Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aynı amaç için bir araya gelmiş en az iki kişiden oluşan kişiler topluluğuna grup, bu gruplar içinde üstlenilen sorumluluklara ise rol denir.
Buna göre, aşağıdaki gruplardan hangisinin karşısındaki rol yanlış verilmiştir?
Grup <-----> Rol

 • Kütüphanecilik Kulübü <-----> Kaleci
 • Basketbol Takımı <-----> Oyuncu
 • Fabrika <-----> İşçi
 • Aile <-----> Çocuk
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk bilinci gelişmiş bir bireyin özelliklerindendir?

 • İşlerini yarım bırakır.
 • Çevrenin değerlerini önemser.
 • Kendi hatalarını başkasına yükler.
 • Hayatıyla ilgili kararları başkaları verir.
Soru 3

Tarihte “parayı ilk bulan medeniyet” aşağıdakilerden hangisidir?

 • Urartular
 • Hititler
 • Lidyalılar
 • Frigler
Soru 4

Ülkemiz doğal güzellikleri ve tarihî eserleriyle köklü bir geçmişe sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan doğal güzelliklerden biridir?

 • Selimiye Camii
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi
 • Sümela Manastırı
 • Pamukkale Travertenleri
Soru 5

Çevresine göre daha yüksek ve tabandan zirveye kadar eğimli olan yeryüzü şekillerine ne ad verilir?

 • Akarsu
 • Ova
 • Dağ
 • Göl
REKLAM
Soru 6

Dinî ve millî bayramlarımız toplumun en önemli birleştirici unsurlarındandır. Bu özel günlerde insanlar bir araya gelirler. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ihtiyaç sahiplerine yardım edilir, akraba ve büyüklere ziyarete gidilir.
Buna göre millî ve dinî bayramlarla ilgili;
I. Halk arasındaki dayanışmayı artırır.
II. Toplumsal bağların güçlenmesini sağlar.
III. Dostluk ilişkilerini geliştirir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Doğal ortam, insan etkisi olmadan kendiliğinden meydana gelmiş oluşumdur. İnsanların kendi yaşamlarını daha konforlu hâle getirmek için doğal ortamlarda yaptıkları değişikliklere beşeri unsur denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?

 • Orman
 • Dağ
 • Nehir
 • Tünel
Soru 8

Ülkemizde yükseltisi en fazla olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akdeniz
 • Marmara
 • Doğu Anadolu
 • Güneydoğu Anadolu
Soru 9

Eğimli arazilerde tutunamayan kar kütlelerinin büyüyerek aşağılara doğru hareket etmesine _________ denir.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

 • sel
 • çığ
 • deprem
 • heyelan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sanal ortam kullanımı için kurallara uyan bireyin davranışlarından biri değildir?

 • Sanal ortamda gereğinden fazla vakit geçirir.
 • Bilgisayarında lisanslı virüs programı kullanır.
 • Karşılaştığı içeriklerin doğruluklarını kontrol eder.
 • Bilmediği kaynaklardan gelen mesajları açmadan siler.
Soru 11

Bir konuda araştırma yaparken alıntıları kaynakça bölümünde göstermek ve bu alıntıları çarpıtmadan, aslına uygun olarak vermek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?

 • Bilim
 • Bilim insanı
 • Bilimsel düşünce
 • Bilimsel etik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mucitler ve bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Meraklı olmaları
 • Çıkarcı olmaları
 • Bilimsel düşünebilmeleri
 • Zorluklarla mücadele etmeleri
Soru 13

Bazı ekonomik faaliyetlerde ürün satın almak yerine hizmet satın alırız.
Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörü içinde yer alan ekonomik faaliyetlerden biridir?

 • Tarım
 • Ulaşım
 • Hayvancılık
 • Ormancılık
REKLAM
Soru 14

Aşağıda bazı hammaddeler ve onların işlenmesiyle elde edilmiş ürünler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Ham madde <-----> Ürün

 • Şeker <-----> Salça
 • Süt <-----> Yoğurt
 • Un <-----> Ekmek
 • Zeytin <-----> Yağ
Soru 15

Selin Hanım, bir mağazadan aldığı ütüyü eve getirip kullanmak istediğinde bazı özelliklerinin çalışmadığını fark etmiştir. Ütüyü mağazaya götürüp değiştirmek istediğinde satış yetkilisi tüketici hatası olduğunu belirterek ürünü değiştirmemiştir. Bunun üzerine Selin Hanım durumla ilgili bir dilekçe yazarak Tüketici Hakem Heyetine başvurmuştur.
Selin Hanım bu durumda tüketici haklarından hangisini kullanmış olur?

 • Bilgi edinme hakkı
 • Sağlık ve güvenlik hakkı
 • Zararların giderilmesi hakkı
 • Temel ihtiyaçların giderilmesi hakkı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının görevlerinden biridir?

 • Halk sağlığının korunmasını sağlamak
 • Eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak
 • Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek
 • Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik politikalar tespit etmek
Soru 17

Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • LÖSEV
 • ÇEVKO
 • Sağlık Bakanlığı
 • Türk Eğitim Vakfı
Soru 18

Bir ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemek kimin görevidir?

 • Valinin
 • Muhtarın
 • Kaymakamın
 • Cumhurbaşkanının
Soru 19

• Hattuşa
• Diyarbakır Kalesi
• Selimiye Camii
• Çatalhöyük
Verilen doğal ve kültürel varlıkların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk Çağ’dan kalmış olmaları
 • Aynı mimar tarafından yapılmaları
 • Sultan II. Selim adına yaptırılmaları
 • UNESCO dünya mirası listesinde olmaları
Soru 20

Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasına ne ad verilir?

 • İthalat
 • İç Ticaret
 • Sanayi
 • İhracat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDCDDCBADBBACCACDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?