Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Allah birdir ve tektir.
• O’na eş ve ortak olan hiçbir varlık yoktur.
• O her şeyi var eden ve her şeyin sahibidir.
• O hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama her şey O’na ihtiyaç duyar.
Allah’a ait bu sıfatları konu edinen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asr
 • İhlâs
 • Fatiha
 • Kevser
Soru 2

Allah’ın “dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden” anlamındaki ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rahmân
 • Samed
 • Rezzak
 • Hakk
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Esmâ-i Hüsnâ” nın açıklamasıdır?

 • Hz. Peygamber’in sıfatlarına verilen isimdir.
 • İyi niyetle yapılan güzel davranışlardır.
 • Verilen nimetler için şükür ifadesidir.
 • Allah’a ait güzel isimlerdir.
Soru 4

• Her şeyi görmesi
• Sonsuz bilgi sahibi olması
• Her şeye gücünün yetmesi
Bu bilgilerde Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisinin açıklaması verilmemiştir?

 • Kâdir
 • Basar
 • Semî
 • Alîm
Soru 5

Hz. İbrahim, Allah’ı bir tanıyan ve hakka yönelen bir peygamberdir. Kavmini Allah’ın bir, tek ve eşsiz olduğuna inanmaya davet etmiştir. Onun cömertliği, Allah’a samimiyetle inanması ve teslimiyeti tüm inananlar için güzel bir örnek olmuştur.
Bu metinden Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Putlara tapan bir topluma gönderilmiştir.
 • İnsanları tevhide davet eden hanif bir peygamberdir.
 • Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz edilen peygamberlerden biridir.
 • Soyundan birçok peygamber geldiği için peygamberlerin atası olarak bilinir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Ramazan ayı ile ilgili değildir?

 • Recep ve şaban ile birlikte üç aylar olarak bilinir.
 • Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı aydır.
 • Teravih namazının kılındığı aydır.
 • Aşure ayı olarak da adlandırılır.
Soru 7

• Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara farzdır.
• Gün doğumundan gün batımına kadar yemeden içmeden sakınmaktır.
Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir?

 • Kurban
 • Namaz
 • Oruç
 • Hac
Soru 8

Muharrem ayının 9. 10. ve 11. günleri oruç tutmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sünnet
 • Farz
 • Haram
 • Mekruh
Soru 9

“Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.” cümlesi aşağıdaki duaların hangisinde yer alır?

 • Salli-barik
 • Rabbena
 • Subhaneke
 • Tahiyyat
Soru 10

İyi ahlak, güzel terbiye anlamına gelen edep kelimesinin çoğuluna _________, insan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara _________, insanın çevresindekilere karşı gösterdiği kibar, görgülü davranışlara _________ denir.
Bu cümledeki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

 • erbab – iletişim kuralları – saygı
 • âdât – hukuk kuralları – hoşgörü
 • adap – adap kuralları – nezâket
 • ahlak – ahlak kuralları – sevgi
Soru 11

“ Sağlık ve esenlik üzerinize olsun.” diyen bir kişiye “ Allah sana da sağlık ve esenlik versin.” denilerek karşılık verilmesi aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • Sofra adabına
 • Sosyal medya adabına
 • Toplu taşıma adabına
 • Selamlaşma adabına
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’ye “tâhire” lakabının verilme sebebidir?

 • İffetli, temiz ve güzel ahlaklı olması
 • Hz. Peygamber ile evlenmiş olması
 • Ticaretle uğraşmış olması
 • Zeki ve varlıklı olması
Soru 13

Hz. Peygamber’in kendisinden sonra vefat eden kızı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Zeynep
 • Hz. Rukiye
 • Hz. Fatıma
 • Hz. Ümmü Gülsüm
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber, cahiliye toplumunda kız çocuğu sahibi olmayı utanç sayanların bu anlayışını kabul etmemiş, kızlarına değer vermiş ve onlarla yakından ilgilenmiştir.
Bu cümlede Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki davranışlarından hangisine ulaşılamaz?

 • İnsana değer vermesine
 • Merhametli olmasına
 • Adaletli olmasına
 • Affedici olmasına
Soru 15

Çocukları Kasım vefat ettiğinde Hz. Muhammed (sav.) büyük keder içinde olan eşini “Muhakkak ki onun için cennette emzirecek biri vardır.” diyerek teselli etmiştir.
Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ve ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Üzüntüler paylaşılırdı.
 • Çocuklara adalet ile davranılırdı.
 • Çocuklarla yakından ilgilenilirdi.
 • Ailevi kararlar danışarak alınırdı.
Soru 16

İslam’ın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, bilgelik, alçak gönüllülük niteliklerinin ortak adıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Terbiye
 • Erdem
 • Hayâ
 • Saygı
Soru 17

El yazması kitapları, madalyon, kutu vb. eşyaları ışık, gölge ve derinliği dikkate almadan renkli ve küçük resimlerle süsleme sanatına ne ad verilir?

 • Minyatür
 • Tezhip
 • Ebru
 • Hat
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikîsi türlerinden biri değildir?

 • Naat
 • Gazel
 • Türkü
 • Münacaat
Soru 19

Ney, kudüm, tambur, bendir gibi kavramlar aşağıdaki sanat dallarından hangisi ile ilgilidir?

 • Edebiyat
 • Musiki
 • Mimari
 • Resim
Soru 20

Kâbe aşağıdaki peygamberlerin hangileri tarafından yapılmıştır?

 • Hz. Yakup – Hz. Yusuf
 • Hz. Davud – Hz Süleyman
 • Hz. Musa – Hz. Harun
 • Hz. İbrahim – Hz. İsmail
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCBDCABCDACDABACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?