Matematik 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

100 001 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • On bin bir
 • Yüz bin bir
 • On bir bin bir
 • Yüz on bin bir
Soru 2

24 x 11 işleminin sonucu kaçtır?

 • 228
 • 244
 • 248
 • 264
Soru 3

Sevda her gün kumbarasına 5 lira atmaktadır.
Kaçıncı günün sonunda kumbarasına attığı paraların toplamı 100 lira olur?

 • 20
 • 18
 • 16
 • 14
Soru 4

Ahmet 50 lirasının 20 lirası ile kitap alıyor. Kalan parası ile bir çanta almak istediğinde 10 liraya daha ihtiyacı olduğunu görüyor.
Buna göre bu çanta kaç liradır?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
Soru 5

olduğuna göre 4 kaçtır?

 • 15
 • 20
 • 30
 • 48
REKLAM
Soru 6

kaç bilye eder?

 • 18
 • 15
 • 12
 • 9
Soru 7

işleminin sonucu kaçtır?

Soru 8

Ayça sütün kaçta kaçını kullanmıştır?

Soru 9

168,528 sayısındaki 5 rakamının basamak değeri kaçtır?

 • 0,005
 • 0,05
 • 0,5
 • 5
Soru 10

300’ün %30’u kaçtır?

 • 30
 • 45
 • 60
 • 90
Soru 11

Yukarıdaki kareli kâğıtta, A noktasının 4 birim aşağısında ve 2 birim sağında olan nokta aşağıdakilerden hangisidir?

 • P
 • R
 • S
 • T
Soru 12

3,24 – 2,1 işleminin sonucu kaçtır?

 • 1,14
 • 1,03
 • 0,23
 • 0,14
Soru 13

Noktalı kâğıtta [BA ve K, L, M, N noktaları verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çizilirse B açısı dar açı olur?

 • [BK
 • [BL
 • [BM
 • [BN
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki beşgenlerden hangisinde [KL] köşegen değildir?

Soru 15

Verilen ABC’nde m(ABC ) = 60°,
m(CAB) = 75° olduğuna göre m(BCA) kaç derecedir?

 • 35
 • 45
 • 55
 • 65
Soru 16

Bir okuldaki öğrencilerin okula ulaşım için kullandıkları araçların öğrenci sayılarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Grafiğe göre okula ulaşım için servis kullanan öğrencilerin sayısı otobüs kullanan öğrencilerin sayısından kaç fazladır?

 • 120
 • 80
 • 60
 • 40
Soru 17

Şekilde ABE & eşkenar üçgen ve BCDE karedir.
|AB| = 4 cm olduğuna göre BCDE karesinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

 • 8
 • 12
 • 16
 • 20
Soru 18

İki bölümden oluşan bir tiyatro oyununda birinci bölüm 75 dakika, ikinci bölüm 65 dakika sürmüştür.
Bu tiyatro oyununda iki bölümün toplam süresi ne kadardır?

 • 2 saat 10 dakika
 • 2 saat 20 dakika
 • 2 saat 30 dakika
 • 2 saat 40 dakika
Soru 19

Yukarıda bir kenarının uzunluğu 6 cm olan ABCD karesi verilmiştir.
Aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin alanı ABCD karesinin alanına eşittir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir küp açınımı olamaz?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACBBABCDDACDBCCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?