Matematik 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

işleminin sonucu kaçtır?

Soru 2

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 3

olduğuna göre ▢ doğal sayısı kaçtır?

 • 14
 • 15
 • 21
 • 25
Soru 4

927 153 sayısında yer alan 2 rakamının basamak değeri kaçtır?

 • 20 000
 • 2000
 • 200
 • 20
Soru 5

168 x 10 işleminin sonucu kaçtır?

 • 158
 • 178
 • 1480
 • 1680
REKLAM
Soru 6

64 ÷ (132 - 100) işleminin sonucu kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 7

Bir bahçenin birinci gün 3/10 ’ü, ikinci gün 5/2 ’si sulanıyor.
Bu iki günde bahçenin toplam kaçta kaçı sulanmıştır?

Soru 8

1,354 2 1,▢63 sıralamasının doğru olması için ▢ yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılmalıdır?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 9

Şekildeki ABCD dörtgeninde m(A) = 95°,
,m(C) = 55° ve m(D) = 140° dir.
Buna göre m(B) kaç derecedir?

 • 70
 • 75
 • 80
 • 85
Soru 10

200 liranın %20’si kaç liradır?

 • 25
 • 40
 • 75
 • 100
Soru 11

Okunuşu “otuz altı tam yüzde beş” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 36,05
 • 36,105
 • 36,15
 • 360,15
Soru 12

29 santimetre kaç desimetredir?

 • 0,29
 • 2,9
 • 290
 • 2900
Soru 13

Şekildeki noktalı kâğıtta [AB],[MK],[NP] ve [LS] verilmiştir.
Bu doğru parçalarından hangileri birbirine paraleldir?

 • [MK] ile [LS]
 • [AB] ile [LS]
 • [AB] ile [NP]
 • [NP] ile [MK]
REKLAM
Soru 14

Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun ayrıtlarının uzunlukları 8 cm, 4 cm ve 3 cm’dir.
Bu kutunun yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 136
 • 116
 • 68
 • 58
Soru 15

Saat 09.20’de işe başlayan bir işçi aralıksız çalışarak saat 11.30’da işi bitiriyor.
Bu işçi, işi kaç dakikada bitirmiştir?

 • 140
 • 130
 • 120
 • 110
Soru 16

Kenar uzunlukları 16 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 56
 • 76
 • 182
 • 192
Soru 17

Şekildeki ABCDE çokgeni için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 6 tane kenarı vardır.
 • 5 tane iç açısı vardır.
 • [AD] köşegendir.
 • [ED] kenardır.
Soru 18

Kareli kâğıtta O, P, R, S, T noktaları verilmiştir.
O noktasının 6 birim sağında ve 3 birim yukarısında bulunan nokta hangisidir?

 • T
 • S
 • R
 • P
Soru 19

168 litre zeytinyağının tamamı 15 litre yağ alabilen tenekelere boşaltılacaktır.
Bu iş için en az kaç tenekeye ihtiyaç vardır?

 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
Soru 20

Yukarıdaki grafikte bir bahçedeki ağaçların türlerine göre sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bahçede toplam kaç ağaç vardır?

 • 27
 • 29
 • 37
 • 39
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCADBCDABABCABDACCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?