Matematik 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

(+27) + (-13) işleminin sonucu kaçtır?

 • -40
 • -14
 • +14
 • +40
Soru 2

■.(-1) = -7
▲.13 = 0
Yukarıda verilenlere göre ■ + ▲ kaçtır?

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
Soru 3

Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri negatif bir tam sayıya eşittir?

 • (-7)4
 • (-1)5
 • 42
 • 311
Soru 4

sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

REKLAM
Soru 6

Rıfat parasının 3 bölü 4’ünü harcadığında geriye 400 lirası kalıyor.
Buna göre Rıfat’ın harcama yapmadan önce kaç lirası vardır?

 • 1300
 • 1400
 • 1500
 • 1600
Soru 7

(4x + 7) - (3x + 1) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • x + 6
 • x + 8
 • 7x + 6
 • 7x + 8
Soru 8

12p - 24 = 36 olduğuna göre p kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 9

Toplamları 68 olan iki sayıdan biri diğerinin 3 katıdır.
Buna göre büyük sayı kaçtır?

 • 17
 • 24
 • 51
 • 58
Soru 10

Bir kuruyemiş karışımı hazırlanırken her 1 kg fıstık için 2 kg leblebi konulmaktadır.
Buna göre 4 kg fıstık bulunan karışımda kaç kilogram leblebi vardır?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 11

Mehmet bir hikâye kitabını, günde 2 saat okuyarak 4 günde bitirebiliyor.
Bu hikâye kitabını 2 günde bitirebilmesi için Mehmet’in günde kaç saat okuması gerekir?

 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
Soru 12

20 sayısı 200 sayısının yüzde kaçıdır?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 13

Bir tiyatro gösterisi için biletlerin % 75’i satılmıştır.
Satılan bilet sayısı 450 olduğuna göre satılmayan kaç bilet vardır?

 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki şekilde m doğrusu birbirine paralel olan k ve l doğrularını kesmektedir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinde verilen açılar iç ters açılardır?

 • c ile r
 • c ile p
 • s ile d
 • s ile b
Soru 15

Bir sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?

 • 180
 • 540
 • 1080
 • 1440
Soru 16

Alanı 48 santimetrekare olan eşkenar dörtgenin köşegenlerinden birinin uzunluğu 8 santimetre olduğuna göre diğerinin uzunluğu kaç santimetredir?

 • 6
 • 8
 • 12
 • 16
Soru 17

Verilen O merkezli dairede m(AOB) = 60° olduğuna göre boyalı bölgenin alanı tüm dairenin alanının kaçta kaçıdır?

Soru 18

Yukarıdaki grafikte bir okuldaki öğrenci sayısının sınıflara göre dağılımı gösterilmiştir.
Bu okulda 720 öğrenci olduğuna göre 6. sınıfta kaç öğrenci vardır?

 • 95
 • 105
 • 190
 • 210
Soru 19

2, 7, 3, 3, 4, 3, 7
Yukarıdaki veri grubunun tepe değeri nedir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
Soru 20

Yukarıdaki yapı eş küplerden oluşturulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yapının önden görünümüdür?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCBADDADCDCBBACCBCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?