Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin rollerinden biri değildir?

 • Öğretim hizmeti vermek
 • Velilerle iletişim kurmak
 • Çalışanlarına karşı disiplinli olmak
 • Okul idaresiyle koordineli çalışmak
Soru 2

Kültürel değerlere bağlılık toplumsal birlikteliğin oluşmasında etkilidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliğe örnek olarak gösterilebilir?

 • Akrabalarla küslük olması
 • Komşularla tartışma yaşanması
 • İhtiyaç sahiplerinin görmezden gelinmesi
 • Bayramlarda büyüklerin ziyaret edilmesi
Soru 3

1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde halk seferber olmuş ve deprem bölgesindeki insanlara destek vermiştir. Bu destek bazen yiyecek, bazen giyecek bazen de manevi destek şeklinde olmuştur.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • Ön yargı
 • Dayanışma
 • Sosyal rol
 • Kalıp yargı
Soru 4

M.Ö. 3. yy’da Hunların, Çin üzerindeki baskıları artmıştır. Çinliler saldırılara karşı tüm kuzey sınırları boyunca savunma duvarları yapmıştır.
Günümüze kadar ulaşan bu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tac Mahal
 • Çin Seddi
 • Alacahöyük
 • Cam Minaresi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde devletin başında bulunan hükümdara verilen unvanlardan biri değildir?

 • Hakan
 • Kağan
 • Yabgu
 • Kral
REKLAM
Soru 6

Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam tarihinde Dört Halife Dönemi başlamıştır. İslam Devleti halife tarafından yönetilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin halifelerinden birisi değildir?

 • Hz. Ebubekir
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
Soru 7

• İpek, kürk, değerli taş ticareti yapılmıştır.
• Doğu kültürü ile Batı kültürünün kaynaşmasını sağlamıştır.
• Hun Devleti döneminde denetimi Asya Hun Devleti’ne geçmiştir.
Özellikleri verilen ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İpek Yolu
 • Anadolu
 • Kral Yolu
 • Mezopotamya
Soru 8

Ülkemizde kıyıdan iç bölgelere gidildikçe sıcaklık ve yağışta değişiklikler olur, karasal etkiler öne çıkar. Karasal iklimde kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.
Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde karasal iklimin görülmesi beklenir?

 • İzmir
 • Trabzon
 • Mersin
 • Ankara
Soru 9

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus artmakta, sanayinin azaldığı yerlerde nüfus azalmaktadır.
Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfusu diğerlerinden daha fazladır?

 • İzmit
 • Ardahan
 • Artvin
 • Tunceli
Soru 10

Dünyadaki iklim tipleri sıcak, soğuk ve ılıman iklim tipleri olarak üç gruba ayrılır. İnsanlar genellikle ılıman iklimin görüldüğü yerlerde yaşamayı tercih ederler.
Buna göre insanların aşağıdaki iklimlerden hangisinin görüldüğü yerlerde yaşamayı daha çok tercih ettiği söylenebilir?

 • Kutup İklimi
 • Tundra İklimi
 • Çöl İklimi
 • Okyanus İklimi
Soru 11

Toplumsal ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününü inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Coğrafya
 • Tarih
 • Sosyoloji
 • Hukuk
Soru 12

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarında pay sahibi olabilecek özgün bir eğitim uçağının, yurtiçi imkânlar kullanılarak tasarımı, geliştirilmesi ve prototip üretiminin yapılmasının amaçlandığı projedir.
Metinde anlatılan proje aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATAK
 • Akkuyu Nükleer Güç Santrali
 • HÜRKUŞ
 • Güneydoğu Anadolu Projesi
Soru 13

Bilimsel araştırma yaparken planlı, kararlı ve çalışkan olmak gerekmektedir.
Buna göre belirli bir plan çerçevesinde yapılan bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Araştırma konusunun belirlenmesi
 • Araştırma metninin düzenlenmesi
 • Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması
 • Araştırma konusunu seçme nedeninin belirtilmesi
REKLAM
Soru 14

Ülkemizde balıkçılık faaliyetlerinde, elektrik üretiminde ve baraj yapımında faydalanılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ormanlar
 • Madenler
 • Topraklar
 • Sular
Soru 15

Devletin kamu hizmetlerine harcamak için yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paraya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yatırım
 • Pazarlama
 • Vergi
 • Sermaye
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden biridir?

 • Çevresindeki yeniliklere kapalıdır.
 • Haklarını başkalarının haklarından üstün tutar.
 • Öğrendikleriyle yetinmez, araştırır ve sürekli kendini geliştirir.
 • Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksizdir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri olan milli egemenlik kavramını tanımlamaktadır?

 • Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesidir.
 • Ülkede yaşayan herkesin uyması gereken yasalardır.
 • Milletin kendi kaderini kendi eliyle çizmesidir.
 • İnsanın insanca yaşamasına olanak veren kurallardır.
Soru 18

Siyasi gücün ayrıcalıklı bir grubun ya da küçük bir azınlığın elinde toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oligarşi
 • Monarşi
 • Teokrasi
 • Cumhuriyet
Soru 19

Bireylerin istek ve şikâyetlerini devlet kurumlarına bildirebilmesine olanak sağlayan hak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eğitim hakkı
 • Dilekçe hakkı
 • Çalışma hakkı
 • Seçme seçilme hakkı
Soru 20

Bir ülkede yetiştirilen malların fazlasının diğer ülkelere satılmasına ne isim verilir?

 • İhracat
 • İthalat
 • İç ticaret
 • Girişim
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBBDBADADDCADCCCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?