Fen Bilimleri 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in yapısını oluşturan katmanlardan biri değildir?

 • Işık küre
 • Taç küre
 • Renk küre
 • Ağır küre
Soru 2

Şekilde Ay’ın ışık alan ve almayan yüzü verilmiştir.
Bu görünüm Ay’ın hangi evresine aittir?

 • Yeni ay
 • İlk dördün
 • Son dördün
 • Dolunay
Soru 3

Özdeş ve eşit bölmeli dinamometrelerin ucuna asılan K ve L cisimlerinin dinamometre yayını uzatma miktarları şekildeki gibidir.
K cisminin ağırlığı 30 N olduğuna göre L cisminin ağırlığı kaç N’dur?

 • 30
 • 20
 • 3
 • 2
Soru 4

Bir inşaat ustası içerisinde çimento bulunan sandığı aşağıdaki yatay yüzeylerden hangisinde daha az kuvvet uygulayarak itebilir?

 • Zımpara kâğıdı
 • Fayans
 • Çakıllı zemin
 • Toprak
Soru 5

Bir öğrenci maddeleri ışığı geçirme özelliklerine göre tablodaki gibi işaretleyerek sınıflandırmıştır.
Öğrenci hangi maddenin ışığı geçirme özelliğini yanlış işaretlemiştir?

 • Tül perde
 • Hava
 • Yağlı kâğıt
 • Karton
REKLAM
Soru 6

Işık kaynağının önüne konulan cismin gölgesi şekildeki gibi perdede oluşmuştur.
Cisim K L M N Perde Cisim hangi noktaya konulursa perdede oluşan gölgesi diğerlerinden daha küçük olur?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 7

Bir elektrik devresinde elektrik enerjisi üreten kaynağın sembolü hangisidir?

Soru 8

Aynı özellikte pil, ampul, anahtar ve iletken tel kullanarak iki farklı elektrik devresi kuruluyor.
Bu iki devrede ampul parlaklığına hangi devre elemanının etkisi incelenmiştir?

 • Anahtar sayısı
 • Ampul sayısı
 • Pil sayısı
 • İletken tel sayısı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı alarak bir hâlden başka bir hâle geçmesine örnektir?

 • Tavada ısıtılan tereyağının erimesi
 • Isıtılan metal kürenin hacminin artması
 • Soğuk havada termometredeki civa seviyesinin düşmesi
 • Buzdolabına konulan suyun soğuması
Soru 10

Tabloda bazı katı maddelerin erime sıcaklığı verilmiştir.

Buna göre 980 °C’ta tablodaki maddelerden hangisi katı hâlde kalır?

 • Kurşun
 • Altın
 • Gümüş
 • Kalay
Soru 11

İlk sıcaklığı 45 °C olan suyun sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Grafikteki verilere göre su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 • 2. ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır.
 • İki kez hâl değişimi olmuştur.
 • 4. dakikada tamamen gaz hâline geçmiştir.
 • 2. dakikadan itibaren kaynamaya başlamıştır.
Soru 12

Aşağıdaki araçlardan hangisi sıvı maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?

 • Termostat
 • Termometre
 • Dinamometre
 • Mikroskop
Soru 13

Öğrenciler ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili şu bilgileri veriyor.
Emel : Kalorifer odaya sıcaklık yayar.
Oktay : Isı termometre ile ölçülür.
Aslı : Kardeşimin vücut sıcaklığı 36,5 °C’tur.
Ali : Süt soğurken dışarıya ısı verir.
Hangi öğrencilerin verdiği bilgi doğrudur?

 • Yalnız Emel
 • Emel ve Oktay
 • Aslı ve Ali
 • Oktay, Aslı ve Ali
REKLAM
Soru 14

Bir öğrenci evinin yakınındaki gölden aldığı bir miktar suyu incelediğinde aşağıdaki canlılardan hangisini mikroskop kullanmadan görebilir?

 • Salyangoz
 • Öglena
 • Bakteri
 • Paramesyum
Soru 15

• Pullu ve sert bir deriye sahiptir.
• Sağlam kabuklu yumurtaları vardır.
• Kuluçkaya yatmazlar.
• Sürünerek hareket ederler.
Yukarıda özellikleri verilen omurgalı canlı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alabalık
 • Kurbağa
 • Timsah
 • Deve kuşu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkiler grubuna girer?

 • Söğüt
 • Fasulye
 • Fındık
 • Ciğer otu
Soru 17

I. Kaplumbağa
II. Solucan
III. Salyangoz
IV. Yılan
V. Midye
Yukarıda verilen canlılardan hangileri omurgasız hayvanlar grubunda yer alır?

 • I ve II.
 • III, IV ve V.
 • II, III ve V.
 • I, III ve IV.
Soru 18

Türkiye’de yaşayan aşağıdaki bitkilerden hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?

 • Salep orkidesi
 • Menekşe
 • Papatya
 • Kavak
Soru 19

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden hangisinde insanların etkisi yoktur?

 • Küresel ısınma
 • Nüfus artışı ve kentleşme
 • Yanardağ patlaması
 • Aşırı avlanma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için alınacak önlemlerden biridir?

 • Ormanlık alanların çoğaltılması
 • Sanayi ve teknolojinin hızlı gelişmesi
 • Temizlikte deterjanların fazla miktarda kullanılması
 • Kanalizasyon atıklarının denize bırakılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBBCDABABDBCACDCACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?