Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Cüzi irade, Allah tarafından insana verilen özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi cüzi irade kapsamında değerlendirilir?

 • Kalbin atması
 • Karın yağması
 • Canlının büyümesi
 • Yemeğin pişirilmesi
Soru 2

“Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır...”
(Nisâ suresi, 78. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Şer
 • Ecel
 • Rızık
 • Tevekkül
Soru 3

“Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah’a aittir...”
(Hûd suresi, 6. ayet)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu ayetin mesajı ile aynı doğrultudadır?

 • Ağılda oğlak doğunca derede otu biter.
 • Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur.
 • Adamın iyisi iş başında belli olur.
 • Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
Soru 4

“Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır.” sözünde vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şükür
 • Hikmet
 • Tevekkül
 • Tasadduk
Soru 5

“… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…”
(Nisâ suresi, 135. ayet)
Bu ayet aşağıdaki yasalardan hangisi ile ilgilidir?

 • Kimyasal
 • Toplumsal
 • Biyolojik
 • Fiziksel
REKLAM
Soru 6

“…Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız…”
(Kasas suresi, 7.ayet)
Bu ayette işaret edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. İsa
 • Hz. Nuh
 • Hz. Harun
 • Hz. Musa
Soru 7

Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste değinilen konulardan biri değildir?

 • Yardımlaşma
 • Beraberlik
 • Danışma
 • Hoşgörü
Soru 8

Fıtır sadakasının miktarı belirlenirken aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

 • Fıtır sadakası verecek kişinin bir günlük yemek masrafı
 • O toplumda yaşayan fakirlerin bir günlük yemek masrafı
 • Fıtır sadakası verilecek kişinin bir günlük yemek masrafı
 • O toplumda yaşayan zenginlerin bir günlük yemek masrafı
Soru 9

Ümmetine ölçü ve tartıda adaletli olmaları konusundaki uyarıları ile Kur’an-ı Kerim’de öne çıkarılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Yakup
 • Hz. Davut
 • Hz. Şuayp
 • Hz. Lokman
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi zekâtı verilmesi gereken mallardan biridir?

 • Ev eşyası
 • Oturulan ev
 • Binilen araç
 • Kazanılan para
Soru 11

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerindendir…”
(Rûm suresi, 21. ayet)
Bu ayet İslam’ın korunmasını istediği temel haklardan hangisi ile ilgilidir?

 • Nesil
 • Akıl
 • Mal
 • Can
Soru 12

Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Mısır’da yaşamıştır.
 • Hz. Yakup’un kardeşidir.
 • Kardeşlerinin ihanetine uğramıştır.
 • Kendisine rüya yorumlama bilgisi verilmiştir.
Soru 13

“Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka.”
Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kevser
 • Maûn
 • İhlas
 • Asr
REKLAM
Soru 14

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?

 • Yalan söylememek
 • Dedikodu yapmamak
 • Çekingen davranmamak
 • Kimseye rahatsızlık vermemek
Soru 15

Güven duygusunun olmadığı yerde aşağıdakilerden hangisinin artması beklenir?

 • İkiyüzlülüğün
 • Sadakatin
 • Emeğin
 • Sabrın
Soru 16

Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem.
Bu hadis Hz. Peygamber’in hangi özelliğine örnek oluşturmaktadır?

 • Adaletine
 • Kararlılığına
 • Merhametine
 • Çalışkanlığına
Soru 17

Hz. Peygamber’in Hilfü’l-Fudûl antlaşmasına katılmış olması O’nun aşağıdakilerden hangisi ile mücadele ettiğini göstermektedir?

 • Yoksulluk
 • Haksızlık
 • Cehalet
 • Kölelik
Soru 18

Kur’an-ı Kerim’in “insanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • el-Hâdi
 • el-Furkan
 • ez-Zikir
 • eş-Şifa
Soru 19

“Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar suda boğulacaklardır.”
(Hûd suresi, 37. ayet)
Bu ayet aşağıdaki peygamberlerden hangisi ile ilgilidir?

 • Hz. Yunus
 • Hz. Hud
 • Hz. Lut
 • Hz. Nuh
Soru 20

“Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik...”
(Ahkâf suresi, 15. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisine örnektir?

 • İbadet
 • Kıssa
 • Ahlak
 • İnanç
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBDCACDABDCABBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?