Fen Bilimleri 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

65N’luk bir cismin ağırlığı aşağıdaki dinamometrelerden hangisi kullanılarak ölçülebilir?

Soru 2

Sürtünmesiz yatay zeminde bulunan K cismine aynı doğrultuda üç kuvvet şekildeki gibi etki ediyor.
Bu durumda K cismine etki eden bileşke kuvvet hangi yönde kaç N olur?

 • Doğu yönünde 4 N
 • Batı yönünde 3 N
 • Doğu yönünde 3 N
 • Batı yönünde 4 N
Soru 3

Kar yağdığında çevremizde duyduğumuz ses miktarında önceki günlere göre bir azalma olur ve ses daha az şiddetle duyulur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • Sesin hızlı yayılması
 • Sesin yansıması
 • Sesin soğurulması
 • Sesin yankılanması
Soru 4

Şekilde düzlem aynaya gelen bir ışık ışını gösterilmiştir.
Numaralanmış yerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • I, gelen ışındır.
 • II, gelme açısıdır.
 • III, yansıma açısıdır.
 • IV, yüzeyin normalidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi elektriksel direnç birimi olarak kullanılır?

 • newton
 • ohm
 • Kilogram
 • volt
REKLAM
Soru 6

Basit bir elektrik devresi şekildeki gibidir.
Bu devrede boş bırakılan kısma yerleştirilen bir cisim ile devre tamamlandığında ampul ışık vermektedir.
Buna göre bu cisim aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Demir kaşık
 • Cam çubuk
 • Silgi
 • Gazete kâğıdı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi doğal anıtlara örnek olarak verilemez?

 • Pamukkale travertenleri
 • Damlataş mağarası
 • Peri bacaları
 • Topkapı Sarayı
Soru 8

Seramik, tuğla, kiremit yapımında kullanılan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Killi
 • Kumlu
 • Kireçli
 • Humuslu
Soru 9

Isı alan gaz hâlindeki bir madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik enerjisi artar.
 • Maddeyi oluşturan taneciklerin hızı değişmez.
 • Maddenin sıcaklığı azalır.
 • Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki uzaklık azalır.
Soru 10

Şekildeki kapta bulunan buz sürekli olarak ısıtılıyor.
Buna göre buzun;
I. hâl durumu,
II. taneciklerinin hareket enerjisi,
III. tanecikleri arasındaki uzaklık
özelliklerinden hangileri değişir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerindendir?

 • Bir çeşit atomdan oluşur.
 • Molekülleri farklı cins atomlardan oluşur.
 • Kendini oluşturan maddelerin bütün özelliklerine sahiptir.
 • En az üç farklı elementten oluşur.
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi aynı cins element atomlarından oluşur?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnektir?

 • Kömürün yanması
 • Demirin paslanması
 • Camın kırılması
 • Sütün mayalanması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım uygulamasının sağladığı faydalardan biridir?

 • Isıtma amaçlı tüketilen yakıt miktarının azalması
 • Yakıt tüketimi ile havaya verilen gaz miktarının artması
 • Evlerin daha çok ışık alarak aydınlık olması
 • Yakıt maliyetinin artması
Soru 15

Aşağıda verilen hücre yapısı ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hücre zarı → Hücreye madde giriş - çıkışını sağlar.
 • Mitokondri → Hücre için enerji üretir.
 • Koful → Hücre için besin ve oksijen üretir.
 • Çekirdek → Hücrenin büyüme, gelişme onarım faaliyetlerini yönetir.
Soru 16

Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsüne ait evreler aşağıda verilmiştir.
1. Tozlaşmanın gerçekleşmesi
2. Tohumun çimlenmesi
3. Döllenmenin gerçekleşmesi
4. Tohum oluşumu
Bu evrelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1 - 3 - 4 - 2
 • 3 - 2 - 1 - 4
 • 2 - 3 - 1 - 4
 • 3 - 1 - 2 - 4
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen ruhsal değişimlere örnek verilemez?

 • Kendi başına hareket etme isteği duyma
 • Fiziksel görünüşünü beğenmeme
 • Kimlik arayışına girme
 • Boy ve kütlede artma
Soru 18

Mehmet, hastanede yatmakta olan bir hasta için kan vermiştir.
Mehmet’in kan grubu B Rh (-) olduğuna göre hastanın kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A Rh (-)
 • B Rh (-)
 • 0 Rh (+)
 • AB Rh (+)
Soru 19

Bir kasın özellikleri şu şekildedir:
• İsteğimizle çalışır.
• Çalışması hızlı ve kısa sürelidir.
Verilen özellikler aşağıdaki organlardan hangisinin yapısında bulunur?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılacak doğru bir davranıştır?

 • Çoğunlukla ağızdan soluk alıp vermek
 • Grip hastalığı geçirmekte olan biriyle aynı ortamda bulunmak
 • Uzun süre soğuk ortamlarda bulunmak
 • Çok tozlu ortamlarda ağız ve burnu kapatan uygun maske kullanmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCABADAADBBCACADBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?