Fen Bilimleri 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Güneş sistemindeki karasal gezegenler iç gezegen olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç gezegendir?

 • Dünya
 • Satürn
 • Uranüs
 • Jüpiter
Soru 2

Güneş tutulması olayında aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez?

 • Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
 • Güneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda olduğunda gerçekleşir.
 • Dünya üzerinde belirli bölgelerden gözlemlenebilir.
 • Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
Soru 3

Şekilde kareli kâğıt üzerinde F1 ve F2 kuvvetleri verilmiştir.
F1 ve F2 kuvvetlerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • F1 ve F2 kuvvetlerinin yönleri aynıdır.
 • F1 ve F2 kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır.
 • F1 kuvvetinin büyüklüğü F2 kuvvetinden fazladır.
 • F2 kuvvetinin yönü güneye doğrudur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetin etkisindedir?

Soru 5

K - L test uçları açık kalacak şekilde basit bir elektrik devresi kuruluyor.
Test uçları arasına aşağıdakilerden hangisi yerleştirilirse ampul ışık verir?

 • Tahta cetvel
 • Bakır tel
 • Cam çubuk
 • Plastik tarak
REKLAM
Soru 6

Bir hareketlinin hareketi süresince aldığı yol ve geçen zamanla ilgili grafik verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 2 s’de 10 m yol almıştır.
 • 2-4 s aralığında 20 m yol almıştır.
 • Hareketi boyunca toplam 30 m yol almıştır.
 • Eşit zamanlarda eşit yol almıştır.
Soru 7

Dik kesit alanı ve cinsi aynı, uzunlukları farklı olan tellerle kurulan aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisinde kullanılan telin direnci en büyüktür?

Soru 8

Ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bir enerji çeşididir.
 • Dalgalar hâlinde yayılır.
 • Bir engelle karşılaşınca enerjisi artar.
 • Katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılır.
Soru 9

Yarasalar avlarının ve engellerin yerlerini belirlemek için sesin hangi özelliğinden yararlanırlar?

 • Soğurulma
 • Yansıma
 • Yayılma
 • İletme
Soru 10

Bir maddenin üç fiziksel hâlini gösteren modeller aşağıda verilmiştir.
Buna göre ok yönünde değişim olduğunda aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

 • Maddenin akışkan olma özelliği azalır.
 • Madde tanecikleri arasındaki boşluk azalır.
 • Madde düzensiz bir hâl alır.
 • Madde tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
Soru 11

• Sıkıştırılabilir.
• Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
Verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir?

 • Hava
 • Toprak
 • Tebeşir
 • Silgi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk ile ilgili yanlış bir ifadedir?

 • Birimi g/cm3 ’tür.
 • Maddeler için ayırt edici özelliktir.
 • Maddenin birim kütlesinin birim hacmine oranıdır.
 • Maddenin hacmi azaldıkça yoğunluğu da azalır.
Soru 13

İçinde su bulunan bir kap ocak üzerinde şekildeki gibi ısıtılıyor.
Buna göre I ve II ile gösterilen yerlerde ısının yayılma yolu hangisinde doğru verilmiştir?
I <-----> II

 • Işıma <-----> İletim
 • Konveksiyon <-----> Işıma
 • İletim <-----> Konveksiyon
 • Konveksiyon <-----> İletim
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?

 • Doğal gaz
 • Rüzgâr enerjisi
 • Petrol
 • Kömür
Soru 15

İnsan vücudunda aşağıdaki kemikler arasındaki eklemlerden hangisi hareketsizdir?

 • Parmak kemikleri arasındaki
 • Diz kapağı ile bacak kemikleri arasındaki
 • Boyun omurları arasındaki
 • Kafatası kemikleri arasındaki
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsakta gerçekleşir?

 • Su ve minerallerin emilimi
 • Bütün besinleri sindirecek enzimlerin üretimi
 • Besinlerin en küçük moleküllerine ayrılması
 • Yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindiriminin tamamlanması
Soru 17

I. Alyuvar: Vücudu mikroplara karşı korur.
II. Akyuvar: Oksijenin taşınmasını sağlar.
III. Kan pulcukları: Yaralanma durumunda kanın pıhtılaşmasında rol oynar.
Yukarıdaki kan hücrelerinden hangilerinin görevi doğru verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 18

İnsanda, kandaki bazı zararlı maddelerin böbrekler tarafından süzülerek vücuttan uzaklaştırılması sırasında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:
I. Böbreklerdeki süzme cisimciklerinde kanın süzülmesi
II. Süzülen atıkların idrar borusuna geçmesi
III. Böbrek atar damarıyla kanın böbreğe getirilmesi
IV. Süzülen atıkların idrar kesesine geçmesi
Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • I - III - II - IV
 • II - III - I - IV
 • III - I - II - IV
 • III - I - IV- II
Soru 19

Kafatası içerisinde yer alan ve salgıladığı bazı salgılar ile diğer iç salgı bezlerinden bazılarının çalışmasını kontrol eden salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Böbrek üstü bezi
 • Hipofiz bezi
 • Tiroid bezi
 • Yumurtalık
Soru 20

Yakını iyi gördüğü hâlde uzağı net göremeyen bir insandaki göz kusuru hangisidir?

 • Miyopluk
 • Hipermetropluk
 • Astigmatlık
 • Şaşılık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADDCBBDCBCADCBDABCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?