Türkçe 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlıdır?

 • Cümlede bazen isimlerin yerine zamir kullanırız.
 • Çocuk, bahçede ağaçlara tırmanıyordu.
 • Bu salona lila rengi bir koltuk takımı almayı düşünüyoruz.
 • Camı açarak karın yağışını seyre daldı.
Soru 2

“Yeni” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “biraz önce” anlamında kullanılmıştır?

 • Duyduğuma göre yeni vali çok çalışkanmış.
 • Dergide bazen yeni yazarlara rastlıyoruz.
 • Beşiktaş vapuru yeni kalkmış.
 • Yeni evlerine haftaya taşınacaklarmış.
Soru 3

“Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • Kuru ekmekleri ufalayarak kuşlara verdi.
 • Ağacın kuru dallarını babamla kestik.
 • Kuru bir bezle masanın üstünü sildi.
 • Zevksiz, kuru bir hayat sürdüğünü söyledi.
Soru 4

Zonguldak’tan çıkan kömür(1):
Kara(2) inci, kara inci
Saymaya yetmez ömür(3)
Pamuğumuz beyaz inci(4)

Bu şiirdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

 • Gece uykusunu alamadığı için kendini işe veremiyordu.
 • Güzel haber tarlalarda çalışan köylülere kadar hızla yayıldı.
 • Fatma’nın bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi var.
 • Tezgâhta sergilenen takılara uzun uzun baktı.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır?

 • O kadar heyecanlanmış ki kalp atışlarını tüm şehir duymuş.
 • Sabah aldığı gazeteleri göstererek yanımdan geçti.
 • Atölyedeki makinelerin sesi birer birer durdu.
 • Ayakkabısına dolan kumları hemen temizledi.
Soru 7

Düşmanlarımı bağışlıyorum
Daha çok seviyorum dostlarımı
Her uyanışımda.

Bu dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eş anlamlılık (anlamdaşlık)
 • Karşıt (zıt) anlamlılık
 • Yakın anlamlılık
 • Eş seslilik (sesteşlik)
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

 • Bir gün eve trenle dönüyordum ki sirenler ötmeye başladı.
 • Yaşadığımız kentin tarihini merak edip araştırdım.
 • Gezip gördüklerimiz, okuduklarımızdan daha çok akılda kalır.
 • Yavaş yavaş bahçe kapısına gidip caddeye baktım.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünü bir öge içermektedir?

 • Köpek, kumların üzerinde koşup yuvarlanıyordu.
 • Gördüğümüz zürafa dört metre boyundaymış.
 • Küçük civciv, uzay gemisine binip dünyaya geldi.
 • Kanguruların zıplayışı hepimize ilginç gelmişti.
Soru 10

(1) Oltalara yem taktım ve nasıl atması gerektiğini arkadaşıma gösterdim. (2) Balık yakalarsa nasıl çekeceğini anlattım. (3) İkimiz de oltalarımızı suya fırlattık. (4) Balığın oltaya vurmasını beklemek bence çok keyifliydi.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 11

İyi bir yazı, iyi bir gözleme dayanır. Sanatçı; çevresini, kişi veya nesneleri en iyi biçimde gözlemleme yeteneğine sahip olmalıdır. İnsanları, nesneleri iyi tasvir etmek, gerçek anlamda başarılı bir gözlemle mümkündür.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yazı yazmada gözlemin önemi
 • Eleştirinin sanata katkısı
 • Sanatta kalıcı olmanın zorlukları
 • Yazarların duygusal yapısı
Soru 12

Bilmediğim bu şehirde, şu köşebaşında,
Telaşlı kalabalıklar arasından
Şimdi tam aklımdan geçtiğin anda,
Karşıma çıkıversen hey dost!
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hırs
 • Özlem
 • Kaygı
 • Fedakârlık
Soru 13

Düğme, kumaştaki dikilecek yere yerleştirilir. İğne, kumaşın arka tarafından batırılıp düğmenin bir deliğinden geçirilir. Sonra iğne, düğmenin başka bir deliğinden geçirilip kumaşa da batırılarak kumaşın arkasından çıkarılır. Düğme sağlam bir şekilde yerine oturunca arkasından düğüm atılır.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

 • Terzilik zor bir meslek midir?
 • Dikiş çeşitleri nelerdir?
 • Artık kumaşlarla neler yapılabilir?
 • Düğme nasıl dikilir?
REKLAM
Soru 14

Kanın en önemli görevlerinden biri hücrelere ve dokulara oksijen, hormon ve besin maddeleri taşımaktır. Ayrıca vücut sıcaklığının korunmasında da önemli bir role sahiptir. Pıhtılaşmayı sağlamak ve zararlı organizmalara karşı vücudu korumak da kanın görevleri arasındadır.
Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Besin Maddeleri
 • Zararlı Organizmalar
 • Kanın Görevleri
 • Vücut Sıcaklığının Korunması
Soru 15

(1) Şarkılar, sözcüklerle müziğin karışımından meydana gelir. (2) Meydana gelen karışım insana birçok duygu verir. (3) İnsan şarkı dinlerken kendini bir bulutun üstündeymiş gibi hisseder. (4) Bu, şarkıların etkileyiciliğiyle ilgilidir.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 16

“Süt” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa anlamı değişir?

 • -çü
 • -e
 • -ten
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretinin (!) kullanımı doğrudur?

 • Oyunlarını sergilemek üzere kasabamıza geldiler!
 • Meslektaşımla oturup etraflıca konuştuk!
 • Çiçekler bu mevsimde tomurcuklanır!
 • Hey, Şoför Bey! Lastiğin havası inmiş.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde onaylama anlamı vardır?

 • Doğru söylüyorsun, bu düşüncene katılıyorum.
 • Son zamanlardaki davranışlarını şaşkınlıkla izliyorduk.
 • Evden çıkarken anahtarı sakın unutma.
 • Keşke çocukluk yıllarıma geri dönebilsem.
Soru 19

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

 • Camın önündeki çiçeği de suladın mı?
 • Temiz ve aydınlık bir salondu burası.
 • İri yapılı ve uzun boylu bir çocuktu.
 • Dalga sesleri bana hep huzur vermiştir.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

 • Bu hafta sonu Ürgüp’e gideceğiz.
 • Bizim ailede en lezzetli keki Filiz yapar.
 • Gezmekten en çok keyif aldığım şehir İstanbul’dur.
 • Toplantı Salı günü yapılacakmış.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBAABCCDABDCCBDAAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?