Fen Bilimleri 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Güneş’in yapısı ile ilgili;
I. Küresel bir şekle sahiptir.
II. Sıcak gazlardan oluşur.
III. Katmanlı bir yapıdadır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Ay’ın yapısı ve hareketleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Küresel şekle sahiptir.
 • Sadece Dünya etrafında dolanır.
 • Kendi etrafında Dünya gibi saat yönünün tersine döner.
 • Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.
Soru 3

Şekilde bir dinamometre verilmiştir.
Buna göre bu dinamometre aşağıdaki değerlerden hangisini ölçemez?

 • 5N
 • 8N
 • 14N
 • 18N
Soru 4

Özdeş küpler, şekilde gösterildiği gibi cam ve keçeden yapılmış zeminlerin üzerinde durmaktadırlar.
Sürtünme kuvvetinin yüzeylerin pürüzlülüğüne bağlı değişimini gözlemlemek için aşağıda numaraları verilen düzeneklerden hangileri seçilmelidir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 5

Üç farklı ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarının yayılması çizimle gösterilmiştir.
Buna göre, hangilerinden yayılan ışık ışınları doğru gösterilmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 6

Işığın yansıması olayı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Işık tüm yüzeylerden yansırken yansıma kurallarına uyar.
 • Dağınık yansıma cisimlerin net görülmesini sağlar.
 • Yüzeye dik gelen ışık ışınları yansımaz.
 • Yüzeyler pürüzlü olduğunda üzerine düşen ışığı tamamen yansıtır.
Soru 7

Bir elektrik devresinde (resim) sembolü ile gösterilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bağlantı kablosu
 • Açık anahtar
 • Pil
 • Kapalı anahtar
Soru 8

Aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisinde ampul ışık verir?

Soru 9

Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hâle dönüşmesine _________ denir.
Cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • erime
 • donma
 • kaynama
 • buharlaşma
Soru 10

Saf bir madde ile ilgili;
I. Erime ve donma sıcaklığı birbirine eşittir.
II. Erime sıcaklığı ayırt edici bir özelliktir.
III. Maddenin tamamı erirken sıcaklığı artar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Şekilde saf bir sıvıya ait sıcaklık - zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre bu sıvının kaynama sıcaklığı kaç °C’tur?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
Soru 12

Elimize aldığımız bardaktaki sıcak suyun bir süre sonra elimizi ısıtmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hâl değişimi olması
 • Isı alışverişi olması
 • Genleşme olması
 • Büzülme olması
Soru 13

Yaz aylarında sarkan elektrik telleri kışın havaların soğumasıyla büzülerek gerginleşir.
Aşağıda sıcaklıkları verilen maddeler arasında gerçekleşen ısı akışlarından hangisi bu duruma örnek olamaz?

REKLAM
Soru 14

Mantarlar ile ilgili;
I. Bazı türleri insanlar tarafından besin olarak kullanılır.
II. Bazı türleri çeşitli canlılarda hastalıklara neden olur.
III. Bazı mantarlar hamurun mayalanmasını sağlar. ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar arasında yer alır?

 • Midye
 • Kaplumbağa
 • Timsah
 • Yılan
Soru 16

Aşağıdaki canlılardan hangisi çiçekli bitkidir?

 • Akasya ağacı
 • Eğrelti otu
 • Kara yosunu
 • Atkuyruğu
Soru 17

Bir öğretmen öğrencilerine,
• ördek
• bülbül
• kartal
olarak sıraladığı hayvanların ortak özelliğinin ne olduğunu sorar.
Buna göre öğrencilerin soruya verdikleri aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur?

 • Doğurarak çoğalırlar.
 • Solungaç solunumu yaparlar.
 • Vücutlarında tüyler bulunur.
 • Yavrularını sütle beslerler.
Soru 18

Türkiye’de bitki biyoçeşitliliği ile ilgili,
I. İnsanların bazı etkinlikleri bitki biyoçeşitliliğini olumsuz etkilemektedir.
II. Salep üretilen orkide türleri ekonomik öneme sahiptir.
III. Türkiye’de yalnızca çiçekli bitkiler bulunmaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bitki biyoçeşitliliğini tehdit eden faktörlerden biridir?

 • Bazı hayvanlara av yasağı konulması
 • Bitkilerin doğal yaşam alanlarının korunması
 • Evsel atıkların su kaynaklarına karışması
 • Ormanlık alanların artırılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açan nedenlerden biri değildir?

 • Plastik ürün kullanımının artırılması
 • Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması
 • Plastik ve cam gibi atıkların toprağa bırakılması
 • Doğal yaşam alanlarının bozulması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDBAADDBBCBCDAACCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?