aşağıdaki mimari türlerinden hangisi ticareti geliştirmek amacıyla yapılmıştır?

 • Tekke
 • Cami
 • Türbe
 • Kervansaray
Soru 11

Osmanlılar kimin yönetiminde ve kaç yılından itibaren Rumeli’ye geçmişlerdir?

 • Süleyman Paşa – 1353
 • Karesi Bey – 1364
 • Hacı İlbey – 1358
 • Gündüz Bey – 1301
Soru 12

Aşağıdaki ifadelerden hangisi II. Kosova Savaşı’nın önemini belirtir?

 • 1448 yılında yapılmıştır.
 • Türklerle Haçlılar arasında olmuştur.
 • Bu savaşla Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir.
 • Osmanlı ordusunu II. Murat yönetmiştir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin fethi Karadeniz’de egemenlik sağlamaya yönelik değildir?

 • Trabzon
 • Kıbrıs
 • Kırım
 • Amasra
REKLAM
Soru 14

İlk resmî gazete olan Takvim-i Vekayi hangi padişah döneminde yayınlanmaya başlamıştır?

 • III. Ahmet
 • II. Abdülhamid
 • II. Mahmut
 • III. Selim
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde maaş karşılığı olarak ordu mensuplarına dağıtılan topraklara ne ad verilirdi?

 • İkta
 • Has
 • Vakıf
 • Zeamet
Soru 16

Hiyeroglif adı verilen resimli yazı İlk Çağ uygarlıklarından hangisi tarafından bulunmuştur?

 • Asurlular
 • Mısırlılar
 • Sümerler
 • Frigler
Soru 17

Türk – İslam bilginlerinden İbni Sina’nın “Kanun” adlı eseri aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Matematik
 • Astronomi
 • Felsefe
 • Tıp
Soru 18

Rönesans’ın ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtalya
 • Almanya
 • İngiltere
 • Fransa
Soru 19

Düyunu Umumiye Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?

 • 1876
 • 1881
 • 1897
 • 1908
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin şiirlerinde yer almaz?

 • İlahi Aşk
 • Sevgi
 • Hoşgörü
 • Ayrımcılık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABADCDABDDACBCABDABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?