Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Safa Tepesi’ne çıkan Allah Resulü Mekkelilere şöyle seslendi: “Şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mıydınız?” Onlar da “Evet senden hep doğruluk gördük.” diyerek cevap verdiler.
Bu durumda müşriklerin Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisini kabul ettikleri söylenebilir?

 • Doğru sözlü ve güvenilir olduğunu
 • Günah işlemekten sakındığını
 • Emanete ihanet etmediğini
 • Akıllı ve zeki olduğunu
Soru 2

Temiz kalbi olanın,
Alnı ak olur elbet.
Günahı olmayanın,
Adı nebidir elbet.

Bu dörtlükte peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi anlatılmaktadır?

 • Tebliğ
 • Emanet
 • Fetanet
 • İsmet
Soru 3

Hz. Musa’ya gönderilen ve dili İbranice olan ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • İncil
 • Zebur
 • Tevrat
 • Kur’an-ı Kerim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a duyulan sevgi ve saygıya dair kültürümüzde yer alan yanlış bir davranıştır?

 • Doğum, ölüm gibi çeşitli merasimlerde ayetler okumak
 • Kur’anı okuyup anlamadan erişilemeyecek yerlerde saklamak
 • Kur’an okumayı öğrenen çocuklara çeşitli hediyeler vermek
 • Kur’an’ı ezberleyip hafız olanlara özel bir hürmet göstermek
Soru 5

Aşağıdaki peygamberler ve kendilerine gönderilen suhuf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Şit – 30 sayfa
 • Hz. Âdem – 10 sayfa
 • Hz. İdris – 30 sayfa
 • Hz. İbrahim – 10 sayfa
REKLAM
Soru 6

Hanefi mezhebine göre vacip namazlar, farz kadar açık ve kesin olmamakla birlikte kılınması emredilen namazlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu namazlara örnektir?

 • Cuma namazı
 • Teheccüd namazı
 • Bayram namazı
 • Teravih namazı
Soru 7

Namazın başladığını ifade eden “kad kâmeti’ssalâh” cümlesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

 • Ezan
 • Kâmet
 • Salâ
 • İftitah tekbiri
Soru 8

Namazın kılınışını anlatan durumlar resimler ile gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumlarda okunan dualardan biri değildir?

 • Sübhane rabbiye’l-azîm
 • Rabbenâ leke’l-hamd
 • Sübhâne rabbiye’l-a’lâ
 • Vecelle senâuk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi cemaatle kılınması zorunlu olan namazlardan biridir?

 • Cuma namazı
 • Vakit namazı
 • Vitir namazı
 • Teravih namazı
Soru 10

• Müslümanların ilk kıblesidir.
• Diğer adı Beytü’l-Makdis’tir.
Hakkında bilgi verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Haram
 • Mescid-i Nebi
 • Mescid-i Aksâ
 • Mescid-i Kıbleteyn
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının doğrudan bireysel zararlarındandır?

 • Aile huzurunu bozar.
 • Suç oranları artar.
 • Devlet ekonomisine zarar verir.
 • Bağımlılığa yol açar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bağımlılıkla mücadele eden kurumlardan biri değildir?

 • Yeşilay
 • Lösev
 • Çematem
 • Amatem
Soru 13

• Mesed suresi olarak da bilinir.
• Hz. Peygamber’in amcası Ebu Leheb hakkında indirilmiştir.
Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tebbet suresi
 • Tin suresi
 • Kâfirûn suresi
 • İnşirah suresi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e inanan ilk dört kişiden biri değildir?

 • Hz. Hatice
 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 15

Mekke’den Medine’ye göçeden Müslümanlara _________ , onlara yardım eden Medineli Müslümanlara _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • sahabe - ravi
 • muhacir - ensar
 • seferi - mukim
 • hadari - bedevi
Soru 16

Medine Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Toplumsal barış ve huzur ortamı sağlamıştır.
 • Din ve inanç özgürlüğüne zemin hazırlamıştır.
 • Müslümanların Medine’deki varlığı resmiyet kazanmıştır.
 • Müslümanların Medine ticaretini ele aldığını kanıtlamıştır.
Soru 17

I. Hz. Hamza’nın şehit düşmesi
II. Hudeybiye Antlaşması’nın yapılması
III. Müslümanların Mekkeli müşriklerle Bedir kuyularının olduğu yerde savaşması
IV. Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

 • I - II - IV - III
 • II - I - III - IV
 • III - I - II - IV
 • III - IV - II - I
Soru 18

İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy, sop gibi özellikleriyle değil Allah’a olan bağlılıklarıyla üstünlük elde ederler.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu durum vurgulanmaktadır?

 • “... Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…”
  ( Hucurat suresi, 13. ayet)
 • “ Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar...”
  (Nahl suresi, 90.ayet)
 • “… Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar...”
  (Fatır suresi, 28.ayet)
 • “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir…”
  ( Âl-i İmrân suresi, 144.ayet)
Soru 19

Vatan, insanların üzerinde yaşadığı toprak parçası olarak tanımlansa da yalnızca bundan ibaret değildir. İnsanların bir yeri vatan olarak benimsemeleri için manevi unsurlara da ihtiyaç vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vatanı oluşturan manevi unsurlardan biri değildir?

 • Din
 • Soy
 • Dil
 • Gelenek
Soru 20

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kadir Gecesi ile ilgili değildir?

 • Ramazan ayının 27. gecesinde kutlanır.
 • Bin aydan hayırlı olduğu ayetle bildirilmiştir.
 • Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir.
 • İsra ve miraç hadisesi bu gece gerçekleşmiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBACBDACDBACBDCABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?