Fen Bilimleri 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Mevsimlerin oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
 • Ay’ın Güneş etrafında dönmesi
 • Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması
 • Güneş ışınlarının Dünya’ya her zaman dik gelmesi
Soru 2

Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde kristaller oluşturur.
Bu hava olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sis
 • Kırağı
 • Kar
 • Dolu
Soru 3

Şekildeki tahta blok, I. durumdayken ters çevrilerek konulduğunda II. durum oluşuyor.
Buna göre, tahta bloğun yere uyguladığı kuvvet ve basınç I. duruma göre nasıl değişir?
Kuvvet <------> Basınç

 • Değişmez <------> Artar
 • Artar <------> Artar
 • Azalır <------> Azalır
 • Değişmez <------> Değişmez
Soru 4

I. Sabit makara
II. Hareketli makara
III. Palanga
Verilen basit makinelerin hangilerinde kuvvet kazancı olur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 5

Şekilde bir kaldıraç çeşidi verilmiştir.
Günlük yaşamda kullanılan araçlardan hangisi bu kaldıraç çeşidine örnek verilebilir?

 • Maşa
 • El arabası
 • Makas
 • Vida
REKLAM
Soru 6

Yük durumları sembolik olarak gösterilen aşağıdaki cisimlerden hangisi pozitif yüklüdür?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren araçlardan biri değildir?

 • Uzaktan kumandalı araba
 • Ütü
 • Oyuncak robot
 • Matkap
Soru 8

Aşağıdaki elementlerden hangisi metaldir?

 • Alüminyum
 • Klor
 • Kükürt
 • Azot
Soru 9

Sıcak bir yaz gününde açıkta bırakılan peynirin veya poşette unutulan ekmeğin küflendiği görülür.
Günlük yaşamda karşılaşılan bunun gibi olaylarda maddedeki değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Maddenin yapısında değişim olur.
 • Madde tekrar eski hâline getirilir.
 • Bu olay kimyasal değişim olarak adlandırılır.
 • Yeni bir madde oluşur.
Soru 10

Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel bir değişim değildir?

 • Kâğıdın kesilmesi
 • Çikolatanın erimesi
 • Demirin paslanması
 • Cam bardağın kırılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların ortak özelliğidir?

 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Cilde kayganlık hissi verir.
 • Tatları ekşidir.
 • Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir.
Soru 12

Saf bir katı maddenin sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • -3 °C’ta madde katı hâldedir.
 • Donma sıcaklığı 0 °C’tur.
 • Madde 1 °C ile 80 °C arasında katı-sıvı hâldedir.
 • Maddenin ısınma grafiğidir.
Soru 13

Tabloda K, L, M ve N maddelerine ait öz ısılar verilmiştir
Buna göre öz ısısı en büyük olan madde hangisidir?

 • K
 • L
 • M
 • N
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilenlerden hangisi nükleotidlerin yapısında bulunan azotlu organik baz çeşitlerinden biri değildir?

 • Guanin
 • Sitozin
 • Fosfat
 • Timin
Soru 15

Aşağıda yuvarlak tohumlu homozigot bir bezelye ile buruşuk tohumlu homozigot bir bezelyenin çaprazlanması gösterilmiştir.
(A: Yuvarlak tohumluluk geni olup baskındır,
a: Buruşuk tohumluluk geni olup çekiniktir.)
ABu çaprazlama sonucunda oluşan yuvarlak tohumlu bezelyelerin oranı nedir?

 • 0
Soru 16

Kaktüs, suyun az bulunduğu ortamlarda yaşayan bir bitkidir. Yaprakları diken şeklini almıştır. Gövdesinde su depo edebilme özelliğine sahiptir.
Kaktüslerin ortamlarına uyumunu sağlayan bu özelliklerin ortaya çıkıp kuşaklar boyu iletilmesinde,
I. modifikasyonların oluşması,
II. bireyler arasında varyasyonların olması,
III. doğal seçilim
durumlarından hangileri etkilidir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Çevresel etkilerle canlının DNA’sında meydana gelen değişimlere mutasyon denir.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi mutasyon sonucu oluşur?

 • İnsanlarda altı parmaklılık görülmesi
 • İnsanların yazın güneşin etkisiyle ten renginin koyulaşması
 • Ağırlık kaldırarak antrenman yapan sporcunun kol kaslarının güçlenmesi
 • Arı kovanındaki larvalardan polenle beslenenlerin işçi arı olması
Soru 18

Kara ekosistemine ait bir besin zinciri verilmiştir.
Ot → Çekirge → Kurbağa → Yılan
Verilenlerden hangisi üretici canlı grubunda yer alır?

 • Ot
 • Çekirge
 • Kurbağa
 • Yılan
Soru 19

Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapar?

 • Şapkalı mantar
 • Elma ağacı
 • Koyun
 • Tavuk
Soru 20

Kaynakların tasarruflu kullanımı ve su kirliliğini önlemek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biridir?

 • Atık yağların lavaboya dökülmesi
 • Banyo yaparken suyun sürekli açık tutulması
 • Evsel atıkların kaynak sularına karıştırılması
 • Atık suların arıtılarak yeniden kullanılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCBBABCACDCDCAABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?