Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir?

 • Cinsiyetleri yoktur.
 • Ateşten yaratılmışlardır.
 • Özgür irade sahibidirler.
 • Gözle görülebilen varlıklardandır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan biri değildir?

 • Büyücülük ve falcılık yapmak
 • Ayın
 • Ayın
 • Ayın 1
Soru 3

gününü uğursuz saymak C) Türbe ve tekkelere mendil bağlamak D)Ölen bir kimsenin arkasından dua etmek 3. “Allah’ın gücünün delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah, mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu O’nun her şeye gücü yeter.”
(Fussilet suresi, 39. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ahiretin adaletin bir gereği olduğu
 • Kâinatta bir düzen ve ahenk olduğu
 • Ölümden sonra yeniden dirilişin olduğu
 • Her canlının rızkının Allah’a ait olduğu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayında yapılan ibadetlerden biri değildir?

 • Fitre vermek
 • Hacca gitmek
 • Teravih namazı kılmak
 • Kadir Gecesi’ni kutlamak
Soru 5

“Bir kişinin Allah’ın rızasını kazanmak için, ramazan ayının son on gününü ibadet niyetiyle bir mescitte geçirmesi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İftar
 • İmsak
 • İtikat
 • İtikâf
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmakla yükümlü kimsede bulunması gereken şartlardan biri değildir?

 • Akıllı olmak
 • Zengin olmak
 • Sağlıklı olmak
 • Ergenlik çağına girmiş olmak
Soru 7

İslam dini; sağlık durumu elverişli olmayanları, hamile ve bebekli kadınları, yaşlıları, yolculuğa çıkanları, oruç tutmakla sorumlu tutmamıştır. Bu kişiler, oruç tutabilecek duruma geldiklerinde tutamadıkları gün sayısınca oruç tutarlar. Buna _________ orucu denir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • kaza
 • adak
 • nafile
 • kefaret
Soru 8

“Oruç tutan bir kimsenin güneşin batıp akşam vaktinin girmesiyle beraber yiyip içmeye başlaması” aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Sahur
 • İmsak
 • İftar
 • Fidye
Soru 9

Ramazanda yatsı namazından sonra, vitir namazından önce kılınan sünnet namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuşluk
 • Husuf
 • Teheccüt
 • Teravih
Soru 10

Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Ramazan ayı dışında oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur.
Bu hadisten Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Davranışlarında dengeli olduğuna
 • Sosyal hayatın içinde yer aldığına
 • Son peygamber olduğuna
 • Kulluğun gereğini yaptığına
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlik yönüne örnek oluşturur?

 • Ticaretle uğraşması
 • Allah’tan vahiy alması
 • Danışarak iş yapması
 • Evlenmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi ve tasavvufi oluşumların ortaya çıkmasında etkili olan sebeplerden biri değildir?

 • İslam’ın son din olması
 • Kültürel farklılıklar
 • Toplumsal değişim
 • İnsanın yapısı
Soru 13

Bir din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlara ne ad verilir?

 • Tasavvuf
 • İçtihat
 • Fıkıh
 • Mezhep
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir?

 • Kadirilik
 • Şafiilik
 • Yesevilik
 • Bektaşilik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi oluşumlardan biri değildir?

 • Yesevilik
 • Kadirilik
 • Caferilik
 • Nakşibendilik
Soru 16

Alevi-Bektaşilik’te cem törenini yönetmekle görevli kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dede
 • Zakir
 • Sakka
 • Peyikçi
Soru 17

“Birbirinize kin beslemeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz.”
Hz. Muhammed (sav.) bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini teşvik etmiştir?

 • Liyakate önem verilmesini
 • İşlerin danışarak yapılmasını
 • İbadetlerin düzenli yapılmasını
 • İnsani ilişkilerin geliştirilmesini
Soru 18

• Mümin, başkalarının kendisine güvendiği kimsedir.
• Kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kimse, asla cennete giremez.    
Bu hadislerde vurgulanan ortak ahlaki kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabır
 • İnfak
 • Dürüstlük
 • Alçak gönüllülük
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “sadaka-i cariye” kapsamına giren davranışlardan biridir?

 • Alışveriş yapmak
 • Okul yaptırmak
 • Abdest almak
 • Ders çalışmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan değerlerden biri değildir?

 • Soy
 • Din
 • Sanat
 • Örf ve âdetler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBDBACDCBADBCADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?