Türkçe 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamak, kavramak” anlamında kullanılmıştır?

 • Yeni taşındığımız ev, denizi de görüyor.
 • Son zamanlarda onu ne mahallede ne de okulda görüyorum.
 • Trabzon’u çok beğendim, sen de mutlaka görmelisin.
 • Bunu okuduğunda ne demek istediğimi göreceksin.
Soru 2

Bahçedeki ağaçların arası çok sık.
Temizlik bezinin suyunu iyice sık.
Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eş seslilik (Sesteşlik)
 • Zıt (karşıt) anlamlılık
 • Eş anlamlılık (Anlamdaşlık)
 • Yakın anlamlılık
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

 • Bizi şaşırttığının farkında bile değildi.
 • Her gün kedisiyle birlikte parkta oyun oynardı.
 • Daha rahat çalışabilmek için kütüphaneye gittim.
 • Balıkçılar, öğleden sonra denize attıkları ağları topladılar.
Soru 4

(1) Bu oyunda tek yapılması gereken heykel gibi donup kalmak yani hiç hareket etmemek.(2) Müzik durduğunda eğer kollar havaya kaldırılmış veya bacaklar iki yana açılmışsa müzik başlayana kadar kıpırdamadan öylece kalınır. (3) Bu oyun, çocukların işitsel dikkatlerini geliştiriyor. (4) Ayrıca kendilerini kontrol etme becerilerini destekleyerek denge ve beden koordinasyonuna katkı sağlıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 5

Albatros, biraz uçtuktan sonra gücünün azaldığını fark etmiş.
Bu cümledeki altı çizili sözcük aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir?

 • Nasıl?
 • Niçin?
 • Kim?
 • Ne zaman?
REKLAM
Soru 6

Kardeşim, bir şey isterse derhâl yerine gelsin isterdi. Eğer bir şey istediği anda gerçekleşmezse çok büyük hayal kırıklığına uğrar ve sakinleşmekte çok zorlanırdı.
Bu metinde sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Utangaç
 • Sabırsız
 • Sıcakkanlı
 • Kararsız
Soru 7

(1) Yazı, ağızdan çıkan seslerin; gözle görülebilen veya dokunulabilen simgeler hâline dönüştürülmesidir.(2) İnsanlığın gelişiminde en önemli paylardan biri de yazıya aittir. (3) Yazı sayesinde unutmak istemediklerimizi, deneyimlerimizi ve bilgilerimizi kaydeder; öğrenmek isteyenlere aktarırız. (4) Sevdiklerimize ulaşmak, söyleyeceklerimizi iletmek için de yazıyı kullanırız.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tanım yapılmıştır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 8

(1) Buz pateni, buz üzerinde kayılarak yapılır.
(2) Bu sporda kullanılan patenlerin altında tekerlek yerine ince, uzun, çelik bir parça vardır.
(3) Kayarken denge kontrolü çok önemlidir.
(4) Bu parça, keskin yüzeyi sayesinde buz üzerinde hareket etmeyi kolaylaştırır.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 9

Bazen sağlık sorunları nedeniyle vücuda dışarıdan kan verilmesi yani kan nakli yapılması gerekebilir. Nakil işleminin yapılabilmesi için nakledilecek kan, belirli kontrollerden geçirilir. Bu kontrollerde çeşitli hastalıkların olup olmadığına bakılır ve kan grubu belirlenir. Eğer kan, bu testlerden başarıyla geçerse ve nakil yapılacak kişinin kan grubuyla uyumluysa nakledilir.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kan grubu tespiti
 • Kan nakli
 • Kanın görevleri
 • Kan dolaşımı
Soru 10

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülen biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi çalışmaları sırasında, İstanbul’da Allium soğanlı bitki cinsinden yeni bir tür keşfedildi. Türkiye’de bu bitki cinsinin iki yüz kadar türü doğal olarak yetişiyor. Bilimsel olarak tanımlaması yapılan türe İstanbul soğanı (Allium İstanbulenese) adı verildi.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Masal
 • Fabl
 • Haber metni
 • Hikâye
Soru 11

(1) Burası Alplerin manzarasının karşısında, Kara Orman dağlarındaki bir kulübe. (2) Bu iki katlı ahşap kulübenin üst katında iki oda ve bir teras bulunuyor. (3) Kulübenin arka tarafında bir orman, ormanın yanı başında bir pınar var. (4) Ormanın beni benden alan kokusunu içime çekiyor, pınarın sesiyle huzur buluyorum.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 12

Yattığı yerden gözünü bir saniye olsun gökyüzünden ayırmıyormuş. Aklı fikri gökyüzündeki yıldızlardaymış. Şarkı söylemeye başlamış yıldızlara. Şarkıyı söylerken kendi sesinden ürkmüş. “Bu cırtlak ses benim mi?” demiş şaşkınlıkla.
Bu metinde aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmiştir?

 • İşitme
 • Koklama
 • Dokunma
 • Tatma
Soru 13

1. Ben uçurtmamı hemen uçurmaya başladım.
2. Gökyüzünde küçük bir nokta olduğu an uçurtmanın ipi kopuverdi.
3. Kardeşimle uçurtmalarımızı alıp rüzgârı eksik olmayan boş tarlaya gittik.
4. Uçurtmam yükselirken ben ipine asıldıkça kuyruğunu tatlı tatlı sallıyordu.
Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

 • 1-3-2-4
 • 1-2-4-3
 • 3-1-4-2
 • 3-2-4-1
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayali bir ögeye yer verilmiştir?

 • Duvardaki tabloyu kaldırıp yerine fotoğraflarımızı astım.
 • Oltamla gökyüzündeki en büyük bulutu yakaladım.
 • Yanıma gelerek yeni aldığı cep telefonunu gösterdi.
 • Sahnenin iki başına da birer hoparlör koydular.
Soru 15

Bu karikatürün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teknolojinin yararları
 • Gürültü kirliliği
 • Küresel ısınma
 • Dünyadaki gelişmeler
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ünlü daralmasına uğramıştır?

 • Herkes yerini alsın, gösteri başlıyor.
 • Ağaçtaki meyveleri gördün mü?
 • Hafta sonu oğlumla balık tutmaya gittik.
 • Her şeyden önce sağlığımı düşünmeliyim.
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır?

 • İlerideki yoldan sağa dönmelisin.
 • Bugün annesinin ördüğü kazağı giymiş.
 • Parktaki çocuklar saklambaç oynuyordu.
 • Odasına büyük bir kitaplık yaptırmış.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük herhangi bir ek almamıştır?

 • Kardeşime duyduğum sevgi o kadar büyük ki!
 • Yarın pazara birlikte gidelim benim de alacaklarım var.
 • Bana bir kâğıt uzatarak adresimi yazmamı istedi.
 • Programda en çok senin konuşmanı beğendim.
Soru 19

“Cuma günü düzenleyeceğimiz sergiye Kaymakam Erol Bey’i de davet ettik.” cümlesinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki kurallardan hangisi örneklenmektedir?

 • Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.
 • Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
 • Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.
 • Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
Soru 20

Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı.
Bu cümlede kısa çizginin (-) kullanım amacıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Satıra sığmayan sözcükleri bölmek için satır sonuna konur.
 • Kelimelerin kök, gövde ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
 • “Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e” anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.
 • Heceleri göstermek için kullanılır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACADBACBCDACBBADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?