Fen Bilimleri 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Uzay araştırmalarında kullanılan bir teknolojik aracın özellikleri şu şekildedir.
• Yapısında mercekler bulunur.
• Uzaydaki gök cisimlerinin görülmesini sağlar.
• Bir uzay gözlem aracıdır.
Buna göre, bu araç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mikroskop
 • Teleskop
 • Roket
 • Uzay istasyonu
Soru 2

Bir kavrama ilişkin bilgi kartı şu şekilde verilmiştir.
Buna göre bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvvet
 • Ağırlık
 • Kütle
 • Yer çekimi
Soru 3

Kütleleri eşit K, L, M ve N topları basamaklara şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Yere göre kütle çekim potansiyel enerjisi en fazla olan top aşağıdakilerden hangisidir?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 4

Bir öğrenci dinamometreye bağladığı oyuncak kutusunu dinamometreye kuvvet uygulayarak sırasıyla cam, zımpara ve halı kaplı yüzeylerde yatay ve doğrusal bir yol boyunca kaydırarak hareket ettirmektedir. Öğrencinin bu yüzeylerde uyguladığı kuvvetlere ilişkin veriler tablodaki gibidir.
Buna göre tabloda boş bırakılan yere aşağıdaki kuvvet değerlerinden hangisi yazılabilir?

 • 5 N
 • 10 N
 • 12 N
 • 14 N
Soru 5

Şekilde, hava ortamındaki ince kenarlı (yakınsak) bir merceğin asal eksenine paralel olarak gönderilen ışık ışını ile bu ışının izleyebileceği yollar numaralandırılarak verilmiştir.
Bu ışın mercekte kırıldıktan sonra kaç numaralı yolu izleyebilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 6

Bir mum şekildeki gibi düz aynadan 20 cm uzaklığa konulmuştur.
Bu mumun düz aynadaki görüntüsü ile ayna arasındaki uzaklık kaç cm’dir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 7

Aşağıdaki araçlardan hangisinin yapısında mercek kullanılmaz?

 • Kamera
 • Dürbün
 • Teleskop
 • Dikiz aynası
Soru 8

Özdeş üç ampulden oluşan bir elektrik devresi verilmiştir.
Buna göre;
I. Ampuller seri bağlıdır.
II. Ampullerden biri çıkarılırsa diğerleri ışık vermeye devam eder.
III. Devreye seri bağlı bir ampul eklenirse direnç artar.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 9

Aşağıdaki modellerden hangisi element molekülünü temsil etmektedir?

Soru 10

Bir maddeye ilişkin özellikler verilmiştir.
• Saf maddedir.
• İki veya daha fazla farklı element atomu içerir.
• Formülle gösterilir.
Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Bakır
 • Hava
 • Demir
 • Su
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışıma örnek verilebilir?

 • Şeker- su
 • Zeytinyağı- su
 • Hava
 • Gazoz
Soru 12

Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin ayrılmasında en uygun yöntem damıtmadır?

 • Demir tozu ve toz şeker karışımı
 • Su ve zeytinyağı karışımı
 • Su ve kum karışımı
 • Su ve alkol karışımı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir?

 • Doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olur.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlar.
 • Kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlar.
 • Çevreyi ve insan sağlığını korur.
REKLAM
Soru 14

Hücre zarının görevlerinden biri hücrenin madde alışverişini kontrol etmektir.
Bu durum, hücre zarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Seçici geçirgen olmasıyla
 • Hücreye şekil vermesiyle
 • Hücreyi dış ortamlardan ayırmasıyla
 • Hücreyi dış etkilerden korumasıyla
Soru 15

Mayoz ile ilgili,
I. Üreme ana hücrelerinde görülür.
II. Bir hücreden sonuçta iki yavru hücre oluşur.
III. Kalıtsal çeşitlilik oluşturur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Hücrede bulunan yapılardan biri ile ilgili bazı özellikler şu şekildedir.
• Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur.
• Hücreden maddelerin salgılanmasında işlev görür.
Buna göre bu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ribozom
 • Kloroplast
 • Mitokondri
 • Golgi cisimciği
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının hamilelikte alması gereken önlemlerden biri değildir?

 • Doktora danışmadan ilaç alma
 • Düzenli olarak doktor kontrolüne gitme
 • Sağlıklı ve dengeli beslenme
 • Ani hareket etmekten kaçınma
Soru 18

Aşağıdaki canlılardan hangisi yumurta ile çoğalır?

 • Yarasa
 • Timsah
 • Kedi
 • Maymun
Soru 19

Bir bitkiye ait yapılar numaralandırılarak verilmiştir.
Bu yapılardan hangisinde döllenme gerçekleşir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Bir öğrenci özdeş saksı ve topraklarda aynı türden bitkileri yetiştirmektedir. Bitkilere eşit miktarda su verdikten sonra birini sıcaklıkları aynı olan ortamlardan ışıklı olana diğerini ise karanlık ortama alıyor.
Buna göre öğrenci bitki gelişiminde aşağıdaki faktörlerden hangisini araştırmaktadır?

 • Oksijen
 • Sıcaklık
 • Işık
 • Su
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCAADBDCBDBDAACDABCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?