Matematik 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının çarpanlarından biri değildir?

 • 3
 • 4
 • 12
 • 16
Soru 2

7-2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 49
 • -49
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir?

 • 25 x 10-14
 • 316 x 1018
 • 2 x 1012
 • 0,3 x 10-3
Soru 4

x ≥ -7 eşitsizliği aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde koyu çizgi ile gösterilmiştir?

Soru 5

Kısa kenarının uzunluğu √18 cm olan bir dikdörtgenin alanı santimetrekare cinsinden bir tam sayıdır.
Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • √3
 • √5
 • 2√6
 • 5√2
REKLAM
Soru 6

Şekilde verilen rampanın eğimi dört bölü beş’tir.
|LM| = 12 m olduğuna göre |KM| kaç metredir?

 • 15
 • 20
 • 24
 • 36
Soru 7

( x - 1 ) . ( x + 3 ) cebirsel ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • x2 - 2x - 3
 • x2 + 2x + 3
 • x2 + 2x - 3
 • x2 - 2x + 3
Soru 8

4x2 - 2x cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4x . ( x - 2 )
 • 2x . ( 2x - 1 )
 • 4 . ( x - 2 )
 • 2x . ( x - 2 )
Soru 9

Aşağıda verilen noktalardan hangisi koordinat sisteminin dördüncü bölgesindedir?

 • (3,4)
 • (-2,5)
 • (-4,3)
 • (2,-3)
Soru 10

Koordinatları (3, -2) olan noktanın x ekseni boyunca 4 birim sağa ötelenmesi sonucunda elde edilen noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • (7, -2)
 • (7, 2)
 • (3, 2)
 • (3, -6)
Soru 11

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 0,1
 • 0,2
 • 0,4
 • 0,6
Soru 12

Yukarıda verilen ABC üçgeninde m(ABC) = 45° ve m(ACB) = 65° dir.
Buna göre ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

 • |AB| > |AC| > |BC|
 • |AC| > |AB| > |BC|
 • |BC| > |AC| > |AB|
 • |BC| > |AB| > |AC|
Soru 13

işleminin sonucu kaçtır?

 • 3
 • 3√3
 • 9
 • 9√3
REKLAM
Soru 14

Taban yarıçapının uzunluğu 4 cm olan dik dairesel silindirin yüksekliği 10 cm’dir.
Bu silindirin yanal yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 80
 • 240
 • 480
 • 560
Soru 15

ABC ve DEF üçgenleri çeşitkenar üçgenler olup ABC ~ DEF dir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu iki üçgenin benzerlik oranına eşittir?

Soru 16

Aşağıdaki kareli zeminde verilen grafiklerden hangisi denklemi y = x - 3 olan doğrunun grafiğidir?

Soru 17

Yukarıdaki PRS dik üçgeninde [PR] = [RS]’tir.
|PR| = 4 cm ve |RS| = 5 cm olduğuna göre |PS| kaç santimetredir?

 • 3
 • 9
 • √20
 • √41
Soru 18

Taban yarıçapının uzunluğu 4 cm olan bir dik koninin açınımındaki daire diliminin merkez açısının ölçüsü 120° dir.
Bu koninin ana doğrusunun uzunluğu kaç santimetredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 12
 • 8
 • 6
 • 4
Soru 19

Yukarıdaki grafikte A ve B şehirlerinin günlere göre sıcaklık değerleri verilmiştir.
Grafiğe göre hangi günlerde A ve B şehirlerindeki sıcaklık değerleri aynıdır?

 • Salı, Çarşamba
 • Çarşamba, Perşembe
 • Salı, Cuma
 • Cumartesi, Pazar
Soru 20

Bir küpün bir yüzü beyaza, diğer yüzleri kırmızıya boyanıyor.
Küp atıldığında beyaz boyalı yüzeyin üste gelme olasılığı kaçtır?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCADACBDADDABBCDACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?