Fen Bilimleri 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir öğretmen öğrencilerinden Güneş, Dünya ve Ay kavramlarının özelliklerinin yazıldığı kartlar hazırlamalarını ister. Selin, Güneş ile ilgili bir kart hazırlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Selin’in hazırladığı kartta yer alan doğru bir bilgidir?

 • Yüzeyinde büyük kraterler vardır.
 • Isı ve ışık yayar.
 • Dünya etrafında dolanır.
 • Dünya’dan daha küçük boyuttadır.
Soru 2

Siyah boyalı kısımların karanlık, beyaz kısımların aydınlık olduğu kabul edilen aşağıdaki Ay görsellerinden hangisi Ay’ın dolunay evresini temsil eder?

Soru 3

Şekildeki dinamometreye özdeş iki tane K cismi asıldığında dinanometrenin gösterdiği değer 20 N olmaktadır.
Buna göre bu dinamometreye diğerleri ile özdeş bir K cismi daha asılırsa dinamometrenin gösterdiği değer kaç N olur?

 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
Soru 4

Günlük hayatta bazı durumlarda sürtünme kuvvetinin artırılması istenir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak verilebilir?

 • Karlı ve buzlu yollarda arabaların tekerleklerine zincir takılması
 • Ağır valizlere tekerlek takılması
 • Uçakların ve gemilerin ön kısımlarının sivri yapılması
 • Bazı araçların hareketli kısımlarının yağlanması
Soru 5

Şekilde aynaya gelen ve aynadan yansıyan ışın gösterilmiştir.
Buna göre K, L, M ve N ile gösterilenlerden hangisi yansıma açısıdır?

 • K
 • L
 • M
 • N
REKLAM
Soru 6

Bir öğrenci ışık geçirmez kapaklı karton bir kutunun yüzeylerine delikler açıyor. Daha sonra bu karton kutunun içerisine bir ışık kaynağı yerleştirip kutunun kapağını kapatıyor. Bu kutuyu karanlık bir ortama yerleştirdiğinde ışık ışınlarının kutu yüzeyindeki deliklerden şekildeki gibi çıktığını gözlemliyor.
Yalnızca bu etkinliğe bakılarak ışığın aşağıdaki özelliklerinden hangisi gözlemlenir?

 • Işık, bir engel ile karşılaştığında yansır.
 • Düz ve pürüzsüz yüzeylere düşen ışık düzgün yansır.
 • Işık ışınları doğrusal bir yol izler.
 • Pürüzlü yüzeylere düşen ışık dağınık yansır.
Soru 7

Elektrik devreleri çizilirken devre elemanları sembollerle gösterilir.
Aşağıdakilerden hangisi sembollerle gösterimin sağladığı yararlardan biri değildir?

 • Çizimlerde zamandan tasarruf sağlar.
 • Çok sayıda elektrik devresinin çizimini kolaylaştırır.
 • Ortak bilim dili oluşmasını sağlar.
 • Devre elemanlarının üretilmesini kolaylaştırır.
Soru 8

Şekilde bir elektrik devresi verilmiştir.
Devredeki elemanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Pil sayısı <-----> Ampul sayısı <-----> Anahtar durumu

 • 2 <-----> 2 <-----> Açık
 • 3 <-----> 3 <-----> Açık
 • 3 <-----> 3 <-----> Kapalı
 • 2 <-----> 3 <-----> Açık
Soru 9

Kaynama ve buharlaşma olayı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Saf maddelerin kaynama noktaları birbirinden farklıdır.
 • Buharlaşma her sıcaklıkta olur.
 • Sıvı buharlaşırken çevreden ısı alır.
 • Kaynama sıvının sadece yüzeyinde olur.
Soru 10

Tabloda bazı saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları verilmiştir.
Buna göre -45 °C’ta tablodaki maddelerden hangisi sıvı hâldedir?

 • Cıva
 • Naftalin
 • Kükürt
 • Etil alkol
Soru 11

Düzenli olarak ısıtılan saf bir katı maddeye ait sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Grafikteki verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Katı madde 1. dakikada erimeye başlamıştır.
 • Katı maddenin erime sıcaklığı 35 °C’tur.
 • 7. dakikadan itibaren katı maddenin sıcaklığı değişmemiştir.
 • 1 ve 3. dakikalar arasında maddenin tamamı sıvı hâldedir.
Soru 12

Isı ve sıcaklık ile ilgili;
I. Birimi °C’tur.
II. Birimi kalori veya jolue’dür.
III. Bir enerji biçimidir.
IV. Termometre ile ölçülür.
verilenlerden hangileri ısı ile ilgilidir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 13

Aynı özellikte ve sıcaklıkları farklı olan iki cam şişe şekildeki gibi birbirine değecek biçimde konularak ısı akışı tamamlanıncaya kadar bekleniyor.
Isı alışverişinin şişeler arasında olduğu kabul edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Birinci şişe ısı vermiştir.
 • İkinci şişe ısı almıştır.
 • Isı akışı sadece 1. şişeden 2. şişeye doğrudur.
 • Şişelerin son sıcaklıkları birbirine eşittir.
REKLAM
Soru 14

Açıkta bırakılan ve çürüyen meyvelerin üzerinde yeşilimsi, yumuşak, ipliksi yapıların oluştuğu gözlenmiştir.
Bu yapıları oluşturan mantar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küf mantarı
 • Kültür mantarı
 • Maya mantarı
 • Şapkalı mantar
Soru 15

Buna göre K ve L canlıları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
K <-----> L

 • Yılan <-----> Fare
 • Kelebek <-----> Kedi
 • Karınca <-----> Çekirge
 • Kaplumbağa <-----> Penguen
Soru 16

Bir hayvana ait özellikler;
- vücudunun kıllarla kaplı olması,
- yavru bakımının görülmesi,
- akciğer solunumu yapması şeklinde verilmiştir.
Buna göre bu canlı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarasa
 • Arı
 • Kaplumbağa
 • Kartal
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı örneğidir?

 • Salyangoz
 • Karınca
 • Toprak solucanı
 • Paramesyum
Soru 18

Dünyada soyları tükenme tehlikesi altında olduğu için bazı hayvanlar koruma altına alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan biridir?

 • Panda
 • Leylek
 • Dağ keçisi
 • Mamut
Soru 19

Aşağıdaki uygulamaların hangisi hava kirliliğinin önlenmesine yöneliktir?

 • Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takmak
 • Motorlu taşıtların kullanımını yaygınlaştırmak
 • Sanayi kuruluşlarına arıtma tesisi kurarak atık suları arıtmak
 • Atıkları toprağa gömmek
Soru 20

Öğrencilerin biyoçeşitlilik ile ilgili hazırladığı kartlar şu şekildedir.
Bu kartlardan hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler ile ilgilidir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBACCDBDDBCDABADAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?