Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Olgu, herkes tarafından kabul edilen, doğruluğu kanıtlanabilir ifadelerdir. Görüş ise kişilerin düşüncelerini ifade eder ve kişiden kişiye değişir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüştür?

 • Voleybol maçını 11-A sınıfı kazandı.
 • Ankara Türkiye’nin başkentidir.
 • Tiyatro çok eğlenceli bir etkinliktir.
 • Ders 8.30’da başlayacak.
Soru 2

Mete, “Türk dilini korumak ve geliştirmek için neler yapabiliriz?” konulu araştırmasıyla ilgili bilgilere ulaşabilmek için kütüphaneden ve internetten yararlanmıştır. Daha sonra yararlandığı kaynakların kaynakçasını oluşturmuştur.
Buna göre Mete, araştırmasında hangi basamaktadır?

 • Metin düzenlemesi
 • Verilerin değerlendirilmesi
 • Verilerin toplanması
 • Araştırma konusunun belirlenmesi
Soru 3

Türk dilinin sadeleştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla kurulan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk Tarih Kurumu
 • Türk Dil Kurumu
 • Halkevleri
 • Halk Eğitim Merkezleri
Soru 4

Dünya’mızı tam ortadan ayırdığı varsayılan paralele verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekvator
 • Kutup
 • Meridyen
 • Geoit
Soru 5

• Yurdumuzun güney ve batı kıyılarında etkilidir.
• Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
• Etkili olduğu alanlarda ormanlar geniş yer kaplar.
Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karasal
 • Marmara
 • Karadeniz
 • Akdeniz
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

 • Lidyalılar
 • Hititler
 • Babiller
 • Frigler
Soru 7

Köktürkler 552 yılında Ötüken merkez olmak üzere Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. 582 yılında Doğu ve Batı Köktürkler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Devlet ikiye ayrıldıktan sonra eski gücünü yitirmiş ve Çinlilerin egemenliğine girmiştir.
Bu bilgilere göre Köktürkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olamayız?

 • Devletin merkezi
 • Kurulduğu tarih
 • Kurucusu
 • Kültürel özellikleri
Soru 8

Türk ordusunu onlu sisteme göre teşkilatlandıran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mete Han
 • Gazneli Mahmut
 • Teoman
 • Alparslan
Soru 9

Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılan Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserin yazarı kimdir?

 • Yusuf Has Hacip
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Ahmet Yesevi
 • Nizamülmülk
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü yansıtan geleneklerden biri değildir?

 • Nevruz
 • Kına gecesi
 • Asker uğurlama
 • Paskalya bayramı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden birisi değildir?

 • Yetenek
 • İlgi ve karakter
 • Ailenin isteği
 • Kişilik özellikleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerden biridir?

 • Sanayi
 • İklim
 • Yeryüzü şekilleri
 • Bitki Örtüsü
Soru 13

Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik, ticari, eğitim ve kültürel işbirliğini amaçlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • TİKA
 • AKUT
 • Türk Kızılayı
 • UNESCO
REKLAM
Soru 14

Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oligarşi
 • Monarşi
 • Cumhuriyet
 • Teokrasi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam devletlerinde ve toplumlarında insan haklarına ilişkin düzenlemelere temel oluşturmuştur?

 • Magna Carta
 • Veda Hutbesi
 • Hammurabi Kanunları
 • İnsan Hakları Bildirgesi
Soru 16

I. Oğuz Kağan Destanında, Türk kadınının sosyal ve siyasi çalışmalarına değinilmiştir.
II. Kök Türk kitabelerinde Bilge Kağan sözlerine “Sizler Anam Katun, büyük annelerim, hala ve teyzelerim, prenseslerim….” diye başlamaktadır.
III. Dede Korkut kitabında, aile yönetiminin tamamen kadınlara ait olduğunu anlatmaktadır.
Buna göre Türklerin kadına bakışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Türklerin tarihleri boyunca kadının özel ve saygın bir konumu olmuştur.
 • Tüm dünyada kadınlara verilen önem bin yıl öncesine dayanmaktadır.
 • Kadınlar haklarını tüm dünyada aynı zamanda kazanmışlardır.
 • Türklerde devletin yönetimi tamamen kadınlardadır.
Soru 17

Osmanlıların modern demokrasiyi kurma yolunda attıkları ilk adımın 1808 yılında imzalanan _________ olduğu kabul edilmektedir. Bu sözleşme ile padişah II. Mahmut, ilk defa mutlak otoritesini başkaları ile paylaşmış bulunuyordu.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Teşkilat-ı Esasiye
 • Tanzimat Fermanı
 • Islahat Fermanı
 • Sened-i İttifak
Soru 18

Sosyal bilimlerin konusu insandır. İnsanın davranışlarını, ilişkilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini belirleyerek insana yön vermesini sağlamak, sosyal bilimlerin amaçlarındandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin başlıca dallarından birisidir?

 • Fizik
 • Sosyoloji
 • Biyoloji
 • Kimya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi organ nakli ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • İnsanlar doku ya da organ bağışı yaparak toplumsal dayanışma örneği gösterir.
 • Sağlıklı her insan organ ve doku bağışında bulunabilir.
 • Organ bağışının dinî olarak bir sakıncası bulunmamaktadır.
 • Beyin ölümü gerçekleşen her yaştaki hasta için anne ve babanın onayına ihtiyaç duyulmaktadır.
Soru 20

Bir ürünün buluş sahibinin, buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telif
 • Patent
 • Sanat Eseri
 • Proje
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCBADCDABDCAACBADBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?