Fen Bilimleri 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Güneş, Yerküre ve Ay için ortak özelliktir?

 • Kendi eksenleri etrafında dönme hareketi yapmaları
 • Işık kaynağı olmaları
 • Atmosferlerinin olması
 • Büyüklüklerinin aynı olması
Soru 2

Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yüzeyi pürüzlüdür.
 • Krater adı verilen çukurlar bulunur.
 • Yüzeyinde vadiler ve yüksek dağlar bulunur.
 • Şiddetli yağmur olayları görülür.
Soru 3

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeni ile ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzünü sarsması olayına _________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • sel
 • heyelan
 • yangın
 • deprem
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gerekenlerden değildir?

 • Okulda başımızı koruyarak sıranın yanında uygun pozisyonda durmak
 • Evde yanan ocak ve vanaları kapatmak
 • Evde panikleyip hemen pencereden dışarı çıkmak
 • Dışarıda elektrik tellerine, yıkılabilecek yapılara dikkat etmek
Soru 5

Şekil I’deki dinamometreye önce K cismi asılarak ölçüm yapıldığında cismin uyguladığı kuvvet 20N olarak ölçülüyor. Daha sonra K cismine L cismi asıldığında dinamometre şekil II’deki gibi oluyor.
Buna göre L cismi kaç N’dur?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
REKLAM
Soru 6

Ahmet oyuncaklarını koyduğu kumaş torbayı aşağıdaki yüzeylerden hangisinde en fazla kuvvet uygulayarak hareket ettirir?

 • Cam
 • Mermer
 • Karton
 • Zımpara kâğıdı
Soru 7

Işık kaynağı, saydam olmayan cisim ve perde aynı düzlem üzerine yerleştiriliyor.
Buna göre ışık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa perdede oluşan görüntünün büyüklüğü nasıl değişir?

 • Küçülür.
 • Büyür.
 • Aynı kalır.
 • Önce küçülür, sonra büyür.
Soru 8

Bir yüzeye çarpan ışık ışınının yansımasında gerçekleşen durumlar yansıma kanunları ile ifade edilir.
Buna göre yansıma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Gelme açısı yansıma açısına eşittir.
 • Yansıtıcı yüzeye dik gelen ışın kendi üzerinden geri yansır.
 • Yansıma kanunları yalnızca düzgün yansımada geçerlidir.
 • Gelen ışın ile yüzey normali arasındaki açı gelme açısıdır.
Soru 9

Kurulan basit bir elektrik devresinde ampulün ışık vermediği görülmektedir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Anahtarın açık bırakılması
 • Pilin tek bir ucunun devreye bağlanması
 • İletken telin kopuk olması
 • Devrede pilin bulunması
Soru 10

Aşağıda aynı özellikteki pil ve ampullerden oluşan I, II, III ve IV numaralı elektrik devreleri verilmiştir.
Buna göre pil sayısının ampul parlaklığına olan etkisini görmek isteyen bir öğrenci hangi iki elektrik devresini seçmelidir?

 • I ve II.
 • II ve IV.
 • I ve III.
 • III ve IV.
Soru 11

Demirden yapılmış özdeş K ve L cisimlerinin ilk sıcaklıkları şekildeki gibidir.
Daha sonra bu cisimler birbirine temas ettirilip bir süre bekletiliyor.
Isı alışverişi sadece cisimler arasında olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • K ısı alır.
 • L ısı verir.
 • K’nin sıcaklığı artar.
 • L’nin sıcaklığı değişmez.
Soru 12

Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken madde dışarıdan ısı alır?

 • Naftalin süblimleşirken
 • Su buharı yoğuşurken
 • Su donarken
 • Havadaki su buharı kırağılaşırken
Soru 13

Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sıcaklık bir enerji türüdür.
 • Isı kalorimetre kullanılarak hesaplanır.
 • Sıcaklığın birimi derece celcius’tur.
 • Isı maddeler arasında alınıp verilebilir.
REKLAM
Soru 14

Erime ve donma olayı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Erimekte olan maddeye verilen ısı artırılırsa erime hızlanır.
 • Donma sırasında sıvı maddeler ısı vererek katılaşır.
 • Karışım hâlindeki sıvıların belirli bir donma noktası vardır.
 • Erime ve donma sıcaklıkları ayırt edici özelliktir.
Soru 15

Isıtılan saf bir katı maddenin zamana bağlı sıcaklık değişimi grafikteki gibidir.
Grafiğe göre bu madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Erime sıcaklığı 120 °C’tur.
 • İki kez hâl değiştirmiştir.
 • 120 °C’un üzerinde tamamen sıvıdır.
 • 4. dakikada tamamen sıvı hâle geçmiştir.
Soru 16

Mantarlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Toprakta, suda, besinlerde, atıklarda ve canlılar üzerinde yaşayabilirler.
 • Çiçeksiz bitkiler grubunda yer alırlar.
 • Oksijen üretirler.
 • Kendi besinlerini kendileri yaparlar.
Soru 17

Çiçekli bitkilerde kök, gövde, yaprak ve çiçeğin bazı görevleri vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çiçeğin görevidir?

 • Besinlerin bitkinin diğer kısımlarına iletimini sağlamak
 • Bitkide üremeyi sağlamak
 • Bitkinin topraktan su ve mineralleri almasını sağlamak
 • Bitkinin dik durmasını sağlamak
Soru 18


Tabloda I ve II ile gösterilen canlıların sahip oldukları özellikler “+” ile, sahip olmadıkları özellikler ise “-” ile işaretlenmiştir.
Bu canlılar aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir?
I <-----> II

 • Kurbağa <-----> Yunus
 • Yarasa <-----> Alabalık
 • Timsah <-----> Penguen
 • Tavşan <-----> Güvercin
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olur?

 • Nükleer atıkların toprağa bırakılması
 • Evsel atıkların akarsu ve göllere karışması
 • Araba egzozlarından zehirli gazlar çıkması
 • Tankerlerden denize petrol dökülmesi
Soru 20

Ülkemiz biyoçeşitlilik yönünden dünyada farklı bir öneme sahiptir. Fakat farklı sebeplerle birçok canlının nesli tükenmiş ve bazılarının da nesli tükenme tehlikesi altındadır.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Doğal afetlerin sık yaşanması
 • Hayvanların bilinçsizce avlanması
 • Çevre kirliliğinin artması
 • Doğal yaşam alanlarının korunması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADDCBDACDCDAACBABBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?