Türkçe 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

 • Ona bu konuda yardım eden sen miydin?
 • Bütün bardakları kirli mi temiz mi diye bakmadan yıkadı.
 • Sırrını önceleri benden bile gizlemiş.
 • Arabadan inerken az kalsın düşecektim.
Soru 2

“Parlamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • Geceleri, parlayan yıldızları seyrederek uykuya dalardı.
 • Gaz birden parladı, hepimiz telaşlandık.
 • Seda’nın yüzünde bir çocuk sevinci parladı.
 • Arabanın aynası güneşten parlayınca arkayı net göremedim.
Soru 3

“İç” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “ten ile dış giysiler arası” anlamında kullanılmıştır?

 • İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insanlar olmalı.
 • İçimde yün atlet, üstümde kalın kazak yine de üşüyorum.
 • Denizin içindeki manzara insana huzur veriyor.
 • Yeni çıkan arabanın içi gayet ferahtı.
Soru 4

Ellerin(1) sevincini aklına getir(2)
Güllerin(3) sevincini aklına getir
Ne çok(4) severdik seni aklına getir

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri eş seslidir?

 • 1 ve 3.
 • 1 ve 4.
 • 2 ve 3.
 • 2 ve 4.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘göze çarpmak’’ anlamında bir söz kullanılmıştır?

 • Evde yapılan değişiklikler hemen dikkati çekiyordu.
 • Aklından geçirip de açığa vuramadığı düşünceler vardı.
 • Bakalım bu işten nasıl sıyrılacaksın?
 • Böyle küçük sorunlar bizi yolumuzdan çeviremez.
REKLAM
Soru 6

Sevdiği yazarın kasabaya geleceğini duyunca kulaklarına inanamadı. Son iki yıldır sanat şenlikleri düzenleniyordu kasabalarında. Bu yıl bazı yazarlar da çağrılmıştı. Okurlarıyla söyleşi yapacaklar, kitaplarını imzalayacaklardı.
Bu metindeki altı çizili öge aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir?

 • Ana karakter
 • Zaman
 • Olay
 • Yer
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir olay yazısından alınmıştır?

 • Şiir, insanların duygularını ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmanın bir yolu. Şiir öyle güzel bir şey ki... Hem kendi güzel hem de taşıdığı anlam.
 • Soğuk karlı bir kış günüydü. Pencereden karın yağışını izliyordum. Dışarıda soğuktan titreyen bir köpek gördüm. Dayanamayıp içeri aldım.
 • Takvime göre ilkbaharın başlangıcı 1 Mart’tır. Ancak çok eski zamanlardan beri hemen her kültürde ilkbaharın başlangıcı 21 Mart olarak kabul edilir.
 • Kitap etiketinin tarihi Eski Mısırlılara kadar uzanıyor. Ancak Avrupa’da yaygınlaşması on beşinci yüzyıldan itibaren olmuş.
Soru 8

Arkadaşlarınızla bir şeyler oluşturmanın zevki başkadır. Tek başınıza da üretirsiniz ama beraber üretmenin tadı çok farklıdır. ‘‘Biz birlikte şiir yazdık.’’ diyerek yazdıklarını bana okuyan çocuklar oldu. O kadar hoşlarına gitmiş ki beraber şiir yazmak, mutluluklarını görmeniz lazımdı.
Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sevdiklerimizle daha çok zaman geçirmeliyiz.
 • Hayattan zevk almak için daha sık yazmalıyız.
 • Okumak, insana farklı bakış açıları kazandırır.
 • Birlikte üretilen şeyler daha fazla keyif verir.
Soru 9

Çocukken koleksiyonumdaki pulların resimlerini büyüteçle incelerdim. Bu pullar, benim için birer bilgi hazinesiydi. Pullarda gördüğüm bazı kelimeler beni ansiklopedilere yönlendirirdi. Bu kelimeleri ansiklopedilerde bularak hakkında bilgi edinirdim.
Bu metinde sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Yardımsever
 • İyi niyetli
 • Araştırmacı
 • Düzenli
Soru 10

