Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Babası Ayşe’ye okul için mağazadan bir çift ayakkabı almıştır. Eve geldiklerinde Ayşe, ayakkabının tabanının yırtık olduğunu fark etmiştir.
Bu durumda Ayşe’nin etkin bir vatandaş olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini tercih etmesi beklenmez?

 • Satıcı ile tartışması
 • Durumu ailesine bildirmesi
 • Sorunu mağazaya iletmesi
 • Tüketici haklarından faydalanması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hak bilinci gelişmiş kişilerin özelliklerindendir?

 • İnsan haklarını göz ardı eder.
 • Diğer insanların haklarını çiğner.
 • Anlayışlı ve yardımseverdir.
 • Hakkını savunma konusunda isteksizdir.
Soru 3

Kişiler aynı anda birden fazla rol üstlenebilir. Bu rollerin bir kısmı hazır bulunuşluk ile bir kısmı da kişinin kendi isteği ile elde edilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi isteği ile elde ettiği rollerdendir?

 • Torun
 • Kardeş
 • Abla
 • Öğretmen
Soru 4

• Orta Anadolu’da yaşamış güçlü bir uygarlıktır.
• Başkenti Çorum yakınlarındaki Hattuşa’dır.
• Önemli gördükleri olayları anal adı verilen yıllıklara kaydetmişlerdir. Özellikleri verilen Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Urartular
 • Hititler
 • Lidyalılar
 • Frigler
Soru 5

Sümerler, Mısır Piramitlerine benzer “ziggurat” denilen yüksek yapılar yaptılar. Bu yapıların üst katlarında ay ve yıldızlar gibi gök cisimlerini gözlemlediler. Sümerler, yapmış oldukları bu gözlemler sonucunda ay yılını esas alan ay takvimini buldular.
Buna göre Sümerlerde zigguratların yapılması aşağıdaki bilim dallarından hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır?

 • Tıp
 • Arkeoloji
 • Antropoloji
 • Astronomi
REKLAM
Soru 6

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ihtiyaç sahiplerine yardım edilir. Akraba ve büyükler ziyaret edilir. Uzak şehirlerde yaşayan eski dostlar bu özel günlerde birbirlerini görme fırsatı elde ederler.
Bu metinde dini bayramların hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • Coşkuyla kutlanması
 • Küsleri barıştırması
 • Birleştirici olması
 • Evrensel olması
Soru 7

Fiziki haritada verilen renkler (mavi, yeşil, sarı ve kahverengi), bir bölgenin hangi özelliği hakkında bilgi verir?

 • Nüfusunun seyrekliği
 • Yerleşmenin yoğunluğu
 • Sınırlarının genişliği
 • Deniz seviyesinden yüksekliği
Soru 8

Bu iklim tipinde her mevsim yağış görülür. Bu özelliğe bağlı olarak da bölgenin bitki örtüsü genellikle ormandır.
Özellikleri verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akdeniz İklimi
 • Karadeniz İklimi
 • Karasal İklim
 • Çöl İklimi
Soru 9

Doğal ortam, insan etkisi olmadan kendiliğinden meydana gelmiş oluşumdur. İnsanlar yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getirmek için doğal ortamlarda değişiklikler yapabilirler. Sonradan yapılan bu değişikliklere beşeri unsur denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnektir?

 • Köprü
 • Dağ
 • Ova
 • Nehir
Soru 10

Yazılı, sözel ve görsel formatlardaki sinema, televizyon ve Genel Ağ gibi farklı bilgilere veya mesajlara ulaşabilme ve bunları anlayarak başkalarına iletebilme becerisine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal ağ
 • Sanal ortam
 • Medya okuryazarlığı
 • Sanal alışveriş
Soru 11

Güvenli sanal ortam kullanımı için uyulması gereken bazı kurallar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biridir?

 • Sanal ortamda uzun zaman geçirmek
 • Paylaşılan içeriğin telif hakkını göz ardı etmek
 • Genel Ağ’ da kişisel bilgilerimizi paylaşmak
 • Kaynağını bilmediğimiz mesajları açmadan silmek
Soru 12

Bir araştırma ödevi hazırlanırken yararlanılan eser ve eserin sahibine ait bilgiler aşağıdaki bölümlerden hangisinde gösterilmelidir?

 • Giriş
 • Sonuç
 • Kaynakça
 • Kapak
Soru 13

İnsanların toprağı işleyerek ondan ürün elde etmesi faaliyetine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayvancılık
 • Madencilik
 • Sanayi
 • Tarım
REKLAM
Soru 14

İnsanların tarımsal işlerin yoğun olduğu ekim ve hasat zamanlarında çalışabilmek için tarımsal iş gücüne ihtiyaç duyulan bölgelere gitmesine mevsimlik göç denilmektedir.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi mevsimlik göçe örnektir?

 • Profesör Ahmet Bey’in çalışmalarını yapmak için Almanya’ya taşınması
 • Emre’nin hastalığının tedavisi için köyden şehir merkezine taşınması
 • Ceren ve ailesinin yaz mevsiminde fındık toplamak amacıyla Ordu’ya gitmesi
 • Fatma Hanım’ın emekli olduktan sonra şehirdeki evini bırakıp köyüne dönmesi
Soru 15

Kazanç elde etmek amacıyla, insanların gereksinim duyduğu bir malı ya da hizmeti bulup onu üretmeye çalışan kişiye girişimci adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin ülke ekonomisine katkılarından biri değildir?

 • Yeni iş imkânları sağlarlar.
 • İnsanların ihtiyaçlarını artırırlar.
 • Yurt dışında ülkelerinin reklamlarını yaparlar.
 • Pek çok yeni ürünün üretilmesini sağlarlar.
Soru 16

Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi’ne göre çeşitli temel ve evrensel tüketici haklarımız bulunmaktadır.
Buna göre “zararların giderilmesi hakkı” aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tüketicinin istediği ürüne ulaşabilmesi
 • Satın alınan hatalı ürünün değiştirilmesi
 • Tüketiciye kıyaslama imkânı verilmesi
 • Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep edebilmesi
Soru 17

• Halk sağlının korunmasını sağlamak
• Sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
• Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı önlemler almak
Verilen görevler aşağıdaki resmi kurumlardan hangisine aittir?

 • Sağlık Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biridir?

 • İlçenin genel idaresini denetlemek
 • Seçmen kâğıtlarının dağıtılmasını sağlamak
 • Belediyenin mal ve mülkünü idare etmek
 • Bulunduğu ilin gelir ve giderlerini düzenlemek
Soru 19

Ülkemizde petrol üretimi yeterli olmadığı için başka ülkelerden satın alırız.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • İthalat
 • İhracat
 • İç ticaret
 • Sanayi
Soru 20

İnsanoğlu tarih sahnesine çıktığından beri yaşadığı alanları değerli kılmış ve kültürünü gelecek nesillere taşıyacak büyük eserler ve izler bırakmıştır. Bu eserler tüm insanlığın ortak mirasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer alan ortak miras öğelerinden biri değildir?

 • Edirne Selimiye Camii
 • Diyarbakır Kalesi
 • Los Glaciares Ulusal Parkı
 • Çatalhöyük Neolitik Kenti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBDCDBACDCDCBBABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?