Matematik 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

ifadesinin değeri kaçtır?

 • -27
 • 27
Soru 2

12 000 000 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1 2, 107
 • 12 106
 • 1 2, 106
 • 12 107
Soru 3

√12 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • √6
 • 2√3
 • √3
 • 2√6
Soru 4

işleminin sonucu kaçtır?

 • 4
 • 3√2
 • 3√3
 • 6
Soru 5

ABC üçgeninde m(BAC) = 50° ve m(ABC) = 100° dir.
Buna göre ABC üçgeninin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

 • |AB| < |BC| < |AC|
 • |BC| < |AB| < |AC|
 • |AC| < |BC| < |AB|
 • |BC| < |AC| < |AB|
REKLAM
Soru 6

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • CBA ~ KLM
 • BAC ~ MLK
 • CBA ~ MLK
 • BAC ~ MKL
Soru 7

Bir küre bir düzlemle kesişirse ara kesit aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Kare
 • Daire
 • Paralelkenar
 • Üçgen
Soru 8

Şekildeki kareli kâğıtta verilen dörtgenin orijin etrafında 180° döndürülmesi sonucu oluşan görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

ABC üçgeninde [BA] ⊥ [AC] ’tir.
|AB| = 4 cm ve |AC| ? 7 cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 28
 • √130
 • 11
 • √65
Soru 10

olduğuna göre cot AW kaçtır?

Soru 11

Ayrıtlarının uzunlukları 3 cm, 4 cm ve 7 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?

 • 31
 • 62
 • 84
 • 168
Soru 12

C (7, 2) değeri kaçtır?

 • 5
 • 9
 • 14
 • 21
Soru 13

Tabanının alanı 49 cm² olan bir kare dik piramidin yan yüzünün yüksekliği 4 cm’dir.
Buna göre bu piramidin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 96
 • 105
 • 112
 • 161
REKLAM
Soru 14

1, 2, 3
Yukarıdaki veri grubunun standart sapması kaçtır?

 • 1
 • 2
Soru 15

İki madeni para birlikte atılıyor.
İki paranın da üst yüzünün tura olma olasılığı kaçtır?

 • 1
Soru 16

Bir aritmetik dizinin ilk üç terimi sırasıyla 6, 8 ve 10’dur.
Buna göre bu dizinin altıncı terimi kaçtır?

 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
Soru 17

cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • x + 7
 • x + 5
 • x - 5
 • x - 7
Soru 18

denklemini sağlayan x kaçtır?

 • 3
 • 1
 • -1
 • -3
Soru 19

Verilen denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(5,-2)}
 • {(-5,-2)}
 • {(5,2)}
 • {(-5,2)}
Soru 20

2x + 3 > 7 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde koyu çizgi ile gösterilmiştir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDACBDDBCDBCACBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?