Fen Bilimleri 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir yumurta şekildeki gibi su dolu I. kaba bırakıldığında dibe batarken, tuz eklenmiş II. kaba bırakıldığında yüzmektedir.
Bu deneyde yumurtaya etki eden kaldırma kuvvetindeki değişime aşağıdakilerden hangisinin değişimi neden olmuştur?

 • Sıvının yoğunluğunun
 • Yumurtanın yoğunluğunun
 • Sıvının hacminin
 • Yumurtanın hacminin
Soru 2

Aşağıdaki örneklerden hangisindeki durum katı bir maddenin yüzey üzerindeki basıncının artmasına neden olur?

 • Trenlerin tekerlek sayısının çok olması
 • Çivilerin uç kısmının sivri olması
 • Kar ayakkabılarının yüzeyinin geniş olması
 • Kepçe, biçerdöver gibi araçların tekerleklerinin paletli olması
Soru 3

Odasında müzik dinleyen Zeynep, su almak için mutfağa gittiğinde dinlemiş olduğu müziğin sesini mutfaktan hiç duyamamıştır.
Verilen durumda Zeynep’in mutfaktan müziğin sesini duyamaması sesin hangi özelliği ile ilgilidir?

 • Frekans
 • Tını
 • Şiddet
 • Yükseklik
Soru 4

Ses hızı ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonucu tablodaki gibidir.
Yalnızca bu bilgilere göre ses hızına etki eden faktörlerden hangisi araştırılmıştır?

 • Ortamın cinsi
 • Ortam sıcaklığı
 • Ortam yoğunluğu
 • Sesin enerjisi
Soru 5

Bir evde her gün ve gün boyu sadece 20W’lık bir lamba 10 saat, 1000W’lık fırın 2 saat, 20W’lık televizyon 3 saat kullanılıyor.
Bunlardan başka elektrikli bir alet kullanılmıyor.
Yalnızca verilenlere göre bu evle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?

 • Günlük tüketilen enerji miktarı
 • Fırının aylık tükettiği enerji miktarı
 • Aylık elektrik masrafı
 • Bir yılda harcanan enerji miktarı
REKLAM
Soru 6

Bir demir silindire akım geçen tel şekildeki gibi sarılarak elektromıknatıs oluşturulmuştur.
Bu elektromıknatısın I ve II ile gösterilen kutuplarında mıknatısın hangi uçları oluşur?
I <-----> II

 • N <-----> N
 • S <-----> N
 • N <-----> S
 • S <-----> S
Soru 7

Depremlerle ilgili kavramlardan bazılarının açıklamaları şu şekildedir:
• Ana depremden sonra oluşan, ana depremin büyüklüğünü geçmeyen sarsıntılardır.
• Bir deprem sırasında oluşan arazi kırıklarıdır.
• Büyük depremlerden önce oluşan küçük yer sarsıntılarıdır.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasına yukarıda yer verilmemiştir?

 • Öncü deprem
 • Artçı deprem
 • Fay
 • Depremin şiddeti
Soru 8

Farklı basınç merkezleri arasındaki farktan oluşan hava hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rüzgâr
 • Yağmur
 • Dolu
 • Sis
Soru 9

Şekilde periyodik tabloda verilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Isı ve elektriği iletirler.
 • Mat görünümlüdürler.
 • Ametal grubunda yer alırlar.
 • Moleküler yapıya sahiptirler.
Soru 10

13Al ve 8O elementleri arasında gerçekleşen kimyasal bağ ile oluşan molekülün basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • AlO
 • Al3O2
 • Al2O3
 • Al13O8
Soru 11

N2 + 3H2 → 2NH3
Verilen tepkime denklemi ile ilgili olarak;
I. Tepkime denktir.
II. N2 ve H2 tepkimenin ürünleridir.
III. İki farklı element molekülünden bileşik molekülü oluşmuştur.
yorumlarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bazlara ait bir özellik değildir?

 • Ele kayganlık hissi verir.
 • pH’sı 7-14 arasında bir değer alır.
 • Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir.
 • Sulu çözeltilerinde H+ iyonu sayısı, OH- iyonundan fazladır.
Soru 13

Sıcaklıkları farklı K ve L metalleri şekildeki gibi birbirine temas ettiriliyor. Bir süre sonra her ikisinin sıcaklığının 40 °C olduğu ve değişmediği gözlemleniyor.
Gerçekleşen durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • L’den K’ye ısı akışı gerçekleşmiştir.
 • K taneciklerinin hızı artmıştır.
 • Denge sıcaklığı 40 °C’dir.
 • L tanecikleri arasındaki mesafe artmıştır.
REKLAM
Soru 14

Başlangıç sıcaklıkları aynı olan özdeş kaplardaki sular aynı ortamda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Süre sonunda suların sıcaklıklarının farklı olduğu gözlemleniyor.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin farklı olması yol açmıştır?

 • Kütlelerinin
 • Öz ısılarının
 • İlk sıcaklıklarının
 • Yoğunluklarının
Soru 15

Bir DNA parçası üzerinde bazı nükleotidlerin dizilişi şekildeki gibidir.
Buna göre numaralanmış kısımların nükleotid dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
I <-----> II

 • TAC <-----> CCT
 • CGT <-----> TTC
 • AAG <-----> GCA
 • GGT <-----> TAG
Soru 16

Bir hücre bölünmesi şema ile gösterilmiştir.
Bu hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Oluşan yavru hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır.
 • Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
 • Üreme hücrelerini meydana getirir.
 • Yavru hücrelerin kromozom sayısı birbirine eşittir.
Soru 17

Sıcaklık, bazı kimyasal maddeler, radyasyon gibi çevresel faktörler nedeni ile gen yapısında gerçekleşen değişimlere mutasyon denir. Mutant genler gelecek kuşaklara aktarılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?

 • Haltercilerin kol kaslarının daha iri olması
 • Arı sütü ile beslenen arıların kraliçe arı olması
 • Van kedisinin iki gözünün farklı renkte olması
 • Bir insanın yazın güneşte ten renginin koyulaşması
Soru 18

Hücrede büyüme, hareket gibi tüm canlılık faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kullanılan enerji genellikle hücrede _________ molekülünden elde edilir.
Verilen cümlede boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • DNA
 • ATP
 • CO2
 • O2
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir bitkide fotosentez için gerekli değildir?

 • Işık
 • Su
 • Oksijen
 • Klorofil
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir?

 • Doğal gaz
 • Kömür
 • Fuel oil
 • Güneş
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCBCCDAACBDDAAACBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?