Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“…O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez…”
(En’âm suresi, 59. ayet)
Bu ayetten Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine ulaşılır?

 • İlim
 • Semi
 • Basar
 • Hayat
Soru 2

“Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.”
( Fatiha suresi, 5. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Duanın ibadetin özünü oluşturduğu
 • Her durumda Allah’tan yardım isteneceği
 • Allah’ın kullarına dua ve ibadeti emrettiği
 • İbadet ve duanın sadece Allah’a yapılacağı
Soru 3

Allah’ı zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme; tek ve eşsiz olduğuna inanma, O’na hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah için yapmak demektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhsan
 • Tevhid
 • Kıssa
 • İbadet
Soru 4

Allah aşağıdaki oruçlardan hangisini farz kılmıştır?

 • Muharrem
 • Şevval
 • Ramazan
 • Davut
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti ile kazanılacak davranışlar arasında yer almaz?

 • Suyu, büyük bir nimet olduğunun farkına vararak ölçülü kullanmak
 • Günü, namaz vakitlerine göre planlayarak zamanı iyi kullanmak
 • Açlık çeken insanların durumlarını anlayarak israftan kaçınmak
 • Kötü davranışları terk edip güzel ahlaklı ve iyi bir insan olmak
REKLAM
Soru 6

Recep, Şaban ve Ramazan aylarına toplumda verilen özel isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üç aylar
 • Hac ayları
 • Haram aylar
 • Kur’an ayları
Soru 7

• Orucun başladığı vakittir.
• Bir şeyden el çekmek, kendini tutmak ve sakınmak anlamlarına gelir
Bu bilgilerde anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İftar
 • Sahur
 • İmsak
 • İtikâf
Soru 8

Kemal arkadaş ortamında toplu çekilmiş bir fotoğrafı, fotoğraftaki kişilerden izin alarak sosyal medyada paylaşmıştır.
Kemal ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi bu cümleden çıkarılamaz?

 • Kişisel mahremiyete önem vermiştir.
 • Başkalarının hakkına saygı göstermiştir.
 • Nezaket kurallarına uygun davranmıştır.
 • Ailesine karşı görevlerini yerine getirmiştir.
Soru 9

• Hz. Peygamber’in “Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi?” sözleriyle önem verdiği davranıştır.
• İnsanlar arasındaki sevgi, güven ve muhabbetin artmasını sağlar.
• İnsanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik dilemeleridir.
Hakkında bilgi verilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Danışma
 • Selamlaşma
 • Yardımlaşma
 • İyilik yapma
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisi selamlaşma adabı arasında yer almaz?

 • Küçüğün büyüğe selam vermesi
 • Yürüyenin oturana selam vermesi
 • Bir araçla gidenin yürüyene selam vermesi
 • Çok olan topluluğun az olana selam vermesi
Soru 11

Hz. Muhammed (sav), midenin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırıp üçte birini de boş bırakmak gerektiğini belirtmiştir.
Bu metin, sofra adabının hangi konusu ile ilgilidir?

 • Allah’ı anmak
 • Temizlenmek
 • Ölçülü olmak
 • Şükretmek
Soru 12

“Tâhire” lakabı aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?

 • Hz. Hatice
 • Hz. Ayşe
 • Hz. Fatıma
 • Hz. Zeynep
Soru 13

“Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen, akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanları gözetirsin.”
Hz. Hatice bu sözleri Hz. Muhammed’e (sav) ne zaman söylemiştir?

 • Evlenmeden önce
 • İlk vahiy geldiğinde
 • Hılf’ul-fudul’a katıldığında
 • İnsanlar ona inanmadıklarında
REKLAM
Soru 14

Hz. Muhammed’in (sav) aşağıdaki davranışlarından hangisi çocuklara yönelik uyarı niteliği taşımaktadır?

 • Kuşu ölen bir çocuğu teselli etmesi
 • Karşılaştığında onlara selam vermesi
 • Hastalanan Yahudi bir çocuğu ziyaret etmesi
 • Sofradaki çocuğa yemeğini önünden yemesini söylemesi
Soru 15

Hz. Muhammed (sav) torunu Ümâme kucağında olduğu hâlde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığında bırakırdı. Bazen, secdeye gidince torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin de gelip sırtına binerlerdi. Hz. Peygamber secdeden kalkarken onları yumuşak bir şekilde alıp yere bırakırdı.
Bu metinden Hz. Peygamber’in çocuklarla ilgili aşağıdaki mesajlarından hangisine ulaşılamaz?

 • Merhametli ve sabırlı olun.
 • Onlara değer verin.
 • Haklarını koruyun.
 • Şefkatli davranın.
Soru 16

Hz. Peygamber’in sütannesi Halime’nin köyünde kuraklık olmuş ve tüm hayvanları ölmüştü. Hz. Peygamber ile evli olan Hatice bu durumdan haberdar olunca Halime’ye kırk koyun ve yüklerini taşıması için bir de deve hediye etmişti.
Bu metin aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

 • Zekât ibadetine
 • Akrabalık ilişkilerine
 • Eşitliğe önem vermeye
 • Komşu haklarını gözetmeye
Soru 17

Fatih Külliyesi aşağıdaki ilimizin hangisinde bulunmaktadır?

 • İstanbul
 • Edirne
 • Konya
 • Bursa
Soru 18

Âmine hatun Muhammed ânesi
Ol sedeften doğdu ol dür dânesi
Çünkü Abdullah’tan oldı hâmile
Vakt irişdi hefte vü eyyam ile

Bu dizeler edebiyatımızda dinin etkisi ile oluşan eserlerden hangisine örnektir?

 • Münacat
 • Tevhid
 • Mevlid
 • İlahi
Soru 19

Camilerde imamın namaz kıldırdığı bölüme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mihrap
 • Minber
 • Hutbe
 • Kürsü
Soru 20

Genellikle teravih namazının bölümlerinde tüm cemaatin sesli olarak okuduğu; “Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedi nin-nebiyyi’ilümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • İlahi
 • Teşrik Tekbiri
 • Salat-ı Münciye
 • Salavât-ı Ümmiyye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCBACDBDCABDCBACAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?