Matematik 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

487a dört basamaklı sayısı 10 ile bölündüğünde 3 kalanını vermektedir.
Buna göre a kaçtır?

 • 8
 • 6
 • 5
 • 3
Soru 2

-1’den büyük ve 5’ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır?

 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
Soru 3

işleminin sonucu kaçtır?

 • 2
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 104 = 40
 • 23 = 6
 • 53 = 125
 • 100 = 0
Soru 5

Efe’nin parasının Yağmur’un parasına oranı 2/5’tir.
Yağmur’un 50 lirası olduğuna göre Efe’nin kaç lirası vardır?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
REKLAM
Soru 6

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde |BC| = 2 cm ve |DC| = 5 cm’dir.
Buna göre ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • 5
 • 7
 • 12
 • 14
Soru 7

s(A ⋃ B) = 11, s(A) = 9 ve s(B) = 5 olduğuna göre s(A⋂B) kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 8


Yukarıda verilen geometrik cisim bir küptür.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 12 ayrıtı vardır.
 • 6 yüzü vardır.
 • 6 köşesi vardır.
 • 6 yüzü birbirine eştir.
Soru 9

Şekildeki k, l, m doğruları O noktasında kesişmektedir.
k ⊥ m olduğuna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğrudur?

 • a = c
 • b = c
 • a + c = 90°
 • b + d = 90°
Soru 10

Kareli kâğıtta verilen doğrulara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • k ⊥ t
 • I // k
 • t // n
 • m ⊥ n
Soru 11

Yukarıda kareli kâğıtta verilen I. konumdaki şekil ötelenerek II. konuma getirilmiştir.
Buna göre bu öteleme hareketi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 7 birim aşağı, 4 birim sağa
 • 4 birim aşağı, 6 birim sağa
 • 4 birim aşağı, 7 birim sağa
 • 7 birim aşağı, 6 birim sağa
Soru 12

Şekilde [OA ⊥ [OB ve s(COB) = 25° dir.
Buna göre s(AOC) kaç derecedir?

 • 25
 • 45
 • 55
 • 65
Soru 13

Parasının %25’ine gömlek aldığında Ahmet’in 150 lirası kalmıştır.
Buna göre Ahmet’in başlangıçta kaç lirası vardı?

 • 175
 • 200
 • 225
 • 250
REKLAM
Soru 14

Kare biçimindeki bir tarlanın bir kenarının uzunluğu 50 m’dir.
Bu tarlanın alanı kaç metrekaredir?

 • 200
 • 1000
 • 1250
 • 2500
Soru 15

Hacmi 160 cm3 olan bir kare prizmanın tabanının bir kenarının uzunluğu 4 cm’dir.
Bu prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?

 • 10
 • 12
 • 16
 • 20
Soru 16

4 farklı pantolonu ve 3 farklı gömleği olan bir kişi 1 gömlek ve 1 pantolonu kaç farklı biçimde giyebilir?

 • 3
 • 4
 • 7
 • 12
Soru 17

Zeynep’in kalem kutusunda renkleri dışında aynı özelliklere sahip olan 4 kırmızı, 2 mavi, 3 yeşil boya kalemi vardır. Zeynep bu kutudan rastgele bir kalem alıyor.
Aldığı bu kalemin yeşil renkte olma olasılığı kaçtır?

Soru 18

Mehmet ile Yusuf’un boylarının aritmetik ortalaması 155 cm’dir.
Mehmet’in boyu 150 cm olduğuna göre Yusuf’un boyu kaç santimetredir?

 • 155
 • 160
 • 165
 • 170
Soru 19

14,2 + 1,42 işleminin sonucu kaçtır?

 • 15,46
 • 15,62
 • 28,4
 • 28,6
Soru 20

5x + 75 = 150 olduğuna göre x kaçtır?

 • 15
 • 25
 • 45
 • 55
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBCADBCADCDBDADCBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?