Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde evrende bir ölçü ve düzen olduğundan bahsedilmemiştir?

 • “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?”
  (Mülk suresi, 3. ayet)
 • “Onlara, ‘Gökleri ve yeri kim yarattı ?’ diye sorsan, ‘Allah’ derler…”
  (Lokman suresi, 25. ayet)
 • “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla kupkuru, ölü bir memlekete hayat veririz...”
  (Zuhruf suresi, 11. ayet)
 • “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
  (Kamer suresi, 49. ayet)
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalara örnek oluşturur?

 • Isıtılan metaller genleşir.
 • Güneş ve Ay belli bir yörüngede hareket eder.
 • Balıklar solunum yapabilmek için solungaca ihtiyaç duyar.
 • Bir cisim, kendisine bir kuvvet etki etmedikçe hareket etmez.
Soru 3

Allah’ın canlıların yararlanması için yarattığı her türlü nimete ne ad verilir?

 • Rızık
 • Emek
 • Şükür
 • Tevekkül
Soru 4

Aşağıdaki sözlerden hangisi İslam’ın tevekkül anlayışı ile bağdaşmaz?

 • Ne koyarsan aşına o çıkar kaşığına
 • Yazın başı pişenin kışın aşı pişer
 • Tedbir kuldan takdir Allah’tan
 • Armut piş, ağzıma düş
Soru 5

“Zengin sayılan bir Müslümanın, malının belirli bir miktarını yılda bir kere Allah rızası için yoksullara vermesi” anlamına gelen farz ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fitre
 • Sadaka-i câriye
 • Zekât
 • Fidye
REKLAM
Soru 6

Toprak ürünlerinden verilmesi gereken zekât oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/5
 • 1/10
 • 1/30
 • 1/40
Soru 7

I. İnsanı bencillik ve cimrilikten uzaklaştırır.
II. Kişinin Allah’ın rızasını kazanmasına katkıda bulunur.
III. Zengin ve yoksullar arasındaki kardeşlik duygularını geliştirir.
IV. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma anlayışını yaygınlaştırır.
Yukarıdakilerden hangileri zekât ibadetinin bireysel faydalarındandır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 8

“Sadakalar Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, zekât toplayan memurlara, gönülleri İslam’a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir.”
(Tevbe suresi, 60. ayet)
Bu ayette zekât ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?

 • Kimler verir?
 • Ne zaman verilir?
 • Nelerden verilir?
 • Kimlere verilir?
Soru 9

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde halka yardımda bulunur ve kan merkezleri aracılığıyla acil ihtiyaç sahiplerine kan temin eder.
Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeşilay
 • Millî Eğitim Vakfı
 • Kızılay
 • Mehmetçik Vakfı
Soru 10

Kâbe’nin etrafında, Hacer-ül Esvet’ten başlayarakbir defa dönüşe ________, yedi defa dönüşe ise _______ denir.
Cümlede verilen boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • ihram - mikat
 • şavt - tavaf
 • hac - umre
 • sa’y - vakfe
Soru 11

Hac ve umrede “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke La şerike leke lebbeyk, innelhamde ve’nni’mete leke ve’l-mülk la şerike leke.” şeklinde okunan duaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telbiye duası
 • Ezan duası
 • Yemek duası
 • Yağmur duası
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hac’cın farzlarından biri değildir?

 • Vakfe
 • Tavaf
 • İhram
 • Sa’y
Soru 13

Aşağıdaki mekânlardan hangisi Mekke’de yer alır?

 • Uhud Şehitliği
 • Arafat
 • Peygamber Mescidi
 • Cennet’ül Baki
REKLAM
Soru 14

“… Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”
(Enbiyâ suresi, 7. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir?

 • Cesaret
 • Hoşgörü
 • Adalet
 • İstişare
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi insanın kıyamet gününde hesaba çekileceği hususlardan biri değildir?

 • Hangi ırktan olduğu
 • Ömrünü nerede tükettiği
 • Gençliğini nasıl geçirdiği
 • Malını nereden kazanıp nereye harcadığı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi aklın ve bilginin önemine örnek oluşturan ayetlerden biri değildir?

 • “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”
  (Sâd suresi, 29. ayet)
 • “Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.”
  (Bakara suresi, 242. ayet)
 • “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.”
  (Tâhâ suresi, 8. ayet)
 • “Düşünüp öğüt alsınlar diye Kur’an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık.”
  (Kasas suresi, 51. ayet)
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu kullanmanın toplumsal zararlarındandır?

 • Kişide bağımlılığa yol açar.
 • Ailelerde huzursuzluğa neden olur.
 • Kişinin beden ve ruh sağlığına zarar verir.
 • İnsanın karar verme yeteneğini olumsuz etkiler.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Reenkarnasyona inanılır.
 • Kutsal kitapları Vedalar’dır.
 • Tek tanrının varlığına inanılır.
 • Toplum kast sistemine göre düzenlenmiştir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili bir kavramdır?

 • Ağlama Duvarı
 • Nirvana
 • Havari
 • Teslis
Soru 20

Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir?

 • Evrensel dinler
 • Geleneksel dinler
 • Millî dinler
 • İlahi dinler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADCBADCBADBDACBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?