Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) eğitim ve öğretime yönelik faaliyetlerinden biri değildir?

 • Hudeybiye Barış Antlaşması’nı imzalaması
 • Mescid-i Nebi’nin bitişiğinde Suffe’yi inşa etmesi
 • Zeyd bin Sabit’ten İbraniceyi öğrenmesini istemesi
 • Bedir esirlerini okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biridir?

 • İftitah tekbiri
 • Kıyam
 • Kıraat
 • Niyet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin ahlaki ilkelerinden biri değildir?

 • Çok mal biriktirmek
 • İyiliksever ve cömert olmak
 • İftira ve dedikodudan sakınmak
 • İşinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamında değerlendirilemez?

 • Başkasının malını gizlice almak
 • Aldanmamak için tedbir almak
 • Devlet malına zarar vermek
 • Emanete ihanet etmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biridir?

 • Ağza su vermek
 • Burna su çekmek
 • Başı mesh etmek
 • Enseyi mesh etmek
REKLAM
Soru 6

Teravih namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yatsı namazından sonra kılınır.
 • Cemaatle kılmak zorunludur.
 • Ramazan ayında kılınır.
 • Sünnet bir namazdır.
Soru 7

Hz. Muhammed’in (sav.) “Sizden birinizin, kardeşinin arkasından onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmasıdır.” şeklinde tarif ettiği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kibir
 • Hile
 • Yalan
 • Gıybet
Soru 8

Hz. Peygamber’in tavsiyesi ile Müslümanların ilk hicret ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Habeşistan
 • Medine
 • Şam
 • Taif
Soru 9

Peygamberlerin özelliklerinden hangisinin açıklaması doğru verilmemiştir?

 • Emanet: Güvenilir olma
 • Tebliğ: Doğru sözlü olma
 • İsmet: Günah işlemekten korunma
 • Fetanet: Üstün bir zekâya sahip olma
Soru 10

İncil aşağıdaki peygamberlerden hangisine indirilmiştir?

 • Hz. İsa
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Harun
 • Hz. Musa
Soru 11

Hz. Muhammed’e (sav.) gelen ilk ayetler hangi surede yer almaktadır?

 • Yâsîn
 • Fatiha
 • Alak
 • Müddessir
Soru 12

Namazın şartlarından olan “setr-i avret”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namaz vaktinin gelmesi
 • Namazın sonunda oturulması
 • Kılınacak namaza niyet edilmesi
 • Namaz kılarken gerekli yerlerin örtülmesi
Soru 13

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Peygamber’in vefatından sonra yazıya geçirilmiştir.
 • Bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır.
 • İman, ibadet ve ahlak konularını içerir.
 • Son ilahi kitaptır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de kıssalara yer verilmesinin amaçlarından biri değildir?

 • Kur’an’ın anlaşılmasını kolaylaştırmak
 • İnsanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmek
 • İnsanlık tarihi hakkında kronolojik bilgiler vermek
 • İnsanların, yaşanmış olaylardan ibret almalarını sağlamak
Soru 15

• Dışarıdan bir saldırı olursa, şehir ortak savunulacak
• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
• İki taraftan biri, savaşırsa diğer taraf yardımcı olacak
• Çıkacak her türlü anlaşmazlıkta Hz. Muhammed (sav.) hakem olacak    
Bazı maddeleri verilen bu antlaşma aşağıdaki şehirlerin hangisi için yapılmıştır?

 • Hayber
 • Medine
 • Mekke
 • Taif
Soru 16

Mekke’den Medine’ye hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara ne ad verilir?

 • Ashab-ı Erkam
 • Ashab-ı Suffe
 • Hanif
 • Ensar
Soru 17

“Allah’ın insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla sorumlu oldukları tüm davranışlar”
şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnanç
 • Ahlak
 • İbadet
 • Tevekkül
Soru 18

Bayram namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yalnızca cemaatle kılınır.
 • Rükû ve secdesi yoktur.
 • Yılda iki kez kılınır.
 • Hutbe okunur.
Soru 19

Hz. Muhammed (sav.) nerede ve kaç yılında doğmuştur?

 • Mekke - 571
 • Mekke - 583
 • Medine - 622
 • Medine - 632
Soru 20

“Ey ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.”
Hz. Muhammed’in (sav.) bu sözleri aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Hudeybiye Antlaşması’ndan
 • Medine Sözleşmesi’nden
 • Veda Hutbesi’nden
 • Akabe Biatı’ndan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADABCBDABACDACBDCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?