Fen Bilimleri 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekilde 21 Haziran tarihinde Dünya’nın konumu verilmiştir.
Dünya üzerinde konumları verilen K, L, M ve N şehirlerinden hangisinde 21 Haziran’da kış mevsimi başlar?

 • Yalnız K
 • Yalnız N
 • M ve L
 • K, M ve L
Soru 2

Atmosferde kısa süre içinde meydana gelen hava olaylarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekoloji
 • Biyoloji
 • Klimatoloji
 • Meteoroloji
Soru 3

Sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak çeşitli araçlar geliştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biridir?

 • Hidrolik fren
 • Otomobildeki hava yastıkları
 • Otomobil lastikleri
 • Oksijen tüpleri
Soru 4

Şekilde, basit makinelerden oluşan bir düzenek verilmiştir.
Bu düzenekte aşağıda verilen basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır?

 • Eğik düzlem
 • Sabit makara
 • Çıkrık
 • Kaldıraç
Soru 5

Eğik düzlem ile ilgili,
I. Kuvvet kazancı vardır.
II. Yoldan kazanç sağlar.
III. İş kolaylığı sağlar.
verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Şekilde üç cismin yük durumları sembolik olarak gösterilmiştir.
Bu cisimlerden hangileri nötr hâldedir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin verimli kullanılması için yapılması gerekenlerden biri değildir?

 • Satın alınan elektrikli araçların A sınıfı olmasına dikkat edilmeli
 • Buzdolabı ve derin dondurucu gibi soğutucu araçlar fırın ve ocak gibi ısıtıcıların yakınına yerleştirilmeli
 • Aydınlatmada tasarruflu lambalar kullanılmalı
 • Bilgisayar ve televizyon gibi araçlar kullanılmadıklarında kapatılmalı
Soru 8

Şekilde periyodik tablonun bir bölümü verilerek üzerinde bazı elementler sembolleri ile gösterilmiştir.
Buna göre verilen elementlerden metaller grubunda yer alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • H, Li, Na
 • Na, Mg, Cl
 • Li, Na, Mg
 • Li, N, Ne
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime bir örnektir?

 • Hamurun mayalanması
 • Dondurmanın erimesi
 • Suyun buharlaşması
 • Kalemin kırılması
Soru 10

Kimyasal tepkimeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Tepkimeye giren ve tepkime sonucu oluşan maddelerin molekül sayıları kesinlikle değişmez.
 • Tepkime sonucunda yeni bir madde oluşmaz.
 • Tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybetmez.
 • Tepkimeye giren ve tepkime sonucu oluşan maddelerin kütleleri toplamı değişmez.
Soru 11

Limon suyu gibi pH değeri 0-7 aralığında olan maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tatları acıdır.
 • Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
 • Cilde kayganlık hissi verir.
 • Sulu çözeltileri elektriği iletmez.
Soru 12

Gaz hâldeki saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 100 °C’ta maddenin tamamı sıvı hâldedir.
 • 50 °C’ta madde sıvı hâldedir.
 • 105 °C’ta madde katı hâldedir.
 • 5 ve 10. dakikalar arasında maddenin tamamı gaz hâldedir.
Soru 13

Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C değiştirmek için maddenin aldığı ya da verdiği ısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Öz ısı
 • Erime ısısı
 • Donma sıcaklığı
 • Kaynama sıcaklığı
REKLAM
Soru 14

Aşağıda bir nükleotid modeli verilmiştir.
Bu nükleotidin yapısında numaralanmış bölümler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Soru 15

Bezelyelerde gövdenin uzun olma özelliği, kısa olma özelliğine baskındır.
Buna göre uzun boylu homozigot baskın iki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan bezelyelerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tamamı uzun boylu homozigot baskındır.
 • 1/2’si heterozigot baskın, 1/2’si homozigot çekiniktir.
 • Tamamı uzun boylu, heterozigot baskındır.
 • 3/4’ü heterozigot baskın, 1/4’ü homozigot baskındır.
Soru 16

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlıların yaşamlarını sürdürüp çevreye uyum sağlaması için geliştirdikleri adaptasyonlara örnek olarak verilemez?

 • Kaktüslerin yapraklarının diken şeklini almış olması
 • Kutup ayılarının beyaz renkli kürke sahip olması
 • Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası olması
 • Arı kovanlarındaki larvalardan arı sütü ile beslenenlerin kraliçe arı olarak gelişmesi
Soru 17

Çok hücreli tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması işlemine _________ denir.
Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • klonlama
 • ıslah
 • gen tedavisi
 • aşılama
Soru 18

Bir besin zincirinde yer alan bazı canlıların ekoloji piramidinde bulunduğu basamaklar verilmiştir.
Verilen ekoloji piramidinde yer alan canlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Ot üretici canlıdır.
 • Yılana aktarılan enerji en fazladır.
 • Çekirge 2. dereceden tüketici canlıdır.
 • Biyolojik birikimin en az baykuşta olması beklenir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • Karbondioksit miktarı
 • Oksijen miktarı
 • Sıcaklık
 • Işığın dalga boyu
Soru 20

Azot döngüsünde topraktaki azotlu organik atıklardan amonyak oluşumu aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

 • Azotu havaya aktaran bakteriler
 • Şimşek ve yıldırım olayları
 • Bazı ayrıştırıcı bakteriler
 • Baklagillerin köklerinde yaşayan canlılar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACCABCADBBACADAABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?