Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrende bir ahenk ve düzen olduğuna örnek oluşturmaz?

 • “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
  (Kamer suresi, 49. ayet)
 • “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”
  (Rahmân suresi, 5. ayet)
 • “Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner)…”
  (Yâsîn suresi, 38. ayet)
 • “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya onların ödülleri Rabb’leri katındadır...”
  (Bakara suresi, 277. ayet)
Soru 2

Allah’ın “her şeye gücünün yetmesi” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kudret
 • Tekvin
 • Basar
 • Kelam
Soru 3

Hz. Peygamber’in farz ve vaciplerden ayrı olarak yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği ibadet ve davranışlara ne ad verilir?

 • Mübah
 • Mekruh
 • Sünnet
 • Müfsit
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadettir?

 • Selam vermek
 • Zekât vermek
 • Dişleri temizlemek
 • Bayram namazı kılmak
Soru 5

Orucun başlama vaktine _______ bitiş vaktine _______ denir.
Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • imsak - iftar
 • imsak - sahur
 • kuşluk - iftar
 • duha - sahur
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Yılın belirli günlerinde yapılır.
 • Her sene yapılması gereken bir ibadettir.
 • Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir.
 • Mekke’deki bir takım yerlerin ibadet amacıyla ziyaret edilmesidir.
Soru 7

Namaz vaktinin girdiğini bildirmek için camilerde ezan okumakla görevli kişiye ne ad verilir?

 • İmam
 • Vaiz
 • Müftü
 • Müezzin
Soru 8

İmamın namaz kıldırdığı, camilerde kıbleyi gösteren yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minber
 • Minare
 • Mihrap
 • Mahfil
Soru 9

Dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Belirli bir zamanı yoktur.
 • Sadece türbe ve camilerde edilir.
 • Saygı ve samimiyetle yapılmalıdır.
 • İnsan ile Allah arasında kurulan bir bağdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “salih amel” kapsamında değerlendirilir?

 • Birine işlemediği bir suçu isnat etmek
 • Sınav esnasında arkadaşına kopya vermek
 • Yoksullara ve kimsesizlere yardım etmek
 • Birinin arkasından hoşlanmayacağı şeyleri söylemek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biri değildir?

 • Ayşe
 • Abdullah
 • Zeynep
 • Kasım
Soru 12

Aşağıdaki atasözü ve hadislerin hangisinde komşuluk ilişkilerinin önemi vurgulanmamıştır?

 • Ev alma komşu al.
 • Komşuda pişer, bize de düşer.
 • Komşusu aç iken tok yatan kimse bizden değildir.
 • Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikram etsin.
Soru 13

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Allah’ın varlığı ve birliğine vurgu yapılmıştır?

 • “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
  (Zâriyât suresi, 56. ayet)
 • “Artık, Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin.”
  (Nahl suresi,114.ayet)
 • “De ki: O, Allah tektir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”
  (İhlas suresi, 1-4. ayetler)
 • “... İnanıp da güzel işler yapan ve Rabb’lerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedî kalırlar.”
  (Hûd suresi, 23. ayet)
REKLAM
Soru 14

Hz. İbrahim için Kur’an-ı Kerim’de kullanılan niteleme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halilullah
 • Habibullah
 • Kelimullah
 • Safiyyullah
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dinî bir bayramdır?

 • Zafer Bayramı
 • Ramazan Bayramı
 • Cumhuriyet Bayramı
 • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Soru 16

Hz. Peygamber’in doğduğu gün anısına kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadir Gecesi
 • Beraat Kandili
 • Regaip Kandili
 • Mevlit Kandili
Soru 17

Aynı vatan üzerinde yaşayan ve aralarında ortak bir dil, tarih, kültür ve amaç birliği olan insan topluluğudur. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aile
 • Millet
 • Kabile
 • Akraba
Soru 18

“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.”
(Bakara suresi, 154. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Şehit olmanın
 • Gazi olmanın
 • Vatanseverliğin
 • İlim öğrenmenin
Soru 19

Sabrı ve iradeyi kontrol etmeyi daha çok öğreten ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zekât vermek
 • Namaz kılmak
 • Hacca gitmek
 • Oruç tutmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Akrabalık ilişkilerine önem verirdi.
 • Aile bireylerinin görüşüne değer verirdi.
 • Erkek çocuklarını kız çocuklarına tercih ederdi.
 • Davranışlarıyla aile bireylerine örnek olurdu.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBABDCBCADCABDBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?