Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından biridir?

 • Fiziksel görüntü
 • Elektronik postalar
 • Telefon görüşmeleri
 • Beden hareketleri
Soru 2

“Ağzından çıkanı kulağın duymalı.” diyen birisi karşısındakine aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

 • Empati yapmasını
 • Uyumlu olmasını
 • Etkileyici davranmasını
 • Doğru ve dikkatli konuşmasını
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey Devri’ndeki gelişmelerden biri değildir?

 • Koyunhisar Savaşı
 • İlk Osmanlı parasının basılması
 • İznik’te ilk medresenin açılması
 • 1299’da bağımsızlığın ilan edilmesi
Soru 4

Osman Bey’e “Azminden dönme; çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil.” diye nasihat eden hocası Edebali, bu sözüyle hangi kavramın önemini vurgulamıştır?

 • Sorumluluk
 • Cömertlik
 • Hoşgörü
 • Cesaret
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin ekonomik nedenini oluşturur?

 • Bizans’ın Haçlıları Osmanlılara karşı kışkırtması
 • İstanbul’un önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması
 • İstanbul’un Osmanlı topraklarının tam ortasında bulunması
 • Hz. Muhammed’in İstanbul’u fetheden komutan ve orduyu övmesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki yerlerden hangisinin fethi, Karadeniz’de Türk egemenliğini sağlamaya yöneliktir?

 • Girit
 • Trabzon
 • Rodos
 • Kıbrıs
Soru 7

Memluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Mısır, Suriye ve Hicaz’ı Osmanlılara bağlayan, İslam dünyasında siyasi ve dini birliği büyük ölçüde gerçekleştiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Bey
 • II. Murat
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Yavuz Sultan Selim
Soru 8

I. Süleyman, adaleti ve yaptığı yasalar nedeniyle _________ unvanıyla anılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • Yavuz
 • Fatih
 • Kanuni
 • Hüdavendigar
Soru 9

Aşağıdaki kavramların hangisinde Türklerin İslam öncesi ve sonrası kültürel nitelikleri birleştirilmiştir?

 • Veli
 • Alp-eren
 • Yiğit
 • Gazi
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin Bursa’dan sonraki başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul
 • Bilecik
 • Edirne
 • Konya
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın nedenleri arasında gösterilemez?

 • Eski uygarlıklara ait eserlerin incelenmesi
 • Matbaanın icadı ile bilginin yaygınlaşması
 • Burjuva sınıfının kültür ve sanatı desteklemesi
 • Aydınlanma Çağı düşünürlerinin çalışmaları
Soru 12

Osmanlı Devleti’nin, Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan milliyetçilik fikrinden olumsuz yönde etkilenmesinin esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Askeri gücünün gerilemesi
 • Sanayileşememesi
 • Çok uluslu bir devlet olması
 • Kültür ve sanata önem vermemesi
Soru 13

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin Batı’daki gelişmeleri yakından takip etme gereği duyduğunun doğrudan kanıtı sayılabilir?

 • Matbaanın kurulması
 • İtfaiye teşkilatının açılması
 • Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
 • Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler açılması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda görülen sanat türleri arasında yer almaz?

 • Hat
 • Çini
 • Heykel
 • Ebru
Soru 15

Geniş ve verimli ovalara sahip Konya ilimizde hangi ekonomik etkinliğin daha çok gelişmiş olması beklenir?

 • Turizm
 • Tarım
 • Ticaret
 • Hayvancılık
Soru 16

Aşağıdaki göç türlerinden hangisi mevsimlik göçe örnek oluşturur?

 • Ayça’nın abisinin marketinde çalışmak için Almanya’ya gitmesi
 • Serkan’ın ailesinin Ordu’ya fındık toplamaya gitmesi
 • Aşçı Mehmet’in Antalya’da bir otelde çalışmaya başlaması
 • Doktor Ömer’in çalışmak için Amerika’ya gitmesi
Soru 17

Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapmıştır. İlk robotu onun yaptığı kabul edilir. Mekanik Eserlerin Bilgisi adlı eserinde 50’den fazla çizim yer alır.
Hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hazinî
 • Ali Kuşçu
 • Cezerî
 • Harezmî
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı sonrası gelişmelerle ilgilidir?

 • Üretim kısıtlı kalmıştır.
 • Dağınık bir yerleşim yapısı oluşmuştur.
 • Geniş aile tipi yaygınlaşmıştır.
 • Makine gücüne dayalı seri üretime geçilmiştir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geleceğin meslekleri arasında gösterilebilir?

 • Sosyal medya uzmanlığı
 • Doktorluk
 • Hemşirelik
 • Pilotluk
Soru 20

Demokrasilerde egemenlik, yani yönetme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Millete
 • Askerlere
 • Din adamlarına
 • Azınlık gruplara
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCABBDCBCDCDCBBCDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?