(1) Torul ilçesini geçip Karaca Mağarası’na vardığımızda âdeta büyüleniyoruz. (2) Denizden 1550 m yükseklikte bir mağara burası. (3) Gümüşhane’nin en ilgi çekici yerlerinden biri. (4) Sarkıtlar, dikitler, sütunlar, traverten basamakları apayrı masalımsı bir dünya yaratmış burada.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir yargı yoktur?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 11

Bilimsel terimler, yeni keşfedilen kavramları karşılamak için kullanılır. Günümüzde kullandığımız birçok bilimsel terim farklı dillerden gelir. Terimlerin kökenleri, farklı uygarlıkların bilime yaptıkları katkılarla ilgili ipuçları verir.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

 • Bilimsel terimler hakkında bilgi verir misiniz?
 • Günümüzde bilim dili olarak hangi diller kullanılıyor?
 • Hangi uygarlıklar bilime katkıda bulunmuştur?
 • Yaygın olarak kullanılan terimler nelerdir?
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısıdır?

 • Masal
 • Tiyatro
 • Hikâye
 • Makale
Soru 13

Nietzche’nin gündelik hayatta en çok kabul görmüş cümlesi, “Müziksiz bir hayat, hatadır.” olsa gerek. Gerçekten de profesyonel müzisyenler bir tarafa sıradan dinleyiciyi bile alıp başka dünyalara götüren, mutlu eden şey müziktir.
Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

 • Betimleme
 • Tanık gösterme
 • Benzetme
 • Sayısal verilerden yararlanma
REKLAM
Soru 14

İran’ın Hürmüzgan Bölgesi’nde Minab adlı bir kasaba yer alır. Bir zamanlar önemli bir ticaret merkezi olan bu yer mango bahçeleriyle bir de her perşembe kurulan pazarıyla dikkat çekmektedir. Minab kadınları, kırmızı bir maske ve hasır yelpaze kullanır.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gezi yazısı
 • Tiyatro
 • Biyografi
 • Deneme
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eylemin birlikte yapıldığını gösteren” işteş bir fiil vardır?

 • Onu gökte ararken yerde buldum.
 • Komşular sakarlığıma gülüştüler.
 • Merak ettiklerini ustasına tek tek sordu.
 • Sağlam olmayan binalar yıkıldı.
Soru 16

“Ablam anlatılanları büyük bir dikkatle dinliyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir?

 • Zarf tümleci (Zarf tamlayıcısı)
 • Özne
 • Dolaylı tümleç (Yer tamlayıcısı)
 • Yüklem
Soru 17

“Cumhuriyet Bayramı her sene büyük bir coşkuyla kutlanır.” cümlesindeki altı çizili fiil hangi zamanda çekimlenmiştir?

 • Gelecek zaman
 • Geçmiş zaman
 • Geniş zaman
 • Şimdiki zaman
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir?

 • Şu köşeyi dönünce bina karşına çıkacak.
 • Şiir okumak beni hep duygulandırır.
 • Karadeniz’in görülesi güzellikleri var.
 • Biraz dinlenip yolumuza devam ettik.
Soru 19

İkinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Örnek: akıl-ı → aklı, resim-e → resme...
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

 • Şimdi neden sabırsızlandığını anlıyorum.
 • Kitaptaki alt başlıkları da not ediyordu.
 • Kendi fikrini söyledikten sonra yerine oturdu.
 • Ayakkabının boyası çorabına bulaşmış.
Soru 20

Ayağını sıcak tut ( ) başını serin ( ) gönlünü ferah tut ( ) düşünme derin ( )
Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (.) (,) (.) (?)
 • (?) (-) (-) (…)
 • (;) (?) (,) (!)
 • (,) (;) (,) (.)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBAADBDCBADBABDCBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?