Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylardır.
Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İsâr
 • Keramet
 • Mucize
 • İlham
Soru 2

Peygamberlerin özelliklerinin tümü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Sıdk - Emanet - Davet - İsmet - Tebliğ
 • Sıdk - Emanet - Fetanet - İsmet - Tebliğ
 • Sıdk - Emanet - Fetanet - İsmet - Vahdet
 • Sıdk - Emanet - Fetanet - Hidayet - Tebliğ
Soru 3

Aşağıdaki kutsal kitap ve peygamber eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • İncil - Hz. İsa
 • İncil - Hz. Musa
 • Zebur - Hz. İsa
 • Zebur - Hz. Musa
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardandır?

 • Cuma namazı
 • Beş vakit namaz
 • Cenaze namazı
 • Tesbih namazı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerdendir?

 • Hz. Âdem
 • Hz. Zekeriya
 • Hz. İsa
 • Hz. Hud
REKLAM
Soru 6

Muhsin, öğle ezanını duyduktan sonra abdestini almış, namaz kılacağı yerin ve elbisesinin temizliğini kontrol etmiş, örtünmesi gereken yerleri örtmüş ve kıbleye yönelmiştir.
Buna göre Muhsin’in namaza başlaması için aşağıdaki şartlardan hangisini yerine getirmesi gerekmektedir?

 • Setr-i Avret
 • Hadesten Tahâret
 • Necâsetten Tahâret
 • Niyet
Soru 7

Tablodaki namazlardan hangisinin rekâtı yanlış verilmiştir?

 • Sabah
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
Soru 8

• Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylerdir.
• Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır.
Tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Helal - Vacip
 • Mekruh - Vacip
 • Helal - Haram
 • Haram - Mekruh
Soru 9

I. İçki içmek
II. Yalan söylemek
III. Kul hakkını ihlal etmek
IV. Uyuşturucu madde kullanmak
Numaralandırılmış davranışlardan hangileri akıl ve iradenin sağlıklı işleyişini bozan kötü alışkanlıklardandır?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 10

Müslümanların Kâbe’de ilk kez açıkça namaz kılmaları aşağıdakilerden hangisinin İslamiyet’i kabul etmesiyle gerçekleşmiştir?

 • Hz. Ebubekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
Soru 11

Hz. Peygamber’in en büyük destekçileri olan eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talip aynı yıl vefat etmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

 • Hüzün yılı
 • Vuslat yılı
 • Özlem yılı
 • Ağlama yılı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi’nin Hz. Peygamber dönemindeki işlevlerinden biri değildir?

 • Toplumsal sorunları çözüme kavuşturmak
 • Müslümanlara okuma-yazma öğretmek
 • Muhtaçların ihtiyacını karşılamak
 • Şiir yarışmaları düzenlemek
Soru 13

Birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte müminlerin durumu, insan bedenine benzer. Ondan bir uzuv rahatsızlandığında, bedenin diğer uzuvları uykusuzluk, ağrı ve ateşle ona ortak olurlar.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Dayanışma
 • Güvenirlik
 • Adalet
 • Liyakat
REKLAM
Soru 14

I. Bedir Savaşı
II. Hudeybiye Antlaşması
III. Medine’ye hicret
IV. Uhud Savaşı
Bu olaydalar kronolojik olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

 • I - II - IV - III
 • II - III - IV - I
 • III - I - IV - II
 • IV - III - II - I
Soru 15

İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy gibi özellikleriyle değerlendirilmez. Herkes Allah karşısında eşittir. Allah’a gönülden bağlı olan, itaat eden, inancında ve davranışlarında samimi olmaya çalışan herkes Allah katında değerlidir.
Bu metnin konusu aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanmaktadır?

 • “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın...”
  (Hucurât suresi, 12. ayet)
 • “... Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”
  (Hucurât suresi, 13. ayet)
 • “...Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin...”
  (Nisâ suresi, 36. ayet)
 • “...İyilikte ve Allah’ın yasaklarından sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın...”
  (Mâide suresi, 2. ayet)
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlık ve bağımlılıklarla mücadele eden kurumlardan biridir?

 • Kızılay
 • DASK
 • AKUT
 • Yeşilay
Soru 17

• Hz. Muhammed’in (sav.) dünyaya geldiği gecedir.
• Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir.
• Hz. Peygamber’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürüldüğü gecedir.
Bu açıklamalarda aşağıdaki mübarek gün ve gecelerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

 • Kadir Gecesi
 • Regâib Kandili
 • Miraç Kandili
 • Mevlit Kandili
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramların amaçlarına uygun bir davranış değildir?

 • Dargın olanları barıştırmak
 • Çocukları sevindirmek
 • Hastaları ziyaret etmek
 • Aşırı harcamada bulunmak
Soru 19

Namazın rükünleri ile ilgili aşağıdaki kavram ve açıklamalarından hangisi doğrudur?

 • İftitah Tekbiri: Namazda ayakta durmak
 • Rükû: Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koymak
 • Kıraat: Namazda Kur’an’dan bir bölüm okumak
 • Kıyam: Elleri dizlere koyarak eğilmek
Soru 20

Kadir Gecesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Namazın farz kılındığı gecedir.
 • Ramazan ayında yer almaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim bu gece de indirilmeye başlanmıştır.
 • Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADADBCBCADACBDBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?