Fen Bilimleri 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Güneş çevresinde dolanan Dünya’da gece - gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihler vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun gerçekleştiği tarihlerden biridir?

 • 21 Aralık
 • 21 Haziran
 • 21 Mart
 • 21 Ekim
Soru 2

Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde hareket eden hava akımına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rüzgâr
 • Kar
 • Yağmur
 • Dolu
Soru 3

Şekilde yükseklikleri eşit verilen üç farklı kap tamamen su ile doludur.
Bu kaplardaki suların kap tabanlarına yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • I = II = III
 • I > II > III
 • III > I > II
 • II = III > I
Soru 4

Şekilde verilen basit makine ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kuvvetin yönünü değiştirir.
 • Uygulanan kuvvet cismin ağırlığı kadardır.
 • İp 1 metre çekilirse cisim 1 metre yükselir.
 • Kuvvetten kazanç sağlar.
Soru 5

Günlük yaşamda kullanılan,
• el matkabı,
• kahve değirmeni,
• bisiklet pedalı
araçları aşağıdaki basit makinelerden hangisine örnektir?

 • Çıkrık
 • Kaldıraç
 • Eğik düzlem
 • Palanga
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde elektriklenme olayından faydalanılmaz?

 • Beyaz eşyaların boyanmasında
 • Elektrik sobasının odayı ısıtmasında
 • Fabrika bacalarının filtre sisteminde
 • Fotokopi makinelerinde görüntünün kağıda aktarılmasında
Soru 7

Elektrik yük miktarları birbirine eşit olan K ve L cisimleri naylon iple tavana asılıyor. Daha sonra elektriklenmiş M cismi L cismine yaklaştırıldığında cisimler şekildeki gibi dengede duruyor.
Buna göre K, L ve M cisimlerinin elektrik yükleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
K <----> L <----> M

 • + <----> - <----> +
 • - <----> + <----> -
 • + <----> - <----> -
 • - <----> - <----> +
Soru 8

Periyodik tablo ile ilgili,
I. Elementler artan atom numaralarına göre sıralanır.
II. Yatay sıralara periyot denir.
III. 18 tane periyot bulunur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Fiziksel ve kimyasal değişime ait örnekler ve eşleştirmeleri verilmiştir.
Buna göre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Kömürün yanması → Kimyasal değişim
 • Dişlerin çürümesi → Fiziksel değişim
 • Vazonun kırılması → Fiziksel değişim
 • Metalin paslanması → Kimyasal değişim
Soru 10

Zeynep: Kimyasal tepkimelerde kütle korunur.
Ali : Maddenin sadece dış görünüşü değişir.
Irmak : Fotosentez olayı kimyasal tepkime ile gerçekleşir.
Kimyasal tepkime ile ilgili hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?

 • Zeynep ve Irmak
 • Zeynep ve Ali
 • Ali ve Irmak
 • Zeynep, Ali ve Irmak
Soru 11

Günlük yaşamda kullanılan aşağıdaki maddelerden hangisi bazik özellik gösterir?

 • Limon suyu
 • Turşu suyu
 • Sirke
 • Kabartma tozu
Soru 12

Öz ısı için;
I. Maddeler için ayırt edici özelliktir.
II. Birimi cal/g °C’tur.
III. Maddenin hacmine bağlıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Maddenin hâl değişimi şemadaki gibidir.
Buna göre madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • I. durumda ortama ısı verir.
 • II. durumda donma olayı olur.
 • III. durumda ortama ısı verir.
 • IV. durumda erime olayı olur.
REKLAM
Soru 14

Bir nükleotid,
I. fosfat,
II. şeker,
III. organik baz
moleküllerinin hangilerinden oluşur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Bezelyelerde sarı tohum özelliği, yeşil tohum özelliğine baskındır.
Mendel kurallarına göre aşağıdaki genotipe sahip bezelyelerin arasındaki çaprazlamalardan hangisinde %50 sarı tohumlu, %50 yeşil tohumlu bezelyelerin oluşması beklenir?

 • Ee x EE
 • EE x ee
 • Ee x ee
 • Ee x Ee
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olan etmenlerden değildir?

 • Bazı kimyasal maddeler
 • Radyasyon
 • Güneşten gelen zararlı ışınlar
 • Doğal beslenme
Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi modifikasyona örnek değildir?

 • Çuha çiçeğinin renginin ortam sıcaklığına bağlı olarak kırmızı veya beyaz olması
 • Bir yavru bukalemunun ataları gibi renk değiştirme özelliğine sahip olması
 • Çekirge larvalarının ortam sıcaklığına bağlı olarak benekli veya beneksiz olması
 • Arılarda larvaların beslenmelerine göre kraliçe arı veya işçi arı olarak gelişmesi
Soru 18

Bazı canlılar hem ot hem de etle beslenir.
Aşağıdakilerden hangisi hem etçil hem de otçul olan bu canlılara örnek değildir?

 • Tavuk
 • Ayı
 • Ceylan
 • Serçe
Soru 19

Bitkiler fotosentez olayı ile,
I. glikoz,
II. oksijen,
III. karbondioksit
moleküllerinden hangilerini üretir?

 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Bir öğrenci bir maddenin doğadaki döngüsüyle ilgili aşağıdaki bilgileri okumuştur.
• Bitkiler tarafından atmosferden alınarak fotosentez olayında üretilen besinlerin yapısına katılır.
• Besin zincirinde canlılar arasında aktarılır.
• Fosil yakıtların yanması ve canlıların solunumuyla tekrar atmosfere katılır.
Öğrencinin okumuş olduğu bu bilgiler aşağıdaki döngülerden hangisine ait olabilir?

 • Azot döngüsü
 • Oksijen döngüsü
 • Su döngüsü
 • Karbon döngüsü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAADABDBBADBCDCDBCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?