Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin tümü için söylenemez?

 • Allah’ın seçtiği örnek insanlardır.
 • Mesajları ile insanlığa yön vermişlerdir.
 • Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçmektedir.
 • Allah tarafından kendilerine bildirilen vahiyleri iletmişlerdir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin “ismet” sıfatının açıklamasıdır?

 • Akıllı, zeki ve feraset sahibi olmaları
 • Doğru sözlü olup yalan söylememeleri
 • Vahiyleri eksiksiz olarak insanlara duyurmaları
 • Gizli ve açık her türlü günahtan korunmuş olmaları
Soru 3

Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara bildirdiği ilahi emir ve yasakları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • Sünnet
 • Hikmet
 • Nübüvvet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kendisine “suhuf” gönderilen peygamberlerden biri değildir?

 • Hz. Şit
 • Hz. İdris
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Harun
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan biridir?

 • Teheccüd namazı
 • Cuma namazı
 • Teravih namazı
 • Mescit namazı
REKLAM
Soru 6

• Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak
• Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek
• Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru dönmek
Bu bilgilerde namaza hazırlık şartlarından hangisinin açıklamasına yer verilmemiştir?

 • Setr-i avret
 • İstikbâl-i kıble
 • Necasetten tahâret
 • Hadesten tahâret
Soru 7

• İlk oturuşta tahiyyattan sonra salli-barik duaları okunur.
• Üçüncü rekâtına subhaneke duasıyla başlanır.
Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öğle namazının son sünneti
 • İkindi namazının sünneti
 • Akşam namazının farzı
 • Yatsı namazının farzı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in “Muhammedü’l-Emin” olarak anılma sebeplerinden biri değildir?

 • Ticarette adil olup hakkı gözetmesi
 • Emanetleri koruyup sahip çıkması
 • Kureyş kabilesine mensup olması
 • Her zaman doğru sözlü olması
Soru 9

• Bir dönem Müslümanların kıblesi olmuştur.
• Hz. Zekeriya’nın hizmet ettiği mabettir.
• Beytü’l Makdis’in diğer adıdır.
Hakkında bilgi verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Haram
 • Mescid-i Aksâ
 • Mescid-i Nebî
 • Mescid-i Kuba
Soru 10

Aşağıdaki sahabelerden hangisi diğerlerinden sonra Müslüman olmuştur?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Hatice
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi I. Akabe Biatı’nda verilen sözlerden biri değildir?

 • Medine’yi saldırılara karşı korumak
 • Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak
 • Hırsızlık ve zinadan uzak durmak
 • Çocuklarını öldürmemek
Soru 12

Hz. Peygamber’in, hicret yolculuğuna çıkmadan önce Mekkelilerin kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesi için görevlendirdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Osman
 • Hz. Musab
 • Hz. Ali
 • Hz. Zeyd
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Suffe’nin tanımıdır?

 • Hz. Peygamber zamanında yaşayan, onu gören ve Müslüman olarak ölen kimselerdir.
 • Mescid-i Nebi’nin bitişiğinde bulunan yerde kalarak ilim öğrenen sahabelerdir.
 • Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlardır.
 • Hz. Peygamber’in ev halkı ve yakın akrabalarıdır.
REKLAM
Soru 14

“Yesrib” hicretten sonra aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır?

 • Ravza-i Mutahhara
 • Beldetü’n Tayyibetun
 • Medine-i Münevvere
 • Mekke-i Mükerreme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin sonuçlarından biridir?

 • Boykot yılları sona ermiştir.
 • İslamiyet’in varlığı resmiyet kazanmıştır.
 • Müslümanlar açıktan ibadet etmeye başlamışlardır.
 • Müşrikler ile Müslümanlar arasında yapılan savaşlar son bulmuştur.
Soru 16

Tabloda, olaylar kronolojik sıraya göre verilmiştir.
Buna göre soru işareti bulunan bölüme aşağıdaki olaylardan hangisinin getirilmesi doğru olur?

 • Uhud Savaşı
 • Akabe Biatları
 • Mekke’nin fethi
 • Habeşistan’a hicret
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?

 • Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden Medine’ye geri döneceklerdir.
 • Komşu ülke hükümdarlarına İslam’a davet mektupları gönderilecektir.
 • Müşrikler ve Müslümanlar arasında on yıl savaş yapılmayacaktır.
 • Taraflar istedikleri Arap kabileleri ile antlaşma yapabilecektir.
Soru 18

Nasr suresinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?

 • Allah’ın Hz. Peygamber’e ve inananlara olan yardımından
 • İslam’ın yayılmasına engel olanların azaba uğramalarından
 • İhtiyaç sahiplerini koruyup gözetmenin öneminden
 • İnsanlara eşit davranmanın gerekliliğinden
Soru 19

• Doğru olana göre karar vermek, hakkı gözetmek
• Bela ve felaketlere karşı direnç göstermek
• Kendini başka birinin yerine koyabilmek
Bu açıklamalarda aşağıdaki değerlerden hangisine değinilmemiştir?

 • Empati
 • Sabır
 • Adalet
 • Sorumluluk
Soru 20

Hz. Peygamber, Medine halkının bazı günlerde kutlama yaptıklarını gördü ve bu günlerin ne anlama geldiğini sordu. Onlar: “Biz eskiden beri bu günlerde kutlama yaparız.” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Allah, cahiliyedeki o günlerin yerine size daha hayırlısını verdi.” dedi.
Hz. Peygamber’in daha hayırlı olduğunu söylediği bu günler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bayram
 • Kandil
 • Cuma
 • Aşure
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDADBDBCBCACBCBABADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?