Matematik 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısı ile aralarında asaldır?

 • 27
 • 35
 • 49
 • 54
Soru 2

3-2 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • -6
 • 1
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel gösterimdir?

 • 0,111⋅107
 • 1,11⋅10-3
 • 11,1⋅109
 • 111⋅10-14
Soru 4

Alanı 100 cm2 olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 40
 • 30
 • 20
 • 10
Soru 5

işleminin sonucu kaçtır?

REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

 • 7
 • √14
 • 13
 • 2√16
Soru 7

Bir galeride yılın ilk dört ayında satılan araçların sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Grafiğe göre en fazla araç hangi ayda satılmıştır?

 • Ocak
 • Şubat
 • Mart
 • Nisan
Soru 8

3 ≤ x < 5 eşitsizliği aşağıdaki sayı doğrularından hangisinde koyu çizgi ile gösterilmiştir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 4x ⋅ x cebirsel ifadesine özdeş değildir?

 • (-2x)⋅(-2x)
 • 4⋅x2
 • (-4)⋅x2
 • (-4x)⋅(-x)
Soru 10

Alanı (x2 - 16) cm² olan bir dikdörtgenin bir kenarının uzunluğu (x + 4) cm’dir.
Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

 • x - 4
 • 3x - 4
 • 3x - 12
 • x - 12
Soru 11

Verilen tabloya göre x ile y arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden denklem aşağıdakilerden hangisidir?

 • y = x + 1
 • y = 2x + 1
 • 2y = x + 1
Soru 12

olduğuna göre x kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
Soru 13

Grafiği verilen d doğrusunun eğimi kaçtır?

 • 2
REKLAM
Soru 14

Verilen ABC üçgeninde m(BAC) = 70°,
m(ACB) = 60° ve m(ABC) = 50° dir.
Buna göre ABC üçgeninin kenar uzunlukları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

 • |BC| > |AB| > |AC|
 • |AB| > |BC| > |AC|
 • |BC| > |AC| > |AB|
 • |AB| > |AC| > |BC|
Soru 15

Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 3 mavi, 4 kırmızı, 5 sarı ve 2 lacivert top vardır.
Bu torbadan rastgele bir top çekildiğinde hangi renkteki topun gelme olasılığı daha fazladır?

 • Mavi
 • Kırmızı
 • Sarı
 • Lacivert
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde verilen uzunluklar bir dik üçgenin kenar uzunlukları değildir?

 • 3 cm, 4 cm, 5 cm
 • 6 cm, 8 cm, 10 cm
 • 5 cm, 12 cm, 13 cm
 • 9 cm, 12 cm, 17 cm
Soru 17

Verilen benzer üçgenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • ABC~ KLM
 • ABC ~KML
 • ABC ~ MLK
 • ABC ~ MKL
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde verilen şekiller, d doğrusuna göre birbirinin yansımasıdır?

Soru 19

Taban yarıçapının uzunluğu 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetreküptür?
(π yerine 3 alınız.)

 • 180
 • 1080
 • 1800
 • 10 800
Soru 20

Üçgen dik piramitle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 5 yüzü vardır.
 • 4 köşesi vardır.
 • 6 ayrıtı vardır.
 • 4 tane üçgenden oluşur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCBDABCBCABDDACDBCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?