Fen Bilimleri 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Güneş’e en yakın olan ve Güneş sisteminin en küçük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Merkür
 • Venüs
 • Mars
 • Neptün
Soru 2

 • Yörüngeleri genellikle Mars ve Jüpiter arasındadır.
• Güneş etrafında dolanırlar.
• Bazılarının uyduları vardır.
Verilen bilgiler aşağıdaki gök cisimlerinden hangisine aittir?

 • Göktaşı
 • Asteroit
 • Yıldız
 • Meteor
Soru 3

Şekilde M cismine etki eden kuvvetler verilmiştir.
N M cismine etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç Newton’dır?

 • 2
 • 3
 • 6
 • 9
Soru 4

Aşağıdaki durumlardan hangisi dengelenmiş kuvvetin etkisindedir?

 • İnişe geçerken sürati giderek azalan uçak
 • Durmaktayken aniden koşmaya başlayan çocuk
 • Havaya fırlatılan top
 • Masada duran vazo
Soru 5

Bir hareketlinin sürat-zaman grafiği verilmiştir.
Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

 • 6. saniyenin sonunda 30 m yol almıştır.
 • Her 3 saniyede sürati artmıştır.
 • Hareketi süresince sürati sabittir.
 • Hareketli 6. saniyeden sonra durmuştur.
REKLAM
Soru 6

Ses bir madde ile karşılaştığında,
I. iletilebilir.
II. yansıtılabilir.
III. soğurulabilir.
ifadelerinden doğru olanların tamamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıda özellikleri verilen maddelerin hangisi sesi diğerlerinden daha iyi soğurur?

 • Sert - Düz
 • Gözenekli - Sert
 • Gözenekli - Yumuşak
 • Düz - Yumuşak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasını önlemek için tercih edilecek malzemelerden biri değildir?

 • Bakır
 • Silikon
 • Plastik
 • Seramik
Soru 9

Özdeş ve eşit sayıda pil ile ampul kullanılarak üç ayrı basit elektrik devresi kuruluyor. Eşit uzunluk ve kalınlıktaki tellerden gümüş olan birinci devrede, bakır olan ikinci devrede ve altın olan tel, üçüncü devrede kullanılıyor. Devrelerdeki ampullerin parlaklıklarının farklı olduğu gözlemleniyor.
Devrelerdeki ampullerin farklı parlaklıkta ışık vermesine, iletken telin aşağıdaki
özelliklerinden hangisi sebep olmuştur?

 • Dik kesit alanı
 • Direnci
 • Uzunluğu
 • Rengi
Soru 10

Bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Katı hâli akışkan özelliktedir.
 • Gaz hâli sadece titreşim hareketi yapar.
 • Sıvı hâli sadece öteleme hareketi yapar.
 • Katı hâli, sıvı ve gaz hâllerine göre daha düzenlidir.
Soru 11

Kapalı kaptaki bir sıvı, dondurucuya konularak katı hâle gelmesi sağlanıyor.
Buna göre sıvı hâlden katı hâle geçen sıvının tanecikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Aralarındaki boşluk azalır.
 • Hareket enerjisi artar.
 • Öteleme hareketi yapmaya başlar.
 • Toplam sayısı değişir.
Soru 12

Birbiri içerisinde çözünmeyen dört farklı sıvının kabın içindeki konumları şekildeki gibidir.
Buna göre yoğunluğu en büyük olan sıvı aşağıdakilerden hangisidir?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 13

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ısı iletkeni olarak kullanılması uygundur?

 • Porselen
 • Tahta
 • Cam
 • Alüminyum
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtımının yapılmasının amaçlarından biri değildir?

 • Enerji tasarrufu sağlama
 • Atmosfere yayılan zararlı gazların miktarını azaltma
 • Binaların dış cephelerinin temiz kalmasını sağlama
 • Çevre kirliliği ve küresel ısınma etkilerini azaltma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hareket etmemizi sağlayan kaslarımızın özelliklerinden biridir?

 • İsteğimizle çalışması
 • Hareketinin yavaş olması
 • Sürekli ve yorulmadan çalışması
 • Kan damarlarının yapısında da bulunması
Soru 16

Sindirim sisteminde yer alan bir organın görevlerinden bazıları şu şekildedir.
Bu organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağız
 • Mide
 • İnce bağırsak
 • Kalın bağırsak
Soru 17

Alyuvarlarla ilgili,
I. Oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlar.
II. Kırmızı renkli kan hücreleridir.
III. Vücudu mikroplara karşı korur.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Solunum sisteminde yer alan bir organa ait özellikler şu şekildedir.
• Yapısında kıkırdak halkalar bulunur.
• Gırtlak ve akciğerler arasında yer alır.
• Havanın akciğerlere iletilmesini sağlar.
Buna göre verilen özelliklere sahip organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Burun
 • Yutak
 • Soluk borusu
 • Alveol
Soru 19

Vücudumuzun dışarıdan gelen ani uyarılara karşı hızlı ve istem dışı gösterdiği davranışları olan refleksler, aşağıdaki merkezi sinir sistemi organlarından hangisi tarafından kontrol edilir?

 • Omurilik
 • Omurilik soğanı
 • Beyin
 • Beyincik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen ruhsal değişikliklerden biridir?

 • Yüzde sivilcelerin çıkması
 • Duygularda ani değişim görülmesi
 • Boy ve kütle artışı olması
 • Deride yağlanma olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABBDCDCABDADDCABACAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?