Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Evli ve iki çocuk annesi Ayşe Hanım, çocukları büyüdükten sonra çalışmaya karar vermiştir. Özel bir firmanın Ankara-İstanbul arası yolcu taşıyan otobüslerini sürmeye başlamış, böylece anne ve eş gibi sosyal rollerine kaptanlık rolü de eklenmiştir.
Buna göre sosyal rollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Zamana bağlı olarak değişebilir.
 • Kişinin yaşından bağımsız olarak kazanılır.
 • Her rolün gerektirdiği sorumluluk aynıdır.
 • Sadece çalışan kişiler sosyal role sahip olabilirler.
Soru 2

Destanlar, efsaneler, ninni ve masalların kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan kültürel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • Dil
 • Felsefe
 • Ekonomi
Soru 3

Kerem, sınıflarına yeni gelen bir öğrenciyi tanımadığı halde hakkında olumsuz yorum yapmıştır. Zaman geçtikçe arkadaşını tanıyıp kötü biri olmadığını anlamış, yanlış davranışından dolayı ondan özür dilemiştir.
Kerem’in arkadaşına karşı olumsuz tutum geliştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?

 • Ön yargı
 • Sevgi
 • Saygı
 • Hoşgörü
Soru 4

Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti Asya (Büyük) Hun Devleti’dir. Hunlar, Ötüken merkez olmak üzere Orhun Bölgesi ve Altay Dağları civarında yaşamışlardır. Bilinen ilk hükümdarları, Teoman’dır.
Bu parçanında Asya Hun Devleti ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 • Hangi bölgede kurulmuştur?
 • Hangi yılda kurulmuştur?
 • Devletin merkezi neresidir?
 • İlk hükümdarı kimdir?
Soru 5

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karahanlılar
 • Kök Türkler
 • Gazneliler
 • Uygurlar
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap yarımadasının özelliklerinden biri değildir?

 • Kölelik yaygındı.
 • Halk putlara tapardı.
 • Kadın-erkek eşitliği vardı.
 • Kabileler arası çatışmalar vardı.
Soru 7

Buna göre Ayşe’nin yaşadığı bölgede hangi iklim türü hakimdir?

 • Akdeniz iklimi
 • Karasal iklim
 • Kutup iklimi
 • Çöl iklimi
Soru 8

İçinde yaşadığımız çevrenin doğal özelliklerini ve insan ile doğal çevre arasında etkileşimi inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Coğrafya
Soru 9

“Çevremizdeki çöp sorununu nasıl çözebiliriz?” konusuyla ilgili araştırma yapan Serkan, kaynak bulmak için okul kütüphanesinden, kitaplıktan ve internetten yararlanmıştır. Daha sonra bir kaynakça oluşturmuştur.
Buna göre Serkan bilimsel araştırmasında hangi basamaktadır?

 • Metin düzenlemesi
 • Toplanan verilerin değerlendirmesi
 • Araştırma konusunun belirlenmesi
 • Konuyla ilgili verilerin toplanması
Soru 10

Bir düşünce veya sanat eserini ortaya koyan kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tümüne ne ad verilir?

 • Patent hakkı
 • Bandrol
 • Telif hakkı
 • Korsan ürün
Soru 11

Kurak ve yarı kurak, yağış miktarı az olan bölgelerin bitki örtüsüdür. Ülkemizde İç Anadolu Bölgesi’nde görülür. İlkbahar yağışlarıyla yetişen otlar, yağışsız ve sıcak yaz aylarında kuruyup solarlar.
Hakkında bilgi verilen bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orman
 • Maki
 • Bozkır
 • Çayır
Soru 12

Aşağıdaki illerden hangisinin nüfus yoğunluğu daha fazladır?

 • Bayburt
 • Tunceli
 • Kilis
 • Ankara
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları korumak için yerine getirmemiz gereken doğru davranışlardan biri değildir?

 • Ormanlık alanlarda ateş yakmak
 • Çevremizi ve doğayı temiz tutmak
 • Geri dönüşümlü ürünler almaya dikkat etmek
 • Toprağa aşırı su ve gübre vermekten kaçınmak
REKLAM
Soru 14

Yatırım ve pazarlama projeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bir fabrikaya yatırım yapılacaksa fabrikanın ham madde kaynağına yakın olmasına dikkat edilmelidir.
Buna göre, çay fabrikasının aşağıda verilen illerden hangisinde kurulması en uygundur?

 • Antalya
 • Mersin
 • Rize
 • Aydın
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biridir?

 • Zamanını boşa harcar.
 • Başkalarının haklarını çiğner.
 • Teknolojideki yeniliklere kapalıdır.
 • İstekleri ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alır.
Soru 16

Bu yönetim biçiminde egemenliğin kaynağı millettir. Halk devleti yönetecek kişileri seçimle belirler. Farklı fikir ve görüşlerde çeşitli siyasi partiler vardır. Ülkedeki herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır ve yasalar önünde herkes eşit haklara sahiptir.
Özellikleri verilen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyet
 • Monarşi
 • Teokrasi
 • Oligarşi
Soru 17

Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütününe ne ad verilir?

 • Yasa
 • Yargı
 • Yürütme
 • Meclis
Soru 18

Anayasa’da özel hayatın gizliliği hakkıyla ilgili “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.’’ maddesi yer almaktadır.
Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde bu hakkın ihlali söz konusudur?

 • Bireyin, aile bireyleri tarafından zorla çalıştırılması
 • Gazetecilerin, ünlü bir oyuncunun gizlice fotoğraflarını çekmesi
 • Bir kimsenin rızası olmadan vücudunun tıbbi deneylere tabi tutulması
 • Zorunlu eğitim çağındaki bir çocuğun ailesinin, çocuğu okula göndermemesi
Soru 19

Türk dünyasının ortak kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için, 1993 yılında kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • TİKA
 • TÜRKSOY
 • AFAD
 • NATO
Soru 20

Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle aşağıdakilerden hangisi kara komşularından biridir?

 • İngiltere
 • Almanya
 • Suriye
 • Macaristan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABABBCADDCCDACDAABBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?