Fen Bilimleri 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmaları için geliştirilen araçlardan biri değildir?

 • Uzay sondası
 • Yapay uydular
 • Teleskop
 • Uçak
Soru 2

Şekilde Dünya üzerindeki farklı konumlarda bulunan K, L, M ve N noktalarının her birinde özdeş cisimlerin ağırlığı aynı dinamometre kullanılarak ölçülüyor.
K, L, M ve N noktalarının her birinin deniz seviyesinde olduğu bilindiğine göre bu noktalardan hangisinde dinamometre en büyük değeri gösterir?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 3

Aşağıda durumları verilen cisimlerden hangisi esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?

 • Masada duran kalem
 • Sıkıştırılmış yay
 • Ağaçtan düşen yaprak
 • Musluktan akan su
Soru 4

Mavi ışık, beyaz kitap üzerine gönderiliyor.
Buna göre kitap, hangi renkte görülür?

 • Yeşil
 • Mavi
 • Siyah
 • Beyaz
Soru 5

Numaralanmış durumlardan fiziksel olarak iş yapılanların tamamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Şekildeki I ışınının K ortamından L ortamına geçişi verilmiştir.
Buna göre K ve L ortamları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Cam, hava ve suyun ışık kırıcılıkları arasında cam 2 su 2 hava ilişkisi vardır.)
K <-----> L

 • Cam <-----> Hava
 • Hava <-----> Cam
 • Su <-----> Cam
 • Hava <-----> Su
Soru 7

Düz ayna önüne konulan bir cismin görüntüsünün özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Cisim ve görüntünün aynaya olan uzaklıkları eşittir.
 • Görüntü cisme göre simetriktir.
 • Cisim ve görüntünün boyları eşittir.
 • Görüntü cisme göre terstir.
Soru 8

Şekilde özdeş ampullerden oluşan bir elektrik devresi verilmiştir.
Devreden bir ampul çıkarıldığında;
I. Devreden akım geçmeye devam eder.
II. Diğer ampuller aynı parlaklıkta ışık vermeye devam eder.
III. Diğer ampullerin parlaklığı artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Nötronlar pozitif (+) yüklü taneciklerdir.
 • Proton ve nötronlar çekirdekte bulunur.
 • Elektronlar negatif (-) yüklü taneciklerdir.
 • Elektronlar çekirdek etrafında hareket eder.
Soru 10

Bakır elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İşlenmesi kolay, kızıl renkte bir elementtir.
 • Elektriği iletme özelliği vardır.
 • Sofra tuzunun yapısında bulunur.
 • Elektrik tesisatlarında kablo teli olarak kullanılır.
Soru 11

Bir bardak çaya eklenen toz şekerin daha hızlı çözünmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Çayın soğuması beklenmeli
 • Küp şeker kullanılmalı
 • Bir parça buz atılmalı
 • İyice karıştırılmalı
Soru 12

I. Tuz -su karışımı
II. Şeker- su karışımı
III. Zeytinyağı- su karışımı
Yukarıda verilen karışımların hangilerinin buharlaştırma yöntemiyle ayrılması uygundur?

 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Ham madde ihtiyacını azaltmak amacıyla geri dönüşüm yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

 • Metal kutular
 • Kâğıt ve karton kutular
 • Cam şişeler
 • Sebze ve meyve atıkları
REKLAM
Soru 14

Bitki hücreleri için aşağıda verilen organelişlev eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Golgi cisimciği → Protein sentezleme
 • Mitokondri → Enerji üretimi
 • Koful → Besin yapımı
 • Kloroplast → Besin artıklarını depolama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile mayoz bölünmeyi birbirinden ayıran özelliklerden değildir?

 • Bu bölünmelerin görüldüğü canlı türü
 • Bu bölünmelerin gerçekleştiği hücre çeşidi
 • Bölünmeler sonunda oluşan hücre sayısı
 • Bölünmeler sonunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sadece mayoz hücre bölünmesinde görülür?

 • Kromozom sayısının yarıya inmesi
 • Sitoplazma bölünmesi
 • Bölünme öncesi DNA’nın eşlenmesi
 • İki yavru hücrenin oluşması
Soru 17

Menekşe bitkisinden alınan bir yaprak, içinde toprak bulunan bir saksıya dikiliyor. Bir süre sonra bu yaprak gelişip, büyümeye başlayarak yeni bir menekşe bitkisi oluşuyor.
Menekşe bitkisindeki bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tomurcuklanma
 • Rejenerasyon
 • Vejetatif
 • Bölünerek
Soru 18

İnsanlarda üreme hücrelerinden bebeğin oluşumuna kadar gerçekleşen olaylar şemada verilmiştir.
Buna göre embriyo kaç numara ile gösterilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Bir canlı ile ilgili bazı bilgiler aşağıda sıralanmıştır.
• Yumurta ile ürer.
• Yavru bakımı görülür.
• Vücudu tüylerle kaplıdır.
Verilen özelliklere sahip canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Kaplumbağa
 • Yarasa
 • Yunus
 • Tavuk
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi canlıların büyüme ve gelişme süreçlerini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

 • Beslenme şekli
 • Işık
 • Kalıtsal yapı
 • Sıcaklık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABBBADBACDBDBAACCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?