Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Konuşarak kurduğumuz iletişimdir.
• Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız.
• Toplantılardaki konuşmalar bu iletişim türüne örnek olarak verilebilir.
Verilen özellikler aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisine aittir?

 • Sözsüz iletişim
 • Sözlü iletişim
 • Yazılı iletişim
 • Görsel iletişim
Soru 2

Etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunların bir kısmı konuşmacıdan kaynaklanırken, bir kısmı dinleyiciden kaynaklanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi konuşmacıdan kaynaklı sorunlardan biridir?

 • Dikkatsiz dinleme
 • Yetersiz algılama
 • Aynı ses tonuyla konuşma
 • Konuşmacının sözünü kesme
Soru 3

Ben dilinde kişi kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurar.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ben diliyle konuşmaya örnektir?

 • Sürekli telefonla oynuyorsun.
 • Seni görmeyince merak ettim.
 • Derslerine hiç zaman ayırmıyorsun.
 • Kardeşinle sürekli kavga ediyorsun.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa tarafından güvence altına alınan iletişime dayalı hak ve özgürlüklerimizden biri değildir?

 • Seyahat hürriyeti
 • Haberleşme hürriyeti
 • Bilgi edinme hakkı
 • Haber alma hakkı
Soru 5

Osmanlı Divan Teşkilatı’nda padişahın vekili ve yardımcısı olan üye aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sadrazam
 • Kazasker
 • Şeyhülislam
 • Defterdar
REKLAM
Soru 6

İznik’te ilk medreseyi açan, ilk divan teşkilatını kuran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Selim
 • Orhan Bey
 • II. Mahmut
 • IV. Murat
Soru 7

• Başkent dışında yaşayan askerlerden oluşur.
• Savaş zamanında orduya katılırlar.
• Dirlik toprağının gelirinin bir kısmı ile masrafları karşılanır.
Yukarıda verilen özellikler Osmanlı Devleti’nin askeri yapısındaki hangi birliğe aittir?

 • Yeniçeri Ocağı
 • Yaya ve Müsellemler
 • Tımarlı Sipahiler
 • Yardımcı Birlikler
Soru 8

Osmanlı Beyliği’nin Söğüt ve çevresini yurt edinmesi kendisine ekonomik, siyasi ve coğrafi olarak çeşitli avantajlar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bölgenin yurt edinilmesinin sağladığı ekonomik avantajlardan biridir?

 • Kurulduğu dönemde güçlü bir devletin olmaması
 • Bizans İmparatorluğu’nun iç karışıklıklarla uğraşması
 • Osmanlı’nın mücadelesinin önemli bir kısmını Bizans ile yapması
 • Osmanlı Beyliği’nin ticaret yolu üzerindeki şehirlere komşu olması
Soru 9

Yıldırım Beyazıt’ın Timur ile yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetmesi sonrasında 11 yıl süren bunalım dönemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuruluş Dönemi
 • Yükseliş Dönemi
 • Lale Devri
 • Fetret Devri
Soru 10

Osmanlı fetihlerinin kalıcı olmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

 • Dervişler
 • Ahiler
 • Tekfurlar
 • Gaziler
Soru 11

Rönesans ve Reform Hareketleri’nin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rekabet Dönemi
 • Coğrafi Keşifler
 • Sanayi İnkılabı
 • Aydınlanma Çağı
Soru 12

Yerleşme, ev mimarisi ve kutsal yapılara ait özgün kalıntıların bulunduğu, Konya’daki arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan merkez aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çatalhöyük
 • Kapadokya
 • Gordion
 • Efes
Soru 13

İnsanların yerleşim yeri tercihini etkileyen doğal ve beşeri faktörler bulunmaktadır. Doğal faktörler, insan eli değmeden var olmuş unsurlardır. Beşeri faktörler ise insan müdahalesi sonucu ortaya çıkmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın yerleşim tercihini etkileyen doğal faktörlerdendir?

 • Ticaret
 • Sanayi
 • İklim
 • Ulaşım
REKLAM
Soru 14

Eğitim görmüş ve yetenekli kişilerin çalışma alanı ya da fırsat azlığı gibi nedenler yüzünden kendi ülkesinden başka bir ülkeye yerleşmesine beyin göçü denir.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi beyin göçüne örnektir?

 • Ayşe’nin Van depreminden sonra İzmir’e göç etmesi
 • Berkan’ın üniversiteyi kazanarak Ankara’ya göç etmesi
 • Suriyeli Hüseyin’in savaş sebebiyle Türkiye’ye göç etmesi
 • Irak’lı bir profesörün çalışmak için Amerika’ya göç etmesi
Soru 15

Yazıyı icat eden Mezopotamya Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Babiller
 • Asurlar
 • Sümerler
 • Mısırlılar
Soru 16

• Osmanlı’ya matematik ve astronomiyi sevdirmiştir.
• Fatih Külliyesi’nde bir güneş saati yapmıştır.
• İstanbul’un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir.
Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Harezmî
 • Yunus Emre
 • Ali Kuşçu
 • İbn-i Sina
Soru 17

Anayasamızın 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Ancak bazı durumlarda kısıtlamaların olması mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi seyahat ve yerleşme hürriyetinin kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?

 • Bayram tatili
 • Salgın hastalık
 • Adli soruşturma
 • Terör ve savaş durumu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisine uygun meslek seçiminde izleyeceği basamaklardan biri değildir?

 • Arkadaşlarını ikna etme
 • Meslekleri tanıma
 • Edindiği bilgileri değerlendirme
 • Mesleki eğitim hakkında bilgi edinme
Soru 19

Vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçme hakkını kullanırlar. Seçimlerde aday olarak ise seçilme hakkını kullanırlar. Böylece ülke yönetiminde aktif olarak rol alırlar.
Verilen metin demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?

 • Eşitlik
 • Katılım
 • Çoğulculuk
 • Özgürlük
Soru 20

Tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa Konseyi
 • Birleşmiş Milletler
 • İslam İşbirliği Teşkilatı
 • Dünya Sağlık Örgütü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBAABCDDCDACDCCAABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?