Fen Bilimleri 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Gök cisimleri arasındaki çok uzak mesafeleri ifade etmek için aşağıdaki uzaklık ölçüsü birimlerinden hangisi kullanılmaktadır?

 • Kilometre
 • Işık yılı
 • Mil
 • Metre
Soru 2

Şekilde aynı özellikte dinamometreler kullanılarak birine K, diğerine K ve L cisimleri asılıyor.
Dinamometrelerin her bir bölmesi 2N’u ölçtüğüne göre K ve L cisimlerinin dinamometreye uyguladıkları kuvvet kaç N’dur?
K <-----> L

 • 1 <-----> 3
 • 3 <-----> 3
 • 3 <-----> 1
 • 6 <-----> 6
Soru 3

Belirli bir yükseklikte bulunan sandık şekildeki gibi itilerek yere düşürülüyor.
Sandık düşerken yere göre çekim potansiyel enerjisi I, II, III ve IV noktalarından hangisinde en büyüktür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

Havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine hava direnci denir.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi cisimlere etki eden hava direncini artırır?

 • Uçakların burun kısmının sivri tasarlanması
 • Bisiklet yarışçısının, bisiklet direksiyonuna yatar pozisyon alması
 • Yarış arabalarının önünün sivri ve uzun tasarlanması
 • Paraşüt yüzeylerinin geniş olarak tasarlanması
Soru 5

Şekilde havadan suya gönderilen ışık ışınında kırılma açısı hangi rakamla gösterilmiştir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 6

Tümsek aynada bir cismin görüntüsü nasıl oluşur?

 • Düz ve cisimden küçük
 • Ters ve cisimden küçük
 • Düz ve cisimden büyük
 • Ters ve cisimden büyük
Soru 7

I. Açık renkli yüzeyler, gelen ışığın tamamını soğurur.
II. Güneş panelleri güneş ışığını soğurarak çalışır.
III. Işığı soğuran madde enerji kazanarak sıcaklığı artar.
Işığın soğurulması ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Seri bağlı özdeş ampullerin bulunduğu bir devre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Devredeki seri bağlı ampul sayısı artırıldıkça ampullerin parlaklığı azalır.
 • Devredeki seri bağlı ampul sayısı artırıldıkça toplam direnç azalır.
 • Devreye bir pil daha eklenirse ampuller yanmaya devam eder.
 • Devredeki ampullerin parlaklıkları aynı olur.
Soru 9

Aynı ya da farklı cins en az iki atomun birbirine bağlanması sonucu oluşan atom gruplarına molekül denir.
Aşağıda tanecik modeli verilen yapılardan hangisi moleküle ait değildir?

Soru 10

• Sembolü (N) şeklinde gösterilir.
• Havada %78 oranında bulunur.
• Renksiz ve kokusuz bir gazdır.    
Bazı bilgileri verilen element aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oksijen
 • Azot
 • Hidrojen
 • Helyum
Soru 11

Bir bardak su içerisine bir çay kaşığı tuz konularak karıştırılıyor.
Elde edilen karışım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Homojen karışım elde edilir.
 • Su çözücüdür.
 • Tuz çözünen maddedir.
 • Karışımın her yerinde farklı görüntü oluşur.
Soru 12

Aşağıdaki karışımlardan hangisi yoğunluk farkı ile birbirinden ayrılır?

 • Demir tozu ve kum karışımı
 • Şeker ve su karışımı
 • Zeytinyağı ve su karışımı
 • Su ve alkol karışımı
Soru 13

Geri dönüşüm ile ilgili olarak,
I. Ham madde ihtiyacını artırır.
II. Enerji tasarrufu sağlar.
III. Çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 14

• Hücredeki atık maddeleri depolar.
• Bitki hücrelerinde büyük, hayvan hücrelerinde ise küçüktür.
Verilen özellikler hücredeki yapılardan hangisine aittir?

 • Koful
 • Lizozom
 • Ribozom
 • Mitokondri
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde canlıyı oluşturan yapılar küçükten büyüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır?

 • Hücre → Organ → Doku → Sistem → Organizma
 • Doku → Organ → Hücre → Organizma → Sistem
 • Hücre → Doku → Organ → Sistem → Organizma
 • Organizma → Hücre → Organ → Doku → Sistem
Soru 16

Aşağıdaki özelliklerden hangisi mitoz bölünmeye ait değildir?

 • Üreme hücreleri bu bölünme sonucunda oluşur.
 • Bölünme sonucunda iki yavru hücre meydana gelir.
 • Çekirdekli tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
 • Yavru hücredeki kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır.
Soru 17

Üreme hücrelerinin birleşmesiyle oluşan döllenmiş hücreye _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • embriyo
 • zigot
 • bebek
 • fetüs
Soru 18

Şekilde amipin üremesi gösterilmiştir.
Buna göre bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vejetatif
 • Bölünerek
 • Tomurcuklanma
 • Rejenerasyon
Soru 19

Karttaki çiçeğin numaralanmış kısımlarından birinin özelliği verilmemiştir.
Özelliği verilmeyen bu kısım aşağıdakilerden hangisidir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 20

Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin üreme olayında embriyo vücut içerisinde gelişir?

 • Kedi
 • Tavuk
 • Alabalık
 • Kertenkele
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDADDACBCBDCDACABBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